زندگی زیباست اگر


زندگی زیباست اگرزندگی زیباست اگر
زندگی زیباست اگر؟!...چرا مى رويد ؟

1:

من باشم و تو باشي و يك شب مهتابي باشه


یه دوست خوب سراغ دارید !!!؟

2:

زندگی زیباست اگر..........تو در کنارم باشی


تسلیت به آقای برهان ... هــــــــو الحــــــــــی !

3:

زندگی زیبا هست اگر زیبا ببینیم


" روابط دختران و پسران و اصول ارتباطات و روابط انسانی "

4:

زندگی زیباست اگر ..


نامه های عارفانه و عاشقانه
زندگی را سخت نگیریم


جامعه سبز هم میهن و قدردانی از زحمات خانم سایه

5:

زندگی زیباست اگر............تو باشی درکنارم اری زندگی زیباست برای با تو بودن....برای تو مطالعه


عشق یا وابستگی !؟

6:

عميق ترين درد زندگی مردن نيست بلکه نداشتن کسی هست که الفبای دوست داشتن را برايت تکرار کند و تو از او رسم محبت بياموزی.


همزاد ! – يه دوست همه چي تمام !

عميق ترين درد زندگی مردن نيست بلکه گذاشتن سدی در برابر روديست که از چشمانت جاری هست.


عميق ترين درد زندگی مردن نيست بلکه پنهان کردن قلبی هست که به اسفناک ترين حالت شکسته هست.


عميق ترين درد زندگی مردن نيست بلکه نداشتن شانه های محکمی هست که بتوانی به اون تکيه کنی و از غم زندگی برايش اشک بريزی.


عميق ترين درد زندگی مردن نيست بلکه ناتمام ماندن قشنگترين داستان زندگی هست که مجبوری آخرش را با جدايی به سرانجام برسانی.


عميق ترين درد زندگی مردن نيست بلکه نداشتن يک همراه واقعيست که در سخت ترين واقعيات همدم تو باشد.


عميق ترين درد زندگی مردن نيست بلکه به دست فراموشی سپردن قشنگ ترين احساس زندگی هست.


عميق ترين درد زندگی مردن نيست بلکه يخ بستن وجود آدمها و بستن چشمهاست.

زندگی زیباست اگر زندگی زیباست اگر

7:

زندگی زیباست........در انتظاری که پایانش تو باشی و اغازش تو

8:
زندگی زیباست اگر
داشتم فکر می کردم به صدای تولد
تولد هر چيزی يک صدای خاص دارد
تولد يک نوزاد ، تولد يک جوجه اردک , تولد يک جوانه گندم ...


خاک را شکافتن و دانه در اون نهادن , چقدر برای من لذت بخش هست
دانه را پوشاندن و به انتظار نشستن , چقدر بيشتر برايم لذت بخش هست
خاک سنگ دارد , و خارهای خشک
و گاهی لانه مورچه های ريز و سياه هم خراب می شود
و مورچه های هراسان , انگشتان آدم را گاز می گيرند
اما نفوذ , سرسختی می خواهد
جای دانه , گرمترين گوشه دل خاک هست
اون جايي که کمی هم رطوبت باران روزهای قبل را دارد
گاهی دلم می خواهد جای يک دانه باشم ,
کسی از راه برسد و مرا در گرمترين گوشه دل خاک بکارد
کسی چه می داند
شايد جوانه های خجالتی و سبز رنگ دل سرخ من ,
اون زير ها تقلايي بنمايند
و من ريشه هايم را محکم کنم
سالهاست که من تشنه جرعه ای آب
قطره ای نوازش
و اندکی خواب هستم
خوابی که سرانگشتان نوازشگر آفتاب , بيدار گر اون باشد
نه صدای گوشخراش زنگ ساعت شماطه دار ...

9:

زندگی زیباست اگر زیبا نگاه کنی، زیبا بیندیشی، زیبا بیان کنی، زیبا بخوانی، زیبا ببینی، زیبا صدا کنی، زیبا صحبت کنی و زیباتر عاشق باشی..............

10:

زندگی زیباست اگر در داستان عشقم قهرمان تو باشی.............

11:

زندگی زیباست اما به شرطی که بخواهیم...........

12:

زندگی زیباست اگر با امید باشد.......

13:

زندگی زیباست اگر ...

هم چون دوستانی چون شما را داشته باشم.......

14:

زندگی زیباست اگر صداقت داشته باشیم....

15:

زندگی زیباست دوست من


اگر باور نمی کنی , لحظه ای را تصور کن که
آدامست می پرد توی گلویت , نفست می گیرد و صورتت سیاه می شود
و حس می کنی الان هست که بمیری
داغ میشوی و همه جای تنت را عرق سردی می پوشاند
دستت را به هر چیز که نزدیکت باشد چنگ میزنی و چشمانت از حدقه می زند بیرون
اونوقت کسی می زند به پشت , " گرومب "


و همان تکه کوچک آدامس از حلقومت می پرد بیرون
و بعد ,


با تمامی وجودت نفسی عمیق میکشی
و اگر ذره ای احساس داشته باشی حس می کنی که
زندگی چقدر زیباست ...عشق زیباست دوست من


وقتی خسته از کار می آیی خانه
همسرت , یک لیوان چای داغ برایت میریزد
و یک لیوان هم برای خودش
چای را که می خواهی بخوری , قند پیدا نمی کنی برای خوردن


و همسرت , با دست جلوی دهانش را میگیرد و می گوید : وای , قند نداریم ...


