تعیین مقادیر بهینه تولید محصولات زراعی در شهرستان جیرفت با تاکید بر پایداری منابع طبیعی

تحلیل محتوای کتب پرورشی مقطع راهنمایی از بعد تقویت مهارت های زندگی
بررسی تاثیر آموزش دلگرمی مبتنی بر رویکرد آدلر بر کاهش اضطراب آشکار و پنهان در دختران مقطع دبیرستان شهر کرج
عقل در فلسفه ی ملاصدرا و تطبیق آن با قرآن
بررسی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا
جایگاه موسیقی در همگرایی فرهنگی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو
بررسی مقایسه ای سبک اسناد دانشجویان راضی و ناراضی از زندگی زناشویی در شهر مشهد
بررسی تاثیر روش درمان کوتاه مدت وسواس با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش علائم وسواس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر شهر اصفهان
بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر افزایش بهزیستی روان شناختی دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان سرخس
تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر هویت ملی در ایران
نقد و بررسی عصمت در آراء "شیخ مفید و غزالی"
تأثیرمبانی متافیزیکی فیزیک نیوتن بر فلسفه هیوم
فرهنگنامه جغرافیای شعرفارسی از آغاز تا پایان قرن هشتم
واقعیت و اسطوره در بخش تاریخی شاهنامه فردوسی
*
@