دروس هیئت، جلسه 29- چگونگی تقسیم کره به بروج


دروس هیئت، جلسه 29- چگونگی تقسیم کره به بروج


/ کليپ دروس هیئت، جلسه 29- چگونگی تقسیم کره به بروج
دروس هیئت، جلسه 29- چگونگی تقسیم کره به بروج
• زمان : 00:57:44
شرح کتاب دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، سال 1388-1381

شنبه، 25
76 out of 100 based on 51 user ratings 1176 reviews

@