بسیار خوبی دارین.تقریبا چیزی کم نداره. فقط اگه میشه قسمت سرگرمی هم قرار
اگر همان شیوه قدیم را در پیش بگیرید بهتر است یعنی با دادن آدرس ایمیل ونام
علوم جدید این سایت که این همه براش زحمت گشیده شده کم و در سطح ابتدایی است
همه قسمتها قرار دهید تا از گیج شدن هنگام استفاده از بخش ها جلوگیری شود.
ای را که سایت قبلی نوشته ام در
شده ام در قسمت ثبت بحث جدید یا هنگام جواب دادن به بحث نمی توانم فارسی
علیکم خداقوت ۱- لطفا توی قسمت پاسخ بمشاوره های اعضاء کد هر سوال را هم
این سوال را از چه گروهی بپرسم که چرا تعبیر خواب در قسمت پاسخها قرار دارد
موقع سوال کردن ،گروه مربوط به تعبیر خواب در لیست گروههای موجود نیست.
لطفا بفرمائید جواب سوالهای غیر عمومی را چگونه باید دریافت کنم ؟ اگر

مورد گوشی موبایل و چگونگی ریختن فایل در اون داشتم.قسمتی هست که جواب من
ی تحصیلی نمی توانم سوال بفرستم ؟ صفحه باز می شود ُ‌سوال را هم تایپ می
تحولات ژئومورفولوژی در جلگه /دشتیاری شهرستان چابهار - استان سیستان و بلوچستان /
تحول معیشت روستائی شهرستان سمنان
تحقیقی درباره اوضاع کشاورزی و دامپروری استان ایلام
نقش توریسم در اقتصاد اصفهان
نقش سد شاهپوراول در اقتصاد کشاورزی و دامپروری جلگه مهاباد
نقشه و کاربرد نقشه در جغرافیا
نقشه‌های سراسری تهیه شده از ایران با تاکید بر نقشه‌های زمین‌شناسی
نیشکر ایران از نظر اقتصادی
ویژگی‌های طبیعی چاله دامغان
ژئومورفولوژی دشت اورمیه
*
@