تهیه الکترولیت لوله شکل پایه زیرکونیا به روش لایه‌نشانی الکتروفورتیک

تحلیل ارتعاشات غیر‌خطی بازوی نانو‌کامپوزیتی یک میکروربات تحت تأثیر نیروی الکتروستاتیک و پیزوالکتریک همزمان با درنظر گرفتن کشش لایه میانی
پیاده سازی و تحلیل یک سیستم کنترل شبکه شده بی‌سیم برای یک ربات متحرک تعقیب کننده
توسعه یک روش ترکیبی مبتنی بر دینامیک سیالات محاسباتی و تحلیل انتقال حرارت جابجایی در مسائل مهندسی
طراحی پره برای یک پمپ سانتریفوژ و بررسی فاکتور لغزش و پارامترهای موثر بر آن در این پمپ
شناسایی دینامیک یک وسیله زیر آبی خودگردان در مود عمق و فرمان با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته
مطالعه امکان‌سنجی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی کامپوزیت چوب پلاستیک
CSS can't correctly align tabbed menu
Getting Transparent PNG to work in IE 6 in img tag
Anyone used CSS blueprint with Sharepoint sites
Cross browser CSS wrap=“off” [duplicate]
CSS float: centered workaround possible?
One CSS element rendered…others are not
How to combine class and ID in CSS selector?
What is the best way to write a contract for CSS usage in Web Development?
IE8: Disable cleartype?
Acceptable CSS hacks/fixes

تهیه الکترولیت لوله شکل پایه زیرکونیا به روش لایه‌نشانی الکتروفورتیک
یک پیل سوختی سیستمی هست که انرژی شیمیایی سوخت را مستقیماً به الکتریسیته تبدیل می‌کند.


توسعه روش های محاسباتی برای تحلیل رفتار غیر خطی نانو سازه ها بر اساس مکانیک محیط پیوسته تعمیم یافته
در میان انواع پیل‌های سوختی، این پیل سوختی اکسید جامدی (SOFC) هست که تمامی اجزای اون کاملاً در حالت جامدند و بر پایه‌ی الکترولیتی اکسید جامدی می‌باشد که به صورت بالقوه دارای بیشترین بازده انرژی با کمترین میزان اتلاف هست و گستره‌ی بزرگی از سوخت‌‌ها از هیدروژن تا گازهای طبیعی، گاز زغال سنگ و بنزین قابلیت تبدیل به الکتریسیته را دارند.


بررسی تجربی تأثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری التراسونیک روی استحکام جوش نمونه های کامپوزیت پلیمری تقویت شده باالیاف شیشه
عملکرد و دوام پیل‌های سوختی اکسید جامدی به شدت به ریزساختار و شکل اجزای پیل بستگی دارد.


آنالیز کمانشی پوسته های مشبک نانوکامپوزیتی تحت بار محوری
یک تک سل (سلول) اکسید جامدی از یک اوند و یک کاتد که توسط یک الکترولیت اکسید جامدی (یک رسانای یونی) جدا شده‌اند، تشکیل می‌شود.


تحلیل ارتعاشات سازه‌های نانوکامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌های کربنی
الکترولیت جامد باید عایق الکترونیکی (مانع تماس الکترون‌ها و حفره‌های الکترون) و غیر قابل نفوذ گاز (به شکل یک غشای چگال) باشد.


شبیه سازی عددی و شناسایی عوامل اثرگذار در فرایند نورد پره کمپرسور موتور توربین گازی
بیشترین الکترولیت مورد تحقیق، بر پایه‌ی رساناهای یونی اکسیژن نظیر زیرکونیای پایدار توسط ایتریا (YSZ، با ترکیب 8% مول ایتریا، 92% مول زیرکونیا، با نام 8YSZ) می‌باشد.


توسعه روش های محاسباتی برای تحلیل رفتار غیرخطی میکروسازه ها بر اساس تئوری الاستیسیته گرادیان کرنش
پیل‌های سوختی اکسید جامدی بر پایه‌ی YSZ، برای بازدهی بهتر معمولاً در دماهای بالا(C°750-1000) کار می‌نمايند.


تخمین شار حرارتی و بارمکانیکی ورقهای مستطیلی لایه‌ای هدفمند مدرج با استفاده از حل معکوس
ولی برای کاهش هزینه‌ی مواد و افزایش دوام اجزای سیستم، مطلوب هست تا دمای کارکرد را کاهش داد، بنابراین الکترولیت باید تا حد ممکن نازک باشد.


طراحی و ساخت اگزوز کم صدا برای موتورسیکلت‌های CG125
برای ساخت الکترولیت نازک YSZ روش‌های بسیاری نظیر ریخته‌گری نواری، لایه‌نشانی بخار الکتروشیمیایی (EVD)، لایه‌نشانی بخار فیزیکی (PVD)، و به تازگی روش لایه‌نشانی الکتروفورتیک (EPD) به‌کار رفته هست.

به دلیل اینکه روش‌های EVD و PVD گران تمام می‌شوند، همچنین در روش‌های ارزانتر برای دستیابی به دقت قابل کنترل و کیفیت تکرارشدنی دشواری‌هایی وجود دارد، روش الکتروفورتیک به عنوان کاندیدای برجسته با قابلیت عملی بالا تبدیل شده هست.

علاوه‌ بر کاربردهای متداولِ این روش نظیر ایجاد پوشش‌های سرامیکی مقاوم به خوردگی و ضد اکسایش، تمایل بسیاری برای هستفاده از روش الکتروفورتیک در وسایل ریزالکترونیکی پیشرفته و پیل‌های سوختی اکسید جامدی بوجود آمده هست.

بنابراین روش الکتروفورتیک برای ساخت الکترولیت لوله‌ای در پیل سوختی اکسید جامدی در پروژه‌ی حاضر انتخاب شد.

در طی فرآیند الکتروفورتیک، ذرات باردار در دوغاب تحت یک میدان الکتریکی به سمت الکترود با بار مخالف حرکت می‌نمايند.

سپس، این ذرات روی الکترود لخته شده و یک لایه‌ی چگال تشکیل می‌دهند.

لازمه‌ی پايه ی کاربرد یک الکتروفورتیک موفق، تهیه‌ی یک دوغاب پایدار در یک حلال مناسب با پتانسیل زتای بالا می‌باشد.

در این پروژه، از روش الکتروفورتیک برای ساخت لایه‌ی نازک YSZ روی زیرلایه‌ی میله‌ای از جنس گرافیت هستفاده شده هست.

در این فرآیند، ایزوپروپانول به عنوان حلال، 4-هیدروکسی بنزوییک اسید به عنوان پراکنده‌ساز و پلی وینیل بوتیرال به عنوان چسب در دوغابی از پودر YSZ به‌کار رفته هست.

هدف اصلی پروژه احراز شرایط مناسب برای تهیه‌ی دوغاب پایدار، به منظور دست‌یابی به لوله‌های ته بسته‌ی متعددِ بدون ترک، پس از سوزاندن زیرلایه‌ی گرافیتی، خشک‌کردن لوله‌های سرامیکی خام و تف‌جوشی اونها تا هستحکام بالا می‌باشد.

با توجه به آزمایش‌های صورت گرفته می‌توان نتیجه گرفت که در حالت کلی بهترین نمونه‌ی قابل ساخت که دارای بالاترین ویژگی‌های ساختاری و شرایط ساخت باشد، نمونه‌ای هست که با دوغابی حاوی چسب و به صورت کامپوزیتی از پودرهای 3YSZ و 8YSZ ساخته شود.
65 out of 100 based on 20 user ratings 1195 reviews

@