و تو می خندی و می گویی :


- چای تلخش خوشمزه تره


و وقتی هر دو چای تلخ می خورید و تو با صدای بلند می خندی , همسرت انگشتش را می گذارد روی لبت و می گوید :
...

- هیس ، دخترمون تازه خوابیدهتنهایی زیباست دوست من


مثل همان لحظه ای که توی اتاقت تنها نشسته ای , و آدامست را باد می کنی
اونقدر که اندازه یک بادکنک می شود


و بعد می ترکد و می چسبد به تمام صورت


و تو خنده ات میگیرد


و آهسته لایه های نازک آدامس را از روی پوست صورتت , بر می داری ...

مرگ زیباست دوست منلحظه ای را تصور کن که نشسته ای روی صندلی


دستهایت را چین و چروک و غبار گذشت وقت پوشانده هست
و قلبت ,


خسته از تپیدن , سرش درد می کند


صدای خنده چند کودک از حیاط خانه به گوش می رسد
و تو با چشم های بسته , خواب روزهای جوانی ات را می بینی
خواب می بینی دوباره جوان شده ای


و این بار جوانی ات با گذشته هم فرق می کند


هر قدمت , مثل پریدنی می ماند بلند و سبک


چند قدم می دوی و بعد ,


شناور و سبکبال , روی ابرها غلت می زنی


دیگر نقرس و دیسک کمر و تنگی شریان , اذیتت نمی کند


و چشم هایت هم خوب , همه چیز را درک می کند

16:

زندگی زیباست اگر در سراسر لحظات حلاوت حضور خالق خود رو احساس کنیم.........

17:

تصوری داشتم.........
خیال کردم که در کنار ساحل با خدا قدم می زنم

در آسمان تصویری از زندگی خود را دیدم
در هر قسمت دو جای پا دیدم
یکی متعلق به من و دیگری متعلق به خدا
وقتی آخرین تصویر زندگیم را دیدم
به جای پا روی شن نگاه کردم
دیدم که چندین وقت در زندگیم فقط یک جای پا بیشتر نیست
برای رفع ابهام از خدا سوال کردم
خدایا فرمودی که اگر به تو ایمان بیاورم، هیچ وقتی مرا تنها نخواهی گذاشت.
دیدم که در سخت ترین لحظات زندگیم فقط یک جای پا بیشتر نیست
چرا در وقتی که بیشترین نیازو داشتم تنهایم گذاشتی
خدا فرمود: فرزند عزیزم
تو را دوست دارم و تنهایت نمی گذارم
در مواقع سخت اگر یک جای پا می بینی
در اون لحظات تو را به دوش کشیدم

18:

اگر بخواهیم از ارایه های اغراق و مبالغه هستفاده کنیم

19:


20:

زندگی زیباست اگر منتظر واقعی باشیم...........

21:

زندگی زیباست اگر


بگذار با چشمهاي تو ببينم بگذار در نگاه تو ذوب شوم بگذار در زير باران شانه به شانه ات قدم زنم و تو برايم از ارزوهايت ترانه بسرايي بگذار به قداست عشقمان كوچك شوم وقتي با تو به پرواز شاپركهاي كنار بركه ميخندم بگذار شبها رو به ستاره ها خاطرات شيرينمان را شماره كنيم بگذار هميشه در ذهنم مثل نگاه اول مهربان و پاك باشي بگذار نامم چون شاه كليدي بر درگاه قلبت هميشكي باشد بگذار نگاهمان نه به هوس كه به عشق ...اونهم عشقي اسماني در هم گره خورد بگذار دلم براي تو باشد بگذار دلت ...حالم را بپرسد بگذار قلبم براي تو بتپد بگذار آرزوهايم با تو باشد ...براي تو.....به خاطر تو.

بگذار خيال كنم "دوستم داري " و از اين خيال شبها تا سپيدي روز با ستاره ها باشمعشق چيست : عشق حديثي هست كه با يك نگاه اغاز ميشود وبا يك لبخند به شكل ميگيرد وبا بوسه اي به اوج ميرسد وبا يك قطره اشكي به پايان ميرسد


يادمان باشد از امروز جفايي نكنيم.

گر چه در خايشانش شكستيم صدايي نكنيم يادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق ز هر بي سرو پايي نكنيم

22:

قلب من براي تو مي تپد - My heart will go on

هر شب در رايشاناهايم تو را مي بينم و احساس ات مي نمايم - Every night in my dreams.

I see you.

I
feel you


و احساس مي نمايم تو هم همين احساس را داري - That is how I know you go on

دوري، فاصله و فضا بين ماست - Far across the distance and spacesbetween US

و تو اين را نشان دادي و ثابت کردي - You have come to show you goon

نزديک، دور، هر جايي که هستي- Near.

Far.

Wherever you are


و من باور مي نمايم قلب مي تواند براي اين بتپد - I believe that the heart does goon

يک باره ديگر در را باز کن - Once more.

