در مورد عدالت خداوند توضیح دهید.

مرجع تقلید من آیت الله سیستانی هستند می خواستم بدانم آیا می توانم مدطعام روزه های نگرفته
من می دانم چند نماز آیات قضا شده ولی نمی دانم کدامیک کسوف و یا خسوف و کدامیک زلزله بوده
شما برترین حجاب رو چادر می دونین پس چرا همه چادری ها با آرایش میان بیرون؟
نقلی به مضمون از آقای بهجت مطرح است که ایشان می فرمایند: « حتی پیران هم ظهور امام زمان(عج)
من این مطلب را در چند تا سایت دیده ام و عینا آن را برای شما کپی کردم، نظر شما چیست؟ «
اگر نماز عصر را بعد از نماز ظهر به صورت جماعت جمع صلاتین کنیم و بخوانیم فضیلت و ثواب
Marshalling a class intance's pointer between C++ and C#
C# books or web sites for C++ developers [closed]
How to incoparate or implement a DOM API to v8?
Unhandled Exceptions from Managed C# User Control used in MFC Dialog
Passing an operator along with other parameters
Converting C++ Builder code to C# .NET (TComponent, TOjbect, TList, etc.)
How to create a BMP file from raw byte[] in Java
Does SQL Server Compact Edition depend on the .net framework?
Is there a Java equivalent or methodology for the typedef keyword in C++?
Getting commands from string input

در مورد عدالت خداوند توضیح دهید.
    در مورد عدالت خداوند توضیح دهید.

پاسخ :


من در رشته ورزشی ووشو فعالیت دارم اما در مورد مسابقاتم مشکلی دارم که به راهنمایی نیاز

1:آیا پس از ترک خودارضایی و توبه کردن به درگاه خداوند، عوارض این عمل شوم از بین خواهد

عدالت در لغت به معانی ذیل به کار می رود:

آیا اگر کس دیگری درباره ما خواب ببیند، تعبیر آن خواب به ما برمی گردد یا اینکه فقط زمانی
1ـ رعایت تساوى و اجتناب از تبعیض: گاه مقصود از عدل و عدالت ورزى اون هست که شخص هیچ گونه تفاوتى میان دیگران در نظر نمى گیرد و در روابط خود, به همگان به دیده یکسان مى نگرد و از تبعیض مى پرهیزد.

نظر شما در مورد ستمکاریهای اسرائیل- رژیم صهیونستی طبق این آیات 4تا 7 سوره بنی اسرائیل
البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که مراعات مساوات تنها در صورتى پسندیده و مطلوب هست که هیچگونه تفاوتى در شایستگى ها و هستحقاق ها نباشد.

آنچه بیشتر برایم سؤال انگیز بود: 1- این فرموده حضرت امام(ره) : سوم آنکه ضرر و نفعی ندارد؛
اما اگر با مجموعه اى مواجه باشیم که از جهت شایستگى متفاوت اند, مراعات مساوات در میان اونها کارر عادلانه نبوده, بلکه تضییع حق اعضاى شایسته تر هست.

ارتباط خداشناسی و زیست شناسی در چیست؟
براى مثال, اگر معلمى به قصد مراعات عدل و مساوات, به همه دانش آموزان خود نمره یکسانى دهد,کارى عادلانه انجام نداده هست.


اینکه می گویند اگر خانمی که در دوران قاعدگی است در مجلسی باشد، بهتر است به اتاق دیگری
بنابراین, باید به خاطر داشت که عدالت همواره ملازم با مساوات نیست .

در مورد فرم استشهادی ای که اخیرا در حمایت از مردم غزه توسط دانشجویان پر می شود، حکم
2ـ رعایت حقوق دیگران: در این معنا, عبارت هست از اونکه حقوق همه افراد مورد توجه و رعایت برنامه گیرد (اعطاء کل ذى حق حقه) اون هست که حقوق دیگران تضییع شود .
3ـ برنامه گرفتن افراد و اشیا در جایگاه شایسته خود: گاهى عدل در معناى جامعترى به کار مى رود: نهادن هر چیز در جایگاه مناسب خود.

این تعریف را مى توان در کلامى از امام على (ع) یافت, اونجا که فرمود:
العدل یضع الامور مواضعها.
عدالت هر چیزى را در جایگاه (مناسب) اون برنامه مى دهد.
مبناى این سخن بلند اون هست که در جهان تکوین و تشریع, هر چیزى موقعیت و جایگاه مناسب و درخور خود دارد و عدل اون هست که این تناسب رعایت گردد و هر چیز در جاى مناسب خود برنامه گیرد.

این معنا, جامعترین معناى عدل هست و معانى پیشین را نیز در بر مى گیرد.
بنا بر اونچه گذشت, معناى اجمالى عدالت الهى اون هست که خداوند با هر موجودى, اون چنان که شایسته اون هست, رفتار کند او را در موضعى که درخور اون هست, بنشاند و چیزى را که مستحق اون هست, به او عطا کند.
اقسام کلی عدل الهی:
با توجه به حوزه های اصلی عدالت خداوند، می توان عدل الهی را به اقسام کلی زیر تقسیم کرد:
1ـ عدل تکوینى: خداوند به هر موجودى به اندازه شایستگى هاى او از مواهب و نعمتهاى عطا مى کند و هیچ هستعداد و قابلیتى را, در این حوزه, بى جواب و مهمل نمى گذارد.

به دیگر سخن, خداوند متعال به هر یک از مخلوقات خویش, به اندازه ظرفیت وجودى اون, افاضه مى کند و اونها را به قدر قابلیت و هستعدادشان از کمالات بهره مند مى سازد.
2ـ عدل تشریعى: خداوند از یک سو, در وضع تکالیف و جعل قوانینى که سعادت و کمال انسان در گروه اون هست, فرو گذار نمى کند و از سوى دیگر, هیچ انسانى را به عملى که بیش از هستطاعت اوست, مکلف نمى سازد بنابراین, شریعت الهى به هر دو معناى یاد شده, عادلانه هست .
3ـ عدل جزایى: خداوند در مقام پاداش و کیفر بندگان خود, جزاى هر انسانى را متناسب با اعمالش مقرر مى کند.

بر این پايه , خداوند در مقابل اعمال نیک نیکوکاران, اونان را پاداش مى دهد و بدکاران را به سبب کارهاى زشتشان, کیفر کند.
همچنین, عدل جزایى خداوند اقتضا دارد که هیچ انسانى به سبب تکلیفى که به او ابلاغ نشده هست, مجازات نشود.

بخشى از این پاداش و کیفر در دنیا و بخش دیگرى در آخرت واقع مى شود.

البته با توجه به حقیقت مجازات اخروى و رابطه تکوینى اون با اعمال (که در ادامه به اون اشاره مى کنیم) عدل جزایى, در نهایت, به عدل تکوینى خداوند باز مى گردد.
استدلال عقلی بر عدل الهی
همان گونه که فرمودیم، مهمترین مبنای عقلی عدل الهی، اصل حسن و قبح عقلی هست که درباره چگونگی این ارتباط توضیح دادیم.

بنابراین، خلاصه هستدلال عقلی بر اصل «عدل» این خواهد بود که : در نظر عقل، عدل کاری شایسته و ظلم عملی ناشایست هست و خداوند حکیم از انجام کارهایی که عقل ناشایست می شمارد، منزه هست.

پس، خداوند هیچ گاه مرتکب ظلم نمی شود و تمام افعال او عادلانه هست.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 04:09 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


74 out of 100 based on 29 user ratings 1054 reviews

@