دروس هیئت، جلسه 39- تقسیم فلک توسط افق حسی


دروس هیئت، جلسه 39- تقسیم فلک توسط افق حسی


/ کليپ دروس هیئت، جلسه 39- تقسیم فلک توسط افق حسی
دروس هیئت، جلسه 39- تقسیم فلک توسط افق حسی
• زمان : 00:40:26
شرح کتاب دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، سال 1388-1381

شنبه، 25
56 out of 100 based on 31 user ratings 1006 reviews

@