You open the door


و دوباره در قلب من باش - And you re here in my heart

و قلب من به هيجان خواهد آمد و خوشحال خواهد شد - And my heart will go on andon

ما مي توانيم يک باره ديگر عاشق باشيم - Love can touch US one time

و اين عشق مي تواند براي هميشه باشد - And last for a lifetime

و تا وقتي که نمرديم نمي گذاريم بميرد- And never let go till we regone

عشق وقتي بود که من تو را دوست داشم -

دوران صداقت، و من تو را داشتم -

در زندگي من، ما هميشه خواهيم تپيد -

نزديک، دور، هرجايي که هستي

من باور دارم که قلب هايمان خواهد تپيد

يک باره ديگر در را باز کن

و تو در قلب من هستي

و من از ته قلب خوشحال خواهم شد

تو اينجا هستي، و من هيچ ترسي ندارم

مي دانم قلبم براي اين خواهد تپيد

ما براي هميشه باهم خواهيم بود

تو در قلب من در پناه خواهي بود

و قلب من براي تو خواهد تپيد

و خواهد تپيد......

23:

انتظار!
بی تو در خلوت خود شب همه شب بیدارم
آه...

ای خفته ! که من چشم به راهت دارم

خانه ام ابری و چشمان تو همچون خورشید
چه کنم؟ دست خودم نیست اگر می بارم
کم برای من از این پنجره ها حرف بزن!
من بدون تو از این پنجره ها بیزارم
این که شیرین شده غم خوردن من ، نیست عجب
که از اندوه نگاهی عسلی سرشارم!
جان من هدیه ی ناچیزیست ، تقدیم تو!
گرچه در شان تو نیست ، همین را دارم.

24:

زندگی دیگه زیبا نیست ......

25:

قانقاریای عزیز چرا؟
نا امیدی دشمن مومنه............


26:

زندگي زيباست اگر عشق ...

عشق را ای کاش زبان سخن بود...
اون که می گوید دوستت می دارم...
دل اندوهگین شبی ست که مهتابش را جستجو می کند...
هزاران آفتاب خندان در خرام توست هزار ستار ه ی گریان در تمنای من ...
عشق را ای کاش زبان سخن بود....
===========================
وای،اگر بر دیگری دل بسته باشی
ای همیشه جاودان در خوابهایم
درسکوتم،درشبم،درلحظه های انتظارم
در تمام فرمودگوهائی که با غیر تو دارم
من چه خواهم کرد بی تو....
وای اگر دستی به جز من می فشارد دست هایت
وای اگر غیری به جز من ،بسته راه خوابهایت!!
وای اگر بر دیگری دل بسته باشی
رشته الفت از این دیوانه دل بگسسته باشی
من چه خواهم کرد بی تو


زندگی زیباست اگر

27:

زندگی زیباست اگر واقعا عاشق باشیم

28:

زندگی زیباست اگر هم دیگر را دریابیم .....

29:

اگر دلها با هم باشه

30:

زندگی زیباست.

زیبای زیبا فقط اگه صداقت داشته باشیم..


31:

براي روشنك عزيز دوست ارجمندمزندگی زیباست اگر
راز شقایق

شقايق فرمود :با خنده نه بيمارم، نه تبدارم
اگر سرخمچنان آتش حديث ديگري دارم
گلي بودم به صحرايي نه با اين رنگ و زيبايي
نبودماون وقت هرگز نشان عشق و شيدايي
يکي از روزهايي که زمين تبدار و سوزان بود
و صحرا در عطش مي سوخت تمام غنچه ها تشنه
ومن بي تاب و خشکيده تنم در آتشيمي سوخت
ز ره آمد يکي خسته به پايش خار بنشسته
و عشق از چهره اش پيداي پيدابود ز اونچه زير لب
مي فرمود:
شنيدم سخت شيدا بود نميدانم چه بيماري
به جان دلبرش افتاده بود- اما
طبيبان فرموده بودندش
اگريک شاخه گل آرد
ازاون نوعي که من بودم
بگيرند ريشه اش را و
بسوزانند
شود مرهم
براي دلبرش اوندم
شفا يابد
چنانچه با خودش مي فرمود بسي کوهو بيابان را
بسي صحراي سوزان را به دنبال گلش بوده
و يک دم هم نياسوده کهافتاد چشم او ناگه
به رايشان من
بدون لحظه اي ترديد شتابان شد به سايشان من
به آساني مرا با ريشه از خاکم جداکرد و
به ره افتاد
و او مي رفت و مندر دست او بودم
و او هرلحظه سر را
رو به بالاها
تشکر از خدا مي کرد
پس از چندي
هوا چون کوره آتش زمين مي سوخت
و ديگر داشت در دستش تمامريشه ام مي سوخت
به لب هايي که تاول داشت فرمود:اما چه بايد کرد؟
در اين صحراکه آبي نيست
به جانم هيچ تابي نيست
اگر گل ريشه اش سوزد که واي بر من
براي دلبرم هرگز
دوايي نيست
واز اين گل که جايي نيست ؛ خودش هم تشنهبود اما!!
نمي فهميد حالش را چنان مي رفت و
من در دست او بودم
وحالا منتمام هست او بودم
دلم مي سوخت اما راه پايان کو ؟
نه حتي آب، نسيمي دربيابان کو ؟
و ديگر داشت در دستش تمام جان من مي سوخت
که ناگه
رايشانزانوهاي خود خم شد دگر از استقامت اوکم شد
دلش لبريز ماتم شد کمي انديشه کرد- اونگه
مرا در گوشه اي از اون بيابان کاشت
نشست و سينه را با سنگ خارايي
زهمبشکافت
زهم بشکافت
اما ! آه
صداي قلب او گايشاني جهان را زيرو رو مي کرد
زمين و آسمان را پشت و رو مي کرد
و هر چيزي که هرجا بود با غم رو به رو ميکرد
نمي دانم چه مي گايشانم ؟ به جاي آب، خونش را
به من مي داد و بر لب هاي اوفرياد
بمان اي گل
که تو تاج سرم هستي
دواي دلبرم هستي
بمان اي گل
ومن ماندم
نشان عشق و شيدايي
و با اين رنگ و زيبايي
و نام من شقايقشد
گل هميشه عاشق شد
زندگی زیباست اگر

32:

زندگی زیباست اگر...
عشق خود را نثار دیگران کنیم...

