شبیه‌سازی سه بعدی توربوشارژر با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی و بررسی انتقال حرارت


شبیه‌سازی سه بعدی توربوشارژر با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی و بررسی انتقال حرارت
در این پروژه، به تحلیل جریان سیال در درون کمپرسور توربوشارژر با هستفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) می‌پردازیم.


مطالعه عددی جهت کنترل ناپایداری انگشتی لزج در سیالات غیرنیوتنی
کمپرسور دارای 6 پره اصلی و 6 پره جدا نماينده هست.


طراحی مسیر و کنترل برای یک ربات پرنده‌ی بدون سرنشین در محیط شناخته شده
پروانه و دیفیوزر کمپرسور گریز از مرکز به صورت سه‌بعدی شبیه سازی و در نرم‌افزار انسیس سی‌اف‌ایکس در حالت پایا مورد تحلیل سیالاتی برنامه گرفته هست.


بررسی اثرات ترمزگیری بر دینامیک کامیون حامل سیال
کمپرسور را در نرخ‌های جرمی متفاوت و پنج سرعت‌ دورانی مختلف تحلیل سیالاتی و نقشه کمپرسور بدست آمده هست.


تحلیل عددی و تجربی مقاومت های سایشی و خوردگی پوشش نانو کامپوزیت داخل سیلندر آلومینیومی خودرو
نرخ محدوده عملکرد کمپرسور در سرعت‌های مختلف به نسبت فشار نسبی مناسب هست، که نشان دهنده محدوده کاری بیشتر کمپرسور گریز از مرکز بررسی شده هست.


بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های پیوسته دوبعدی با استفاده از الگوریتم طراحی توپولوژی خطوط هم‌تراز
در این پروژه، زاویه عقب رفتگی پروانه کمپرسور را با پنج زاویه مختلف تحلیل کرده‌ایم.


تولید نانو کامپوزیت پایه مس با ذرات تقویتی Al2O3 به روش فراوری اغتشاشی اصطکاکی
با توجه به نتایج بدست آمده، با افزایش زاویه، نسبت فشار خروجی کاهش می‌یابد و جریان در خروجی پروانه یکنواخت‌تر می‌شود.


شبیه‌سازی عددی هیدرودینامیک و کارایی بهینه شیر کنترلی در شرایط کاری مختلف
زاویه انحنای پره در ابتدای پره در اسپن یک نیز با چهار زاویه مختلف تحلیل شده هست.


تحلیل رشد ترک در پره‌های ثابت ردیف اول توربین گازی
با کاهش بیش از حد این زاویه محدوده کاری کمپرسور کاهش می‌یابد و خط سرج به سمت راست متمایل می‌شود.

در این پروژه، طول دیفیوزر با سه اندازه متفاوت مورد تحلیل برنامه گرفته هست.

با افزایش طول دیفیوزر فشار خروجی بیشتر می‌شود.

البته باید محدودیت فضای اندازه طولی دیفیوزر را نیز در نظر گرفت.

همچنین، ارتفاع دیفیوزر در ابتدا باریک شده هست که در سه حالت مختلف، طراحی و با هم مقایسه شده هست.
65 out of 100 based on 30 user ratings 1105 reviews

@