شبیه‌سازی عددی تاثیر استفاده از نانوسیالها بر روی عملکرد حرارتی لوله گرمایی


شبیه‌سازی عددی تاثیر استفاده از نانوسیالها بر روی عملکرد حرارتی لوله گرمایی
لوله گرمایی وسیله ای برای انتقال حرارت با ضریب هدایت گرمایی خیلی بالا می باشدکه انرژی گرمایی را به وسیله تبخیر و میعان یک سیال عامل با افت دمای ناچیز منتقل می کند.


بررسی فنی و اقتصادی سیستم پیش گرمایش آب ورودی به ساختمان‌های مسکونی به روش تجربی
در این تحقیق تاثیر هستفاده از نانوسیال بر روی عملکرد حرارتی یک لوله گرمایی در حالت دو بعدی مورد بررسی برنامه گرفته هست.


بررسی تجربی خواص مکانیکی جوش نانو کامپوزیت "PP/EPDM/Clay"
معادلات حاکم به روش حجم محدود و الگوریتم سیمپل و با هستفاده از نرم افزار فلوئنت حل شده اند در ادامه تاثیر هستفاده از نانولوله کربنی در مقابل سایر نانو ذرات( اکسید آلومینیوم، اکسید نقره) مورد بررسی برنامه گرفته هست همچنین اثر هستفاده از نانوسیالها را بر روی توزیع سرعت و فشار محوری جریان مایع درون فتیله مورد بررسی برنامه داده ایم و مشخص شده هست که هستفاده از نانولوله کربنی منجر به کاهش 20% افت فشار جریان مایع درون فتیله می شود.


تحلیل رفتار جریان قطره در میکروکانال‌ با استفاده از روش حجم‌ سیال در نرم‌افزار اپن فم
در نهایت اثر هستفاده از نانوسیال بر روی توزیع دمای دیواره،ضریب انتقال حرارت جابه جایی کندانسور،اختلاف دمای بین اواپراتور و کندانسور و مقاومت لوله گرمایی مورد بررسی برنامه گرفته هست و نشان داده ایم که هستفاده از نانولوله کربنی منجر به افزایش بازده حرارتی و کاهش مقاومت حرارتی لوله گرمایی میشود.به منظور مشاهده تاثیر حرارتی و دینامیکی نانوسیال بر روی عملکرد لوله گرمایی،اثر هستفاده از نانولوله کربنی در مقایسه با سایر نانوسیالها(اکسید آلومینیوم-آب،اکسید نقره-آب) برای کسر حجمی 0.921% در نظر گرفته شده هست.


شبیه سازی عددی محفظه احتراق توربین گاز زمینی با هدف کاهش آلاینده NOx به روش CLN


کنترل پهن‌شوندگی در ورق و ارزیابی نیرو در فرآیند نورد داغ


59 out of 100 based on 24 user ratings 49 reviews

ارائه روش طراحی سامانه هواکش خورشیدی برای یک ساختمان مسکونی متداول در ایران با توجه به اقلیم‌های آب و هوایی متفاوت
بررسی اثر ضخامت سرامیک برروی تنش‌های مکانیکی و حرارتی در روتور موتور وانکل
‏تعیین میزان ناهم‌محوری محورهای دمی بالگرد شاهد 278 با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی
بررسی عددی رفتار جریان و انتقال حرارت در یک ردیف جت برخوردی دایره‌ای به سطح مقعر
بررسی میزان تاثیر پوشش در کاهش پدیده‏ی حفره‏زایی و خوردگی پره‏های کمپرسور
تحلیل جریان تراکم ناپذیر دیسک دوار و ساکن
ارائه مدل میکرومکانیکی رفتار کامپوزیت های چوب پلاستیک
طراحی، مدلسازی دینامیکی و کنترل ربات کرم در لوله‌های استوانه‌ای شکل
تحلیل اکستروژن متقارن محوری دو فلزی با قالب مخروطی
Have larger image in an <img> but don't shrink it
CSS Box Shapes [closed]
CSS difference between 0 and 0em
Which is superior, CSS transparency or PNG Transparency?
Using @font-face slows load time. Can I force the client to cache the font?
Which CSS framework(s) work well with SharePoint publishing sites?
How do I submit suggestions to the CSS spec? [closed]
CSS box “flow”/stacking (see screenshot)
about background attribute in css
What's the best semantic way of having a break in a ul-based navbar?
*
@