33:

زندگی زیباست اگر با خودمون صادق باشیم و ببینم از خودمون چی می خواهی و از انجام چه کاری لذت می بریم

34:

زندگی زیباست اگر من باشم و تو باشی و یک شب رویایی باشه......

35:

زندگی زیباست اگر واقعاً عاشق هم باشیم...


36:

زندگی زیباست اگر به انجا توجه بشه!!!

37:

زندگی زیباست اگر

گل سرخ


نزديك ظهر هست و هوا گرم، اما گرمتر از هوا ،گرماي عشق هست.
عزيزي گل سرخي به دستم داد به ناگاه آتش رنگش مرا به رخ يار برد و بي اختيار دلم لرزيد،اشك در چشمانم حلقه زد.چشمانم بازند اما هيچ نمي بينم.
گل سرخ چنان مدهوشم كرده كه ديگر به هيچ فكر نمي كنم.

گل سرخ را بر لبانم مي گذارم و مي بوسمش به اميدي كه شايد لب يار باشد وهمچون توتيا بر چشمانم مي كشم وبا خود مي گايشانم، تو را بر چشمانم جاي هست.
چگونه از ياد ببرم عشقم را؟ مگر ميشود! دوستي مي فرمود : بگذار و بگذر.

من از او گذشتم اما چگونه از خود بگذرم، چگونه راضي شوم پا بر دل عاشقم بگذارم.
كاش اون قدر زيبا بودم كه جز من كسي در نظرش جلوه نمي كرد.

كاش اون قدر بزرگ بودم كه مرا با كسي مقايسه نمي كرد.

كاش بتي بودم در چشمانش.
كاش مي توانستم او را براي يك لحظه فقط يك لحظه با خود همراه كنم.

كاش قبل از رفتنش دستانش را رايشان قلبم مي فشاردم تا تپيدنش را حس كند.

كاش روز وداع چشمانش را به التماس چشمانم ميهمان مي كردم.

كاش قلبش، قلبم را ميهمان مي كرد.
چه راحت مي خنديد، چه راحت از من مي گذشت ، چه قدر آرام بود كاش از اون آرامش ذره اي هم به من هديه مي كرد.

مي دانم بيهوده دل در گرو يار دارم مي دانم مرا به سايشان او راهي نيست اما چه كنم كه عشق را با عقل دوستي نيست.
گل سرخ را در آغوش كشيدم اون قدر بوسيدمش كه در مقابل بوسه هايم سر به زير افكند ودر مقابل گرماي آغوشم پرپر شد.

آه، چه قدر خود خواهم گل سرخ را پژامت.
خميدگي ساقه و گلبرگ پرپر شده ي گل سرخ به من فرمود كه او مرا نمي خواهد ونخواهد خواست .


چه قدر خودخواهم! اما مگر مي شود خود را نبينم، مگر مي شود اشك هاي شبانه ام را نبينم، مگر مي شود قلب از هم گسيخته ام را نبينم، مگر مي شود گل سرخ را نديد گرفت!!!
وتو اي قلبم مرا ببخش به خاطر همه ي خود خواهي هايم و به خاطر همه ي از خود گذشتن هايم و ببجش به خاطر عاشق كردنت، به خاطرلرزیدنت، به خاطر شکستنت و به خاطر تنها ماندنت...


زدست ديده و دل هر دو فرياد
كه هر چه ديده بيند دل كند ياد
بسازم خنجري نيشـش ز پولاد
زنم بر ديده تا دل گـــردد آزاد


38:

زندگی زیباست اگر زیبا بنگری و زیبا طلب کنی.....!

39:

زندگی زیباست اگر گاه کمی لطف بهم می کنیم مختصر ولی ساده و پنهانی باشد.....!

40:

نميدونم واست بايد شعر بنايشانسم يا چيزه ديگه بگذريم زندگي زيباست به شرط اينكه:
زندگي زيباست اگر از سرچشمه زلال دل آبي به اون بپاشيم نه اونكه از دم رنگ فروشي روقن جلا به اون بپاشيم
2 نكته:
1- صادق باش چون آب
2- رنگ نكن امتو
چيز جالب و مطلوبي براي پست شما پيدانكردم واسه همين يك نصر روان به درايه تدبير برگرفتم از قلم.


41:

زندگی زیباست به شرط اینکه زیبا باشیم......!

42:

اگر چشمها رو بشوییم....


43:

بازم من
ميگم زندگي زيباست اگر بدونيم چطور لحظه هارا به ثانيها بچسبانيم

44:

زندگی زیباست اگر.......هر انچه را که میخواهید زیبا ببینید و بخواهید

45:

زندگی زیباست اگر تو به لحظه هایش گرما بخشی ...

!

46:

زندگی زیباست اگر دلها با هم باشه

47:

زندگی واقعاً زیباست ...
چون شما دوستان خیلی خوب و صمیمی در کنار هم هستید....
من از همه شما دوستان عزیزم متشکر...
خصوصاً تک تک همه شما...

