‏تعیین میزان ناهم‌محوری محورهای دمی بالگرد شاهد 278 با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی


‏تعیین میزان ناهم‌محوری محورهای دمی بالگرد شاهد 278 با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی
تولیدنمايندگان همواره به دنبال راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری وسایل و تجهیزات خود هستند.


بررسی تجربی اثر الکترود و نوع کانال بر تشکیل حباب درون میکروکانال در پمپ الکترواسموتیک
با هستفاده از روش‌های جدید تعمیرات و نگهداری و پایش وضعیت سلامت ماشین‌آلات، می‌توان از وقوع و رشد عیوب در سیستم جلوگیری نمود و با برطرف کردن عیوب، هزینه‌های ناشی از تعمیرات و نگهداری را کاهش داد.


بررسی تجربی و عددی تأثیر شکل دماغه نفوذکننده‌های استوانه‌ای در نفوذ به کامپوزیت پلیمری چندلایه
در سیستم‌ها و سامانه‌های هوایی به دلیل وجود فاکتورهای ایمنی و انسانی، پایش وضعیت قطعات حساس، به‌ویژه قطعات دوار، بسیار حائز اهمیت می‌باشد.


تحلیل لمینت‌های الیاف - فلز -کربن نانو تیوب تحت بار ضربه‌ای سرعت پایین
بالگردها جزء سامانه‌های هوایی بال چرخان محسوب می‌شوند.


بررسی و مطالعه اثرات میرایی ترموالاستیک در ارتعاشات طولی میکرو و نانو صفحه مستطیلی با استفاده از تئوری الاستیسیته غیر‌موضعی
بنابراین، ضرورت پایش وضعیت قطعات حساس در بالگرد در قالب سیستم نمایشگر سلامت و عمر بالگرد مطرح می‌شود.


بررسی کمانش حرارتی نانوصفحات متصل به پی‌الاستیک براساس تئوری الاستیسیته‌ی غیرموضعی
با توجه به اهمیت سیستم انتقال قدرت دمی بالگرد، پایش وضعیت اجزای این قسمت، از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشند.


استفاده ترکیبی از مشعل‌های گازسوز به منظور افزایش درجه حرارت
هدف از این پروژه، پیشنهاد الگوریتمی جهت تعیین وضعیت محور‌های دمی بالگرد شاهد 278 و در نتیجه مشخص شدن میزان ناهم‌محوری محور‌های دمی بالگرد می‌باشد.


تحلیل دینامیکی ربات انعطاف‌پذیر صفحه‌ای RPR-3
بدین منظور، سیگنال‌های ارتعاشی بوسیله حسگرهای نصب شده بر روی یاتاقان‌های قسمت دمی بالگرد جمع‌آوری می‌شوند.


مکان یابی بهینه المان های پیزوالکتریک برای میرا نمودن ارتعاشات سازه ها
سپس، برای پردازش سیگنال از تبدیل موجک پیوسته و تبدیل موجک گسسته هستفاده شده هست و دو دسته ویژگی، ویژگی‌های آماری توصیفی و پارامترهای درست‌نمایی بیشینه، از ضرایب اون‌ها هستخراج می‌شوند.

با هستفاده از معیار فاصله، ویژگی‌هایی که مقدار معیار فاصله بیشتری دارند، انتخاب می‌شوند و به عنوان ورودی‌های شبکه-های عصبی در نظر گرفته می‌شوند.

برای دسته‌بندی، از شبکه‌ عصبی رگرسیون و شبکه عصبی تابع پایه شعاعی هستفاده شده هست.

نتایج نشان داد که ویژگی آماری اونتروپی لگاریتم انرژی و پارامتر انحراف معیار توزیع‌های درست‌نمایی بیشینه، نسبت به دیگر ویژگی‌ها کارائی بالاتری دارند.

همچنین، شبکه عصبی رگرسیون نسبت به شبکه عصبی تابع پایه شعاعی، قابلیت اطمینان بالاتری را دارا می‌باشد


85 out of 100 based on 65 user ratings 265 reviews

@