بهینه سازی عددی پمپ گریز از مرکز پمپیران مدل 200-32


بهینه سازی عددی پمپ گریز از مرکز پمپیران مدل 200-32




امروزه با توجه به کاربرد وسیع پمپ‌های گریز از مرکز در صنعت، بهینه‌سازی این نوع از توربوماشین‌ها بسیار مورد هستقبال برنامه گرفته هست.


شبیه سازی محاسباتی منیفولد دود موتور دیزل کوماتسو مدل HD325-6 و بهینه سازی منیفولد در جهت کاهش مقاومت حرارتی و ترک
پمپ گریز از مرکز 200-32 تولید شده در شرکت پمپیران یک پمپ با سرعت مخصوص پایین می-باشد که شبیه‌سازی این نوع از پمپ‌ها نیاز به ملاحظات خاص خود را دارد.


بهینه‌سازی پارامترهای موثر در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با الگوریتم شبکه عصبی
در بخش اول این پایان‌نامه شبیه‌سازی عددی پمپ گریز از مرکز مورد نظر در شرایط کاویتاسیونی و غیر کاویتاسیونی انجام می‌شود.


ارزیابی روش میانگین‌گیری شعاع قطرات در مدل سازی لاگرانژی–اویلری جریان تراکم پذیر و فراصوت بخار تر
به منظور دست‌یابی به این مهم، هستقلال از مش و بررسی مدل‌های آشفتگی متفاوت انجام گرفته هست.


طراحی سیستم خاموشی ثانویه با به کارگیری تانک آب سنگین در راکتورهای تحقیقاتی استخری
همچنین نتایج حاصل از مدل قاب چرخان و مش متحرک نیز با یکدیگر مقایسه شده هست.


تحلیل استاتیکی و دینامیکی میکروتیر یکسر درگیر با تحریک پیزوالکتریک
نتایج حاصل از حل عددی با نتایج آزمایشگاهی مطابقت قابل قبولی دارد و همچنین نشان داده شد که در نظر گرفتن زبری دیواره‌ها در پیش‌بینی عملکرد پمپ مورد نظر بسیار موثر هست.


مدلسازی جریان‌های غیرلزج تراکم پذیر ماوراء صوت با در نظر گرفتن اثرات گاز داغ با استفاده از روش بدون شبکه
لازم به ذکر هست که نرم‌افزار Ansys CFX به عنوان حلگر در این تحقیق مورد هستفاده برنامه گرفته هست.


طراحی مسیر و کنترل ربات چرخ‌دار با استفاده از الگوریتم دوجهته
به منظور انجام بهینه‌سازی، در ابتدا به تحقیق درباره‌ی شرایط هندسی موثر در عملکرد پمپ مورد نظر پرداخته شده هست و از میان اونها شش عامل به عنوان شرایط بهینه سازی انتخاب می‌شوند.


بررسی عددی پدیده تزریق جت مایع در جریان متقاطع به کمک رویکرد اویلر-لاگرانژ با نرم‌افزار فلوئنت
این شش عامل عبارت از تعداد پره، زاویه‌ی ورودی پره، زوایه بندی پره از لبه‌ی ورودی تا لبه‌ی خروجی، شکل توپی ورودی پمپ، شکل لبه‌ی ورودی پره و شکل حلزونی می‌باشند.

روش تاگوچی به عنوان روش طراحی آزمایش‌در نظر گرفته شده هست.

پمپ بهینه شده در مقایسه با پمپ اولیه بهبود چشمگیری را در عملکرد خود در شرایط کاویتاسیون و غیر کاویتاسیون از خود نشان می‌دهد.افزایش ارتفاع رانش به میزان 15 %، بهبود بازده به میزان 18 % و کاهش ارتفاع رانش مکش مثبت خالص مورد نیاز (NPSH) به میزان 30 % در مقایسه با پمپ اولیه، عمده‌ی نتایج این تحقیق را تشکیل می‌دهند.




65 out of 100 based on 30 user ratings 205 reviews

تحلیل ارتعاشات روتورهای یکسر آویزان با در نظر گرفتن اثر غیرخطی کوتاه شدگی
تحلیل تغییر شکل استاتیکی و دینامیکی میکروتیر یک‌سر درگیر لایه نشانی شده با لایه ویسکوالاستیک تحت تحریک الکترواستاتیک
تحلیل تنش و بررسی تأثیر ساختار نواحی جوش در اتصال هیبریدی تسمه فلزی
مطالعه‌ی عددی سیستم دو لوله‌ای ذخیره‌سازی انرژی حرارتی با گرمای نهان جهت بهبود انتقال حرارت در مواد تغییر فاز دهنده
تحلیل رفتار الاستیک و خزشی دیسک دوار پیزو‌الکتریک در میدان حرارتی و الکترو‌مغناطیسی
طراحی، بهینه‌سازی و تعیین ظرفیت سیستم تولید همزمان الکتریسیته، گرمایش و سرمایش
Have larger image in an <img> but don't shrink it
CSS Box Shapes [closed]
CSS difference between 0 and 0em
Which is superior, CSS transparency or PNG Transparency?
Using @font-face slows load time. Can I force the client to cache the font?
Which CSS framework(s) work well with SharePoint publishing sites?
How do I submit suggestions to the CSS spec? [closed]
CSS box “flow”/stacking (see screenshot)
about background attribute in css
What's the best semantic way of having a break in a ul-based navbar?
*
@