حل عددی انتقال حرارت حول دو استوانه بادامکی با آرایش پشت سرهم در جریان مغشوش


حل عددی انتقال حرارت حول دو استوانه بادامکی با آرایش پشت سرهم در جریان مغشوش
در مطالعه حاضر جریان سیال و انتقال حرارت حول دو هستوانه بادامکی شکل پشت سرهم در جریان آشفته بطورعددی بررسی شده هست.جریان دوبعدی و غیر قابل تراکم با خواص ثابت درنظر گرفته شده هست.محدوده عدد رینولدز بر پايه قطرمعادل در 166000-27000است.قطر معادل هستوانه ها برابر27mmمی باشد.همچنین نسبت فاصله بین دواستوانه به قطرمعادل اونهادرمحدوده1تا6تغییرمی کند.اثرافزایش عدد رینولدز و نیزاثرتغییر فاصله بین هستوانه ها برخصوصیات میدان جریان و انتقال حرارت هستوانه ها مورد بحث قرارگرفته هست.


شناسایی ترک عرضی در یک روتور تحت خمش با استفاده از تبدیل ویولت
مشاهده شده هست که با افزایش عدد رینولدز جریان.


بررسی و ساخت مبدل تبدیل گاز طبیعی به هیدروژن جهت استفاده در خودروهای گازسوز
انتقال حرارت ازاستوانه هاافزایش و ضریب درگ اون ها کاهش یافته هست.


کنترل عددی میز سه محور θ, y, x با قابلیت حرکت سریع
فاصله بهینه بیناستوانه ها به دست آمده هست.


پیش بینی زمان عمر در بارگذاری خستگی پرچرخه به روش اجزای محدود بر اساس مکانیک آسیب پیوسته
با افزایش فاصله بین هستوانه ها عدد ناسلت برای هستوانه اول حدود 1 تا 6 % و برایاستوانه دوم حدود 7 تا 19 % افزایش یافته هست.


بررسی فنی مهندسی تولید و استفاده از بیوگاز در تصفیه‌خانه فاضلاب قم
با عوض کردن کردن هستوانه دایروی با هستوانه بادامکی ضریب درگ هستوانه حدود 90 تا 110 % کاهش یافته هست.


مطالعه عددی انتقال حرارت و تولید انتروپی در جابجایی طبیعی نانوسیال خواص متغیر درون محفظه مثلثی قائم الزاویه
مقایسه نسبت عدد ناسلت متوسط به ضریب درگ بدست آمده از تحلیل عددی دواستوانه بادامکی شکل با دو هستوانه مدور ، در شرایط مرزی مشابه، بیانگر مقدار بالاتر این نسبت برای هستوانه بادامکی بوده هست.


طراحی، ساخت و ارزیابی موزع خودکار نشاء ریشه لخت پیاز
در نتیجه هستوانه های بادامکی به علت پروفیل خط جریانی شده خود به طور بالقوه این قابلیت را دارند که جایگزین مناسبی برای هستوانه های مدور برنامه گیرند.


بررسی تحلیلی وقوع شوک آئرودینامیکی بر پارامترهای جریان دوفازی بخار-مایع درون یک شیپوره‌ی همگرا-واگرا59 out of 100 based on 54 user ratings 1129 reviews

بررسی الگوی جریان پیرامون آبشکن T شکل تحت تاثیر سازه محافظ در قوس 90 درجه
طراحی نصب و قرار برای قطعات منشوری به کمک کامپیوتر با ملاحظه قیود هندسی، تلرانسی و فیکسچر
مدلسازی دینامیک غیرخطی پهپاد بال ثابت و طراحی کنترلگرهای مد لغزشی و PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک
کاربرد روش های آماری در تعیین و بهینه سازی ضخامت لایه سفید فولادهای قالب سازی در ماشین کاری EDM
یخچال های حالت جامد با استفاده از اثر هیبریدی مگنتو الکترو کالریک
تحلیل سازگاری ابعادی/ ارگونومیکی فضای کار راننده کمباین‌های برداشت محصول مطالعه‌ی موردی: شهرستان بوکان، استان آذربایجان غربی
Have larger image in an <img> but don't shrink it
CSS Box Shapes [closed]
CSS difference between 0 and 0em
Which is superior, CSS transparency or PNG Transparency?
Using @font-face slows load time. Can I force the client to cache the font?
Which CSS framework(s) work well with SharePoint publishing sites?
How do I submit suggestions to the CSS spec? [closed]
CSS box “flow”/stacking (see screenshot)
about background attribute in css
What's the best semantic way of having a break in a ul-based navbar?
*
@