چاه بابل


چاه بابلچاه بابل
چاه بابل
رضا قاسمي
از آقاي رضا قاسمي چاه بابل را خواندم هم خوشم آمد و هم خيلي گيج شدم از اين همه عفت كلام از دست رفته و تاسف خوردم بر قلمي كه اين چنين گستاخانه سعي در باز پس گرفتن همه از دست رفته ها دارد. سبكش جديد بود و گيج كننده و استفاده ايشان از اساطير كمي نامربوط به نظر مي رسيد همينطور وجود يك سري آدمهاي كه اصلا با هم نه تلاقي داشتند و نه ارتباط. شايد اين همه نشانه بارزي از آشفتگي نسل كنوني ماست.
جين اير كه نمونه خوبي است از آغاز رمانهاي عاشقانه سبك جديد. شازده احتجاب هم نثري جالب داشت و كمي سخت. دنبال كردن قصه كمي مشكل پيش مي رفت.56 out of 100 based on 31 user ratings 1006 reviews

@