ارزیابی چند معیارۀ سیستم تولید همزمان برق، حرارت و سرما برای ساختمان‌های اداری در اقلیم گرم و خشک ایران

تحلیل تلرانسی مجموعه های مکانیکی با در نظر گرفتن خطاهای هندسی به روش های خطی سازی مستقیم و مدلسازی
بررسی تحلیلی و عددی پدیده‌ی ضربه پرتابه در پوسته‌ها‌ی کامپوزیتی مشبک استوانه‌ای
بررسی تأثیر ورود و خروج نانو سیال بر جریان جابجایی توأم داخل محفظه ی مربعی قرار داده شده در میدان مغناطیسی
تحلیل خواص مکانیکی مواد متخلخل الهام گرفته شده از طبیعت به کمک روش‌های‌ عددی و اطلاعات تجربی
تحلیل ضربه سرعت پایین روی ورق ساندویچی با هسته انعطاف‌پذیر از جنس روغن هوشمند
تاثیر اندازه میکرو-نانو ذرات سیلیکون کارباید و درصد توزیع حجمی آنها بر روی تنشهای خزشی وابسته به زمان در مخزن استوانه ای کامپوزیتی چرخان ساخ
CSS can't correctly align tabbed menu
Getting Transparent PNG to work in IE 6 in img tag
Anyone used CSS blueprint with Sharepoint sites
Cross browser CSS wrap=“off” [duplicate]
CSS float: centered workaround possible?
One CSS element rendered…others are not
How to combine class and ID in CSS selector?
What is the best way to write a contract for CSS usage in Web Development?
IE8: Disable cleartype?
Acceptable CSS hacks/fixes

ارزیابی چند معیارۀ سیستم تولید همزمان برق، حرارت و سرما برای ساختمان‌های اداری در اقلیم گرم و خشک ایران
سیستم تولید هموقت برق، حرارت و سرما، سیستم تامین نمايندۀ انرژی هست که در اون، انرژی الکتریکی مورد نیاز در محل به وسیلۀ محرک اولیه تولید شده و حرارت اتلافی از محرک اولیه به منظور تامین گرمایش و یا سرمایش بازیاب می‌گردد.


بررسی پارامترهای لغزشی تایر اتوموبیل‌های سواری
در این پژوهش، به ارزیابی جامع سیستم تولید هموقت برق، حرارت و سرما تحت دو هستراتژی تامین بار حرارتی و تامین بار الکتریکی نسبت به سیستم تامین انرژی متداول، برای ساختمان‌های اداری در اقلیم گرم و خشک ایران پرداخته شده هست.


بهینه سازی استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان ها با توجه به اقلیم و الگوی مصرف بر اساس تحلیل اگزرژی و اکونومیک
برای سیستم تولید هموقت در هستراتژی تامین بار حرارتی، دو حالت عدم فروش و فروش برق به شبکه مورد بررسی برنامه گرفته‌اند.


طراحی نیروگاه خورشیدی با گردآورنده‌ی سهموی طویل و ترکیب با نیروگاه بخار پشتیبان و استفاده از روغن به عنوان سیال انتقال دهنده‌ی گرما از کلک
معیارهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی اولیه، کاهش انتشار آلایندۀ دی اکسید کربن، کاهش هزینۀ عملکرد و نرخ بازگشت سرمایه، به منظور ارزیابی سیستم تولید هموقت، برای یک ساختمان اداری فرضی دارای ویژگی‌های عموم ساختمان‌های اداری کشور، به‌کار گرفته شده‏اند.


بررسی پارامترهای شکل‎دهی ورق در فرآیند فرم‎دهی ساچمه‎ای ورق
همچنین به منظور انتخاب بهترین حالت عملکرد سیستم تولید هموقت با در نظر گرفتن تمام معیارها، از تکنیک AHP هستفاده شده هست.


مدلسازی عددی سه بعدی پیل سوختی پلیمری و بررسی اثرات تغییر هندسه بر عملکرد آن
نتایج نشان می‌دهد که، بهترین حالت عملکرد سیستم تولید هموقت با در نظر گرفتن تمام معیارهای ارزیابی، هستراتژی تامین بار حرارتی با فروش برق به شبکه می‌باشد.


بررسی عملکرد و طراحی یک نمونه میراگر غیرفعال جریان گردابی
اما اگر شرایط فروش برق به شبکه به هر دلیلی محیا نباشد، هستراتژی تامین بار الکتریکی نسبت به تامین بار حرارتی در اولویت هست.


بررسی تغییر ریز ساختار ورق‌های فلزی در فرآیند خمکاری متحرک
در ادامه در این پژوهش، به اونالیز حساسیت اقتصادی سیستم تولید هموقت پرداخته شده هست.


بررسی الزامات مدلسازی سطحی با استفاده از داده های سی تی اسکن
بدین منظور، تاثیر تغییر قیمت گاز، خرید برق از شبکه و فروش برق به شبکه بر نرخ بازگشت سرمایه مورد بررسی برنامه گرفته هست.

نتایج نشان می‌دهد که، برای هر سه حالت عملکرد سیستم تولید هموقت، افزایش هموقت پارامترهای اقتصادی، منجر به افزایش نرخ بازگشت سرمایه و لذا افزایش توجیه پذیری اقتصادی سیستم تولید هموقت می‌گردد.

همچنین در این پژوهش، به منظور بهینه‌سازی اقتصادی سیستم تولید هموقت، دو روش طراحی افقی و طراحی عمودی مورد بررسی برنامه گرفته‌اند.

نتایج حاکی از اون هست که، روش طراحی افقی به نرخ بازگشت سرمایۀ بالاتری نسبت به طراحی عمودی منجر می‌گردد و لذا راهکاری مناسبتر جهت بهینه‌سازی می‏باشد.

در نهایت در این پژوهش، به بررسی تاثیر کاهش راندمان موتور گازسوز در بارهای جزیی بر معیارهای ارزیابی پرداخته شده هست.

نتایج نشان می‌دهد که، مقادیر معیارهای مختلف در حالت راندمان متغیر نسبت به راندمان ثابت، کمتر می‌باشند.

اما اختلاف این مقادیر کم می‌باشد.

اصلی‌ترین دلیل این امر را می‌توان، هستفاده از روش بزرگترین مستطیل به منظور طراحی سیستم تولید هموقت در پژوهش حاضر دانست.
53 out of 100 based on 58 user ratings 283 reviews

@