کنترل فعال ارتعاشات یک صفحه ی مستطیلی با استفاده از لایه های پیزوالکتریک


کنترل فعال ارتعاشات یک صفحه ی مستطیلی با استفاده از لایه های پیزوالکتریک
در مقاله‌ی حاضر، روش های حل تحلیلی بر پايه تئوری صفحه‌ی کلاسیک، تئوری مرتبه ی اول برشی و تئوری مرتبه‌ی سوم برشی برای کنترل فعال ارتعاشات ورق های کامپوزیت مستطیلی چندلایه کوپل شده از دو طرف توسط محرک های پیزوالکتریک ارائه شده هست.


بررسی و مطالعه آئرودینامیک خودرو
توزیع پتانسیل الکتریکی در لایه پیزوالکتریک در راستای عرضی بصورت یک تابع کسینوسی در نظر گرفته می‌شود به گونه ای که شرایط مرزی الکتریکی و معادله ماکسول را ارضا نماید.


طراحی سیستم‌های صداخفه‌کن واکنشی برای موتورهای احتراق داخلی
از روش کنترلی رگلاتور خطی درجه دوم برای کنترل تغییر شکل عرضی صفحه‌ی مستطیل شکل هستفاده شده هست.


بارگذاری واحدهای گازی و سیکل ترکیبی نیروگاه فارس به منظور کاهش هزینه قطعات داغ و عملکرد بهینه
با اعمال نیروی کنترل عرضی وارده بر ورق، دامنه تغییر شکل عرضی اون کنترل و کاهش می یابد.


طراحی سازه پره‌های کامپوزیتی توربین بادی
در بخش نتایج عددی تاثیر ورودی های مختلف با و بدون کنترل نماينده روی جواب سیستم مورد بحث و بررسی برنامه می‌گیرد.


تحلیل پایداری شیروانی ساختگاه کارخانه کانه‌آرایی معدن مس سونگون
در پایان، روش تحلیلی ارائه شده با نتایج موجود در مراجع اعتبار سنجی شده هست.


طراحی بوستر یک موشک سوخت جامد با دو موتور هم محور


کنترل فازی سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو


95 out of 100 based on 65 user ratings 665 reviews

@