VARLIK GÜLÜ


VARLIK GÜLÜVARLIK GÜLÜ

VARLIK GÜLÜ

 .
İran
Recep'te dünyalar nûra büründü.
mescidul-aksa resim galerisi
Sedef yarılarak cevher göründü.
Hacu Köprüsü (2) İsfahan
 .
Kabus
Varlık gülü açıp Hâtem'e güldü.
Recep Ayı Gecelerine Ait Namazlar
A'lâ'dan âleme Ali verildi.
ŞÂH-I RİSÂLET
 .
ZENCÂN
Âlem gülistandır Ali gülüdür.
Mübarek Üç Aylar
Ali'siz yaşayan âlem ölüdür.  . Âşık gönlümüze cânân Ali'dir. Rûhumuzda kopan tufân Ali'dir.  . Ali olmasaydı olmazdı âlem. Ali'ye borçludur âlem ve Âdem.  . Âlemin cânının cânı Ali'dir. Hilkatin şerefi şânı Ali'dir. Ahmed-i Sânidir Murtezâ Ali. Yetiştirmiş onu Mustafâ eli.  . Ali âşıkların cem'ine yârdır. Gönül diyârına Ali bahârdır.  . Ali başındadır "Kerremnâ" tâcı. Bütün bir âlemdir Ali muhtâcı.  . Sultân-ı Enbiyâ vezîri Ali. İmân cephesinin emîri Ali.  . Ali ilelebet hakkın mihveri. Tevhîd meydanının eşsiz bir eri.  . "Lâ-fetâ" mülküne sultân Ali'dir. "Hel-etâ" tâcına şâyân Ali'dir.  . Ali ulaşılmaz zirvenin adı. Kur'ân'daki "Vuskâ Ürve"nin adı.  . Amellere mizân Ali'dir Ali. Hak bâtıla furkân Ali'dir Ali.  . Rabbânî ilimler şehri Nebî'dir. Bu şehrin kapısı Mevlâ Ali'dir.  . Ali'den ayrılır ilim Nilleri. Ali'den boşanır hikmet selleri.  . Hakk'ın kelâmıdır Ali kelâmı. Kur'ân merâmıdır Ali merâmı. Kur'ân'ın lisânı Ali'dir Ali. Sırların beyânı Ali'dir Ali.  . Hakk'ın senâsıdır Ali senâsı. Ali'yle oldum ben Hak aşinâsı.  . Ali zâlimlere feryat demektir. Ali mazlûmlara imdât demektir.  . Zulfikâr'ı kırdı küfrün belini. Hutbeleri kesti şirkin dilini.  . Bir ayak mihrapta biri meydanda. Bir eli mızrakta biri Kur'ân'da.  . Zülfikâr tutarken kükreyen Ali. Öksüzü okşarken titreyen Ali.  . Git ey sâil Ali kapısını çal. Çalıp pâdişâhlık yüzüğünü al.  . Dünya tûfanlı bir deryâ gibidir. Ali bu tûfanda Nûh-i Nebî'dir.  . Bir gemiye kaptan Ali olursa. Korkma dünya tufanlarla dolarsa.  . Zikrin her meclise ziynet ya Ali. Sen olduğun her yer cennet ya Ali.  . Cennet kapıları sesler ya Ali. Adın cenneti de süsler ya Ali. Her yerde Ali'den bin bir nişâne. Bulmamağa yoktur hiçbir bahâne.  . Biz damlayız Ali sonsuz bir deniz. Ali bir güneştir, zerreleriz biz.  . Bir zerreye nazar etse Buturâb. Yükselir semâya olur âfitâb.  . Adâlet kurbânı canlar fedâsı. Dosttan da gördün çok düşman cefâsı.  . Şafak karanlığın bağrın yararken. Mihrâpta buldu hep seni ararken.  . Bir Allah, bir gece, bir de kuyular. Bildiler göğsünde nice sırlar var.  . Zamanın anası akimdir artık. Doğurmaz bir daha Kur'ân-ı Nâtık.  . Hakkıyla seni ey ruhlar tabîbi . Bir Allah tanıdı, bir de Habîb'i.  . Denizler mürekkep, ağaçlar kalem. Olsa da yazamaz fazlını âlem.  . Cümleler, beyitler, vasfına çok dar. Sığar mı kaplara sonsuz deryâlar?!.  . Methinden âciz her kelâm ya Ali. Bizden sana bin bir selâm ya Ali.  . Şu kırk beyit değil, kırk bini dahi. Okyanustan ancak damla misâli.        .                                 Musa Aydın.                              1413 H.
/ 1993
.  .  .

نظرات کاربران

57 out of 100 based on 42 user ratings 617 reviews

@