یا حسین یابن زهرا


یا حسین یابن زهرا


/ کليپ یا حسین یابن زهرا
یا حسین یابن زهرا
• زمان : 04:43
واحد

جمعه، 4
76 out of 100 based on 41 user ratings 366 reviews

حاج مهدی سلحشور | شب 19 رمضان 92 : روضه حضرت امیرالمومنین (ع)
حاج مهدی سلحشور | شب 19 رمضان 92 : بوی ابوحمزه داره دلامون (زمینه)
حاج مهدی سلحشور | شب 20 رمضان 92 : بخش اول روضه و مناجات (مناجات)
حاج مهدی سلحشور | شب 20 رمضان 92 : بخش دوم روضه و مناجات (مناجات)
حاج مهدی سلحشور | شب 20 رمضان 92 : بخش سوم روضه و مناجات (مناجات)
حاج مهدی سلحشور | شب 21 رمضان 92 : بخش اول روضه و مناجات (مناجات)
حاج مهدی سلحشور | شب 21 رمضان 92 : بخش دوم روضه و مناجات (مناجات)
حاج مهدی سلحشور | شب 21 رمضان 92 : مراسم احیا و قرآن به سر (قرآن به سر)
حاج مهدی سلحشور | شب 21 رمضان 92 : روضه حضرت امیرالمومنین (ع)
حاج مهدی سلحشور | شب 21 رمضان 92 : مادرم یادم داده (زمینه)
حاج مهدی سلحشور | شب 21 رمضان 92 : یاد تو عطر باوره (واحد سنگین)
حاج مهدی سلحشور | شب 21 رمضان 92 : ای عالم مبهوت (واحد)
حاج مهدی سلحشور | شب 21 رمضان 92 : منو چشایی که می باره (شور)
حاج مهدی سلحشور | شب 23 رمضان 92 : بخش اول روضه و مناجات (مناجات)
*
@