بررسی سیستم ذخیره‌سازی انرژی حرارتی با استفاده از مواد تغییر فازدهنده


بررسی سیستم ذخیره‌سازی انرژی حرارتی با استفاده از مواد تغییر فازدهنده
در این تحقیق رفتار حرارتی یک سیستم ذخیره سازی انرژی حرارتی که با کپسول‌های کروی حاوی مواد تغییر فازدهنده پر شده، مورد تحلیل حرارتی برنامه گرفته هست.


بررسی تجربی خواص سطحی نانوکامپوزیت حاوی نانولوله‌های کربنی در فرآیند برش لیزری
اندازه و جنس عناصر مواد ذخیره سازی و پیکر بندی ظرف ذخیره سازی، مشخصات جریان مانند دبی و سرعت ورودی، درجه حرارت سیال ورودی، تخلخل بستر، ضریب انتقال حرارت از جمله عواملی هستند که میزان اثر گذاری اون‌ها بر رفتار حرارتی سیستم ذخیره‌سازی انرژی حاوی کپسول‌های پر شده با مواد تغییر فازدهنده مورد مطالعه برنامه گرفته هست.


شبیه‌سازی عددی یک چیلر جذب سطحی تک بستره به منظور بررسی تاثیر افزودن ذرات فلزی به بستر جاذب بر عملکرد سیستم
بدین منظور، معادلات حاکم با هستفاده از مدل اصلاح شده شومانز و مدل اونتالپی به روش اختلاف محدود به صورت صریح تحت شرایط مرزی مختلف حل گردیده هست.


بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری در کانال حاوی فیبر متخلخل
نتایج این تحقیق میزان اثر گذاری شرایط بیان شده بر روی رفتار حرارت سیستم ذخیره سازی انرژی حرارتی را مشخص می‌نماید.


مدل سازی ترموهیدرلیکی بازیاب موتور استرلینگ
علاوه براین تاثیر برخی از شرایط از قبیل اندازه و جنس پوسته کپسول‌ها، دمای ورودی سیال کاری، دبی و سرعت ورودی، میزان تخلخل بستر، ضریب انتقال حرات بین جداره کپسول‌ها و سیال انتقال حرارت، عدد هستفان و رینولدز بر روی میزان انرژی ذخیره شده در مخزن و مدت وقت شارژ کامل و تخلیه سیستم بررسی شده هست.


بررسی عددی جریان سیال در مخلوط‌کننده‌های میکروپره‌دار به روش هیدرودینامیک ذرات هموار


طراحی مسیر بهینه برای ربات کابلی فضایی معلق


73 out of 100 based on 43 user ratings 793 reviews

مدل‌سازی، شبیه‌سازی و تحلیل آسیب‌های وارد به ستون فقرات گردنی ناشی از تصادف
مطالعه عددی جریان سیال و انتقال حرارت در میکروکانال ها با حضور ذرات معلق نانو در سیال
تحلیل ضربه کم سرعت ورق کامپوزیتی با الیاف پیزوالکتریک
بررسی تئوری و تجربی تاثیر استفاده از نانوسیالات بر بازده حرارتی و الکتریکی صفحات فتوولتاییک-حرارتی
شبیه‌سازی عملکرد یاتاقان‌های ساچمه‌ای به روش المان گسسته
تحلیل عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی روی لوله بادامکی در محیط متخلخل
تحلیل تاثیر بلبرینگ معوج و دمپر فیلم فشار رینگ شناور بر رفتار دینامیکی روتور
بررسی و بهبود عملکرد سیستم CHP با مولد میکروتوربین
Have larger image in an <img> but don't shrink it
CSS Box Shapes [closed]
CSS difference between 0 and 0em
Which is superior, CSS transparency or PNG Transparency?
Using @font-face slows load time. Can I force the client to cache the font?
Which CSS framework(s) work well with SharePoint publishing sites?
How do I submit suggestions to the CSS spec? [closed]
CSS box “flow”/stacking (see screenshot)
about background attribute in css
What's the best semantic way of having a break in a ul-based navbar?
*
@