ضرورت انجام کارهای علمی در مساله نفت و گاز


ضرورت انجام کارهای علمی در مساله نفت و گاز


/ کليپ ضرورت انجام کارهای علمی در مساله نفت و گاز
ضرورت انجام کارهای علمی در مساله نفت و گاز
• زمان : 01:30
بیانات مقام معظم رهبری در منطقه صنعتی عسلویه08/01/1390

يکشنبه، 8
59 out of 100 based on 44 user ratings 619 reviews

@