کارمزدی که بانکها دریافت می کنند جداً مزد کار و به مقدار متعارف باشد وبا

که برای توقف ریزش مو و با تجویز پزشک به سر مالیده و پس از مدتی خشک می شود
از مواقع وضو می گیرم و نمازم را میخوانم و مشکلی از نظر وضو ندارم ولی در
حضرت محمد (ص)وامام صادق (ع) و سال نو 1)آیا خواندن سوره در نمازهای روزانه
تبعیت از همسرم در مجا
سال نو مبارك من از اول سال نو تا حالا نماز صبح را ساعت 7یا كمی دیرتر می
ایا ادرار
شبیه سازی دینامیک مولکولی پلی اتیلن ترفتالات
بررسی اثرات زیست محیطی سازندهای اطراف دشت سلماس بر روی کیفیت آب زیرزمینی
سنتز، شناسایی، تعیین ساختار و مطالعه‌ی الکتروشیمیایی برخی از کمپلکس‌های فلزات واسطه ردیف اول دارای لیگاندهای دی‌کربوکسیلیک اسید و آمین‌
بررسی تأثیر نیتروژن بر روی ویژگیهای رشدی و فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum graveolens L.) تحت تنش شوری
بررسی ترمودینامیکی محلول آبی سدیم کلراید و سدیم پلی‌اکریلات براساس اندازه‌گیری‌های پتانسیومتری
شناسایی همزمان پارامتر های هدایت هیدرولیکی وضریب ذخیره آبخوان ناهمگن با استفاده از مدل تفاضلات محدود و شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی دشت او
مطالعات منابع آب وشبیه‌سازی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ابهر با استفاده از مدل ریاضی تفاضلات محدود
حل مسائل کنترل بهینه غیر‌خطی تاخیری با استفاده از یک روش شبه‌طیفی ترکیبی
مسئله طولانی ترین مسیر در گراف های مقایسه ناپذیری
تعیین توزیع اندازه نانوذرات فلزی با استفاده از طیف سنجی خاموشی نوری

کارمزدی که بانکها دریافت می کنند جداً مزد کار و به مقدار متعارف باشد وبا
سلام علیکم

1. اگر کارمزدی که بانکها دریافت می کنند جداً مزد کار و به مقدار متعارف باشد وبا توافق طرفین باشد اشکال دارد؟
2. آیا دریافت سود توسط بانکها در قالب فروش اقساطی (که ادعا می کنند هرگز بابت پول بهره نمی گیرند بلکه کالا را به نقد میخرند وبه قیمت گرانتر در قالب فروش اقساطی(بیع نسیه) به متقاضی واگذار می کنند) اشکال شرعی دارد؟
پاسخ :
با عرض سلام و تحیت.

باید ناخ
دوست محترم!

اگر اگر
1.


در کشورهای
گرفتن سود، ربا محسوب می شود، مگر این که معامله شرعیه ای در قبال سود معین، به شرط وام، انجام شود.

و تبریک سال نو اگر شک کنیم که نماز را خوانده ایم یا نه چه باید بکنیم؟
2.


با ماشین سنگین کار می کند و من در کنار او این شغل را یاد گرفته ام و به خاطر
در برابر اون سود نیز اگر معامله شرعیه ای انجام شود، حلال هست؛ در غیر این صورت ربا و حرام هست.

که مزاحمتون شدم می خواستم ببینم چت کردن با پسری وبعضی وقت ها حرف های عشقولانه
پیروز باشید.

ورزشهای شطرنج و بوکس را از
موسسه ذکر ـ قم.

که جهت پرداخت خمس شماره حساب بانکی وجود داره یا نه؟ اگه هست لطفا شماره


76 out of 100 based on 51 user ratings 126 reviews

میکنم بنده می خواهم مقدار شیر دادن شخص دیگر را به کودک دیگری که باعث محرم
احساس کنیم که ادرار به پایمان یا شلوارمان پاشیده است آیا باید پا و شلوارمان
زکات به چه چیزهایی تعلق می گیره؟( اگه ان محصول سود کمی داشته باشه چی؟) خمس
اربع
صورتم
تومانی دارد كه تاریخ وصول آن 5 ماه بعد است اما یك شخصی می آید و می گوید
بررسی ساختارهای کمانی شکل در منطقه نایبندان، جنوب طبس
تهیه، شناسایی و مطالعه‌ی ساختار بلوری-مولکولی برخی ترکیب‌های کئوردیناسیونی فلزهای واسطه با ترکیب جدید 3-متوکسی-2-هیدروکسی بنزآلدیید S-آلیل
بررسی تعداد مولفه های سالم(خراب)و زمان های خرابی در یک سیستم منسجم
مقایسه‌ی رگرسیون پارامتری دو متغیره با اسپلاین رویه نازک
فواصل پیشگویی یک و دو نمونه ای بیزی براساس داده های سانسورشده نوع II فزاینده
تخصیص منابع به کمک تحلیل پوششی داده ها
سنتز، بررسی طیف سنجی و فعالیت ضدباکتری کمپلکس هایی از مس(II) و نیکل(II) با مشتقات 3-هیدروکسی-2-نفتوئیک اسید هیدرازون و بازهای هتروسیکل
مطالعات هیدروژئوشیمی چشمه های کارستی کوه دالو (جنوب غرب شیراز)
توصیف و تحلیل سیستماتیک شکستگی های مخزن آسماری میدان پارسی با استفاده از نمودارهای تصویرگر
بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی چند لایه ای های مغناطیسی نامتجانس Fe(20?)/Ag(x?)/Fe(20?) و Fe(20?)/Ag(x?)/Co(20?)
*
@