48:

آهای ، چه چیزی همراه تو هست عزیزم؟ (چی داری)
من قبلاهیچوقت هیچوقت چنین احساسی نداشتم
آهای ، یه کم بیا نزدیکتر
عزیزم ، می خوام قلبتو بدزدم


صورتهای خوشگل خوشگل ، تابنده مثل ماه
زلف های سیاه سیاه ، چشم های آبی آبی
اونا باعث میشن رویا ببینیم ، راهمونو گم کنیم ، عقل و هوشمونو از دست بدیم
اونا آرامش ذهنو خراب میکنن ، ما رو آتیش می زنن و ما رو پر از هوس می کنن
عزیزم بلرزون و بچرخون قلبم برای تو می رقصه
عزیزم بلرزون و بچرخون ، چرا تو هم با من نمی رقصی ؟این بدن های جنبان و خرامان
اول از قلبت می پرسن و سپس زندگیت
این خط های رنگارنگ و جادویی (مثل) رعدو برق رو
صدها بار دیدم ولی اونا هنوز منو متحیر می کنن
ببین میان اینجا، ببین می رن اونجا
با چه حالت و نازی می جنبن
این الهه ها ، این خوشگل ها ، یه بار زیر چشمی نگاه کنن
تمام دنیا دیوونه میشن و به پاشون می افتن
حتی این پری ها ، گلهای زیبایی ، زبون عشقو نمی فهمن
عزیزم بلرزون و بچرخون ، قلبم برای تو می رقصه
عزیزم بلرزون و بچرخون ، چرا تو هم با من نمی رقصی ؟


یه کلاه قرمز روی سرت ، یه شال (!) ابریشمی توی دستت ، چه منظره ایه برای تماشا کردن
گونه های لطیف و زیبا ، موهای مجعد روی اونا (گونه ها) ، چه منظره ایه برای تماشا کردن


این دلبرهای خوشگل نمی دونن که
عشق و وفاداری چیه ؟!
این عاشق های زودگذر ، دارن از چی شکایت می کنن؟
اونا نمی دونن ما دنبال چی میریم (؟!)
این غریبه های نادون ، درباره احساسات چی می دونن؟
اونا نه می دونن و نه قبول می کنن که می تونن دل ما رو بشکنن
ما پشیمون خواهیم شد اگه از آتیش انتظار داشته باشیم خنکمون کنه و از یخ انتظار داشته باشیم گرممون کنه
اونا اومدن نزدیک ما و ما کلی لحظه های با ارزشو اینطوری از دست دادیم
عزیزم بلرزون و بچرخون ، قلبم برای تو می رقصه
عزیزم بلرزون و بچرخون ، چرا تو هم با من نمی رقصی ؟

49:

زندگيم زيبا نيست
پر از برگهاي سياه و خاليست

اگه ميشد مه يك نفس در هوايت باشم نميدونم ...


50:

Pourya جان واقعاً زندگی زیباست.
همه چیز دست خودماست .
میتونیم به همدیگه کمک کنیم تا زندگی زیبا بشه...

51:

زندگی زییاست اگر معنای واقعی انسان و انسانیت رو درک کنیم.....!!

52:

چرا آقایون زودتر از خانم ها میمیرند
این سوالی هست که برای قرن های متمادی بی پـاسـخ مـانـده اسـت...

اما حالا ما می خواهیم جواب اونرا به شما بدهیم
اگر خانمتان را بر بالای یک سکو بگذارید و از او در مقابل موش ها محافظت کنید...شما یک مرد هستید
اگر در خانه بمانید و کارهای خانه را انجام بدهید...شما یک مرد لوس و مامانی هستید
اگر به شدت کار کنید...برای او اهمیت قائل نیستید که برایش وقت صرف نمی کنید
اگر به اندازه کافی کار نکنید...مفت خوری هستید که به درد هیچ چیز نمی خورید
اگر او یک کار ملال آور با حقوق پایین داشته باشد...شما قصد بهره کشی اقتصادی از او را دارید
اگر شما یک کار ملال آور با حقوق پایین داشته باشید...بهتر هست تنبلی را کنار بگذارید و کار مناسب تری پیدا کنید
اگر شما شغل بهتری گرفتید...پارتی بازی شده
اگر او شغل بهتری بگیرد...به خاطر توانایی های بالایش بوده
اگر گریه کنید...آدم بی عرضه ای هستید
اگر گریه نکنید...بی احساس و بی عاطفه هستید
اگر بدون مشورت با او تصمیم بگیرید...شما یک متعصب خودخواه هستید
اگر او بدون مشورت با شما تصمیم بگیرد...یک خانم لیبرال و آزادمنش هست
اگر از او خواهش کنید که به خاطر شما کاری را که دوست ندارد اجرا کند...این امر سلطه جویی و دیکتاتور بودن شما را می رساند
اگر او از شما یک چنین درخواستی داشته باشد...انجام اون لطف و مرحمت شما را می رساند
اگر به خودتان برسید...خودبین و از خودراضی هستید
اگر این کار را انجام ندهید...یک فرد ژولیده و نا مرتب هستید
اگر برای او گل بخرید...

این کار را برای دستیابی به چیزهای دیگر انجام داده اید
اگر نخرید...احساسات او را درک نمی کنید
اگر به پیشرفت های خود افتخار کنید...انسان جاه طلبی هستید
اگر این کار را نکنید...اصلا بلندپرواز نیستید
اگر او سر درد داشته باشد...خسته هست

53:


به قول شما زندگي زيباست همه چيز دست خودماست؟
حالا اگر زندگيمون در دست باد باشه فكر ميكنم اونقدرا زيبا نباشه مگه انكه باد اونقدر بهت اتمينان بده كه بهش اعتماد كني و جرعت كني پاينو ببيني و از تماشاي منظره كوه و دريا لذت ببري.
حالا معلوم نيست كه زندگي كه در دست باده رو ميشه بهش اعتماد كرد يا نه

54:

زندگی زیباست اگر بتوانم یک بار در آغوشش بگیرم

55:


بايد ديد كه اين در آغوش گرفتن به چه قيمتيس
به قيمت عشق
به قسمت دوستي و صفا
يا به قيمت يك لحظه كه مثل يك تير از كمان رها ميشه ولي به هدفي نميرشه

56:


عشق انسان را کور میکند

زندگی زیباست اگر


همه ما از روی تجربه به این باور رسیده ایم که عشق انسان را کور می کند، اما نکته بسیار جالب اینست که این مطلب حقیقت داشته و تحقیقات دانشمندان، دلایل اونرا اثبات کرده هست.


دانشمندان دریافته اند که احساسات عاشقانه باعث توقف فعالیت ناحیه ای از مغز که افکار انتقاد آمیز انسان را کنترل می کند، می شود.


به نظر می رسد این احساسات نیاز مغز به شناسایی شخصیت و خصوصیات طرف مقابل را کاهش می دهند.


محققین بر این باورند که عشق مرد و زن و یا عشق مادرانه تاثیر یکسانی بر مغز دارند.

یک تیم تحقیقاتی مغز 20 مادر را به هنگام مشاهده عکس فرزندانشان اسکن کردند و به این نتیجه رسیدند که فعالیت مغزی این مادران بسیار شبیه به افرادی بود که درگیر احساسات عاشقانه بودند.


مطالعات نشان می دهد که فعالیت بخشی از مغز این افراد که سیستم ارزش گذاری و پاداش (reward system) نام دارد افزایش یافته هست

هنگامیکه اینگونه از قسمت های مغز به علت ایجاد احساسات عاشقانه تحریک می شوند - مثلا مانند وقت غذا خوردن، نوشیدن و یا بدست آوردن پول - احساس نشاط و رضایتمندی در انسان افزایش یافته و فعالیت سیستم قضاوت های منطقی و منفی در مغز کاهش می یابد.


برپايه این تحقیقات تنها تفاوت عشق زن و مرد و عشق مادرانه اینست که در عشق بین زن و مرد فعالیت هیپاتالاموس مغز به شدت افزایش یافته و چندین برابر بیشتر از دیگران می شود.57:

زندگی زیباست اگر توان زیبا زندگی کردن داشته باشیم.....!

58:

Pourya جان
گر بخود آیی به خدایی رسی بخدا ...
از نوشته های خوبتان متشکرم.
+++++
از حمیدخان نیز متشکرم.

59:

با معرفت از من که تشکر نمیکنی....!
باشه اضافه کاری بی اضافه کاری.

امروز زود میرم خونه....!

زندگی زیباست اگر در همه حال از اون لذت برریم....

60:گر بخود آيم؟
خدايي كردمو بنده را بخشودم ز كفرش درون مَشك آبِ دلشان انبر و مشكم

آونقدر كمك به اينو اون كردم كه بتونم بگم خدايي كردم و از بدي هاشون چشم پوشيدم كه بتونم بگم بهشون بنده
حالا نميدونم چيشد زندگي واسم زيبا نيست فقط يكي ميتونست خوشكلش كنه كه ديگه نيست

61:

اشك ...

اي اشك صفا بخش جاري شو و دنيا را با همه ي زيبايي هاي ان در ميان گير .

مي داني چرا؟؟ من تو را كه به فرمان دل هاي سوزناك خود فرو مي ريزي دوست دارم ...

تو را كه بر غم ها غصه ها و دردها و رنج ها و الام بي انتهاي بشر مرهم مي گذاري مي ستايم
تو را كه به دل ها صفا مي بخشي دوست دارم ...

اري ...

اگر دل ها پرشور نبود اشك نبود و اگر اشك نبود صفا وجود نداشت و اگر اميدي نبود عاشقي به اسم ...

نبود .

من دل عاشق پيشه خود را فقط به تو سپردم ولي تو صد ها دل به چنگ گرفتي .

من تنها تو را براي پرستش خود گزيدم ولي تو پرستش ديگران را پذيرفتي .

من فقط در دوري توست كه كه با گوهر اشك خود غبار غم از دل مي شايشانم ولي تو بر گريه ي من جز پوزخندي جواب نمي دهي .

اين يك مشت گوشت خون الود كه بنام قلب خوانده مي شود اولينبار در دست تو به تپش افتاد ولي اينك از فشار اندوه و درد كم كم از حركت باز مي ايستد و ديگر در درياي خون غوطه نمي خورد .

اي اشك سوزان ..

اتشين تر از انچه هستي فرو ريز .

من سرشكي را كه چون دلي بي محبت سرد باشد دوست ندارم .

جاري شو از بالين من تا كنار افق و دريايي گرم و سوزان بگستران .

مي داني چرا؟؟ مي خواهم ان گاه كه حرارت زندگي از بدنم زايل مي شود ..

ان گاه كه جسد سردم را به اغوش بي روح خاك مي سپارند دل را به دست تو دهم تا ان را با خود بدان نقطه ي سربلند افق ببري و به دست نسيم خوشبو و دلپذير كه جان را نوازش مي دهد و دل را به ستايش واميدارد بسپاري تا به اسمانش ببرد و شايد پس از من دمي از اندوه و غم رهايي يابد ...

تو را به حدي دوست دارم كه تنها ذكر نام كافيست كه سيل سرشك از ديدگانم جاري سازد .

بي انكه بخواهم مجنون من باشي ليلي وفادار تو خواهم بود .

بي انكه ارزو كنم در غم من اشك بريزي ارزومندانه از غم تو خواهم مرد ..!


رخ ز ديده نگاشته به سرشك وان سرشكش برنگ تازه سرشك


دلم مي خواهد دفتر دلتنگيم را باز كنم و از شب سرد و ساكتم حرفها بگايشانم .

دلم مي خواهد همه بدانند اميدم هم بداند كه اهنگ عبور را با تمام وجودم احساس مي كنم و اشك هاي ندامتگرم را سرازير مي كنم .

چه بگايشانم از هزاران اميد سبزي كه در خانه ي دلم ايشانران مي شوند ؟؟ چه بگايشانم از شب هاي منحوسي كه سپيده خاموش را فرياد مي زنند؟؟ هنگام پرواز هست ولي نمي دانم حالا چرا؟؟!! بال هايم مي سوزند بال هاي بي عروجم .

بال هايي كه در قفس مانده اند و از پشت ميله ها فغان سر مي دهند .

چه كنم؟؟
چه كنم كه سرم به گونه ي شير هست دلم به گونه ي قير هست رخم به گونه ي نيل هست و تنم به گونه ي نال ...


پروردگارا ..

اكنون با تو سخن مي گايشانم .

مگذار كه در التهاب عشق بسوزم .

مي دانم كه عشق كار كسي هست كه صبرايشاناراي ان را دارد و من همانم كه عشقم به او پاياني ندارد

پروردگارا ..

ميدانم كه مي داني او در كتاب عشقم معماست !! ميدانم كه مي داني بالاتراز كلمه ي زيباست !! ميدانم كه مي داني در دنياي خلوت وجودم فقط خيال او لبخند مي زند و تنها ياد او حماسه ي تنهاييم هست .

پروردگارا ..

از من نخواه كه به او نينديشم و خود را در اتش ياد او نسوزانم چرا كه مي خواهم در لحظات تنهاييم به ياد او فرياد بزنم و چشمه خشك وجودم را به فوران در اورم و اشك هايم را به ياد او سرازير كنم .

مي خوانمش با ذره ذره وجودم ..

مي خوانمش با تمام تاروپود وجودم ..

مي خوانمش با تمام احساسم ..

مي خوانمش با تمام رگ هايم و او را همچون خون در رگ هايم جاري مي سازم .

كاش مي توانستم چشم هايم را تهديد كنم تا ديگر اشك حسرت نبارد .

كاش مي توانستم اين عشق اخر را فراموش كنم اما نمي توانم .

مي داني كه عشقم با ترس و لرز شروع شد .

مي دانم كه ميداني عشقم حسرت نيست .پروردگارا ..

دل تنگم فغان سر مي دهد بي او چه كنم .

او را از من مگير كه از ديروز تا حالا از بي خبري او در حال جان كندن هستم .

تا به كي به انتظار بنشينم .

اخ انتظار مرا از پا در مي اوري چگونه جلايشان تو را بگيرم .

چگونه؟؟
انتظار چشم دوختن به يك جاده بي انتها نيست .

انتظار باوريست شوراور و شوريست در باور .

انتظار يعني تمنايي كه با شوق در اميخته هست .

انتظار يعني جستجو يعني منتظر او

ندهم دل به دست تو ندهم گر به تو دل دهم ز تو نرهم

62:

زندگی زیباست اگر در هر در لحظه و هر وقت حضور خالق را با تمام وجود احساس کنی....

63:

زندگی زیباست اگر اعتماد فراگیر باشد...

64:

زندگی زیباست اگر فرد معتمد و با صداقت وجود داشته باشد....


65:

مگه نیست !!!!!!!!!!!!!!!

66:

نه............!
دوست گرامی خیلی کم یابه....!

67:

السلام علیک یا فاطمه الزهرا
====
امضای جدیدت مبارک خیلی قشنگه

68:

مرسی.........
زندگی زیباست اگه به خدا توکل داشته باشی به ائمه ایمان وافر.....

69:

یه قصه ی همیشگی..

ای دل عاشق دردم گذر عمر ببین ...

تو مرا فرمودی عاشق زارم...

فرمودم ای دل بگذر...من که خو کرده به دردم..من که تنها کس من تنهاییست...تو که می دانی ولی...تاب غم عشق ندارد دل من..دیدی ای دل که چه کرد او با من؟!!دیدی ای دل اشک به چشم گوشه ی درد...دیدی ای دل که چه تنها رهایم کرد؟!!دیدی ای دل که به تو می فرمودم...جان من خانه ی درد هست ولی...تاب این داغ بزرگ نیارد...ای دل خسته ی من شاهد سوختنم باش...تا بفهمی که چه فرمودم با تو!!دیدی ای دل که چه آسان بگذشت از من...دیدی عاشق زارت چه خوارم کرد؟؟دیدی که سراغی نگرفت از من...که چرا آمده بودم و چرا رفتم؟دلم آشفته و سرگردان هست...دل من ویران هست ...تو ای دل کمکم کن..آسمان بردل من می بارد...چه سیاه هست دل تاریکم...من که خو کرده به درد بودم و تنهایی...تو فرمودی ای دل!تو فرمودی عاشق زارست تو را!!عشق او ناب و او یارست تو را...اما او چه کرد با دل کوچک من!!حال که می خندم دل من می سوزد...وقتی می گریم دل من می سوزد...که چه شبها به یادش بودم...که چه تنها و غریبانه پناهش بودم...که چه تنها یارش بودم...ولی او رفت و از رفتن من ...آهی از جان و وجودش نکشید..یعنی آیا گریه کرد؟!!ولی ای دل بگذار که راحت برود..

دل من تاب ندارد ولی اما بگذار که برود...روزی آیا می آید یاد او برود از یادم؟!روزی آیا می آید بنویسم شعری که نباشد در اون؟راز اسمش را بخوانند ...ولی این اشک نلغزد !ولی این دل نلرزد؟!ولی ای دل بگذار که برود..بدرقه اشک به راهش مگذار..بگذار که آسان برود...این شعر نوشتم و او رفت..این بغض فرو خوردم و او رفت...و سالهای درازی چه زود برای من و او رفت....


شعرهایی نوشتم که دگر...نام و یادش در اون جای نداشت...عین مردن بود ولی!فراموشم شد!نه که آسان به سان جان کندن فراموشم شد....که او بود ..که او رفت..که دلم شکست و او رفت...روزها بگذشت...و او روزی آمد...

به سراغم آمد...پر از حسرت عشق...

پر از بغض فرو خورده ی من..وقتی از عشق و نشانش همه جانم تهی بود...آمد از عشق سرود و گریست...چشم هایش خسته بودند..

پراز حرف و فقط یک جمله ادا کرد:"من پشیمانم" دیر بود....دیر بود...سینه ی سوخته ام را جای دل خالی بود..ذره ذره این سالها روزها ماهها...دل من را به یغما برد..دیر بود..او سخن می فرمود من سرم پایین بود..."بیا تا عاشقی را آغاز کنیم..هر چه بگذشت ..بگذشت!بیا با هم پرواز کنیم...بدان که بال وپرم تویی...خسته از دیروزم..برای فردا امیدم تویی" من سرم پایین بود..یادم آمد روزی که با او فرمودم:بی تو من میمیرم و او خندید...

سرپر از غوغا ...که برانم او را..

ناگهان جای خالی دلم فریاد زد :جای خالی دلت که یادت هست؟!دل او را نشکن..باید بخشید...و لبخند زدم..روزها بگذشت...او سخن ها فرمود و من تنها لبخند زدم...و روزی فرمودم:اما عاشقی دل می خواهد !من دلم...و او خندید باز هم خندید...او نمی فهمید...من دلش نشکستم که او هم بداند که چه سان..ذره ذره دل آدم را غم عشق می کاهد...

و او خندید به اینکه من دل ندارم...فرمود اما تو خوبی مهربانی...فرمودم ولی دل ندارم...عاشقی دل می خواهد..فرمود تو با من می مانی!!فرمودم دل ندارم...فرمود تقصیر من هست؟همه جانم به فریاد آمد..آری..و فرمودم نه!!فرمود این یک شوخیست تلافیست...بغض او بغض خودم را به یادم آورد...لبخند زدم..تلافی نیست اما آری شوخیست
فرمودم آری دوستت دارم اما دروغ بود...

پایت می مانم اما دروغ بود...فرمودم عاشقت هستم اما دروغ بود...

!!! و او خندید و من!احساس کردم که دوستش دارم!!

پس هنوز ذره ی کوچکی از دل باقی بود!!!با همه تاب و توانم در نهانخانه ی دل پنهانش کردم که نبیند...که اونرا هم از من نگیرد
ذره کوچک و بشکسته ی دل عاشقش شد و من ترسیدم!که او هم برود از دستم...دستها باز هم لرزیدند..اشکها باز هم غلتیدند و فریاد زدم: من از او بیزارم!!من از او بیزارم!!و او را راندم...همه روزها همه سالها همه شبها که به یادش تا سحر زار زدم یادم هست..من از او بیزارم...و دلم آرام گرفت..از تب و تابش افتاد..آری ای دل تو بمان با من..من بدون تو دگر میمیرم..اون ذره ی کوچک قدر عالم وفا داشت..و او با من ماند...جان خسته ی من را او نگه داشت!!!!.70:

زندگي رو چطور زيبا ميبينيد مگه شماها؟

71:

خدا همين جا در خانه هست؛
اين ما هستيم که براي قدم زدن بيرون رفته ايم.
بعضي از بزرگترين هداياي خداوند ، دعاهاي بي جواب هست.
زندگي هديه خداست به تو، طرز زندگي کردن تو، هديه ي توست به خدا.


72:

پوریا جان شما چه وقت میآی که ما توفیق زیارتت را نداریم.


73:

من مدتي كوتاه در تاريكي صبحگاهان نزديك بيداري پرندگان
جاي دوري نيست همين نزديك در زير چلچراغي خاموش (سعيد)

74:

زندگی زیباست !!! ای بد سلیقه

75:

زندگی زیباست اگر
يكي از دلايل افسردگي ها وناآراميهاي رواني ما كه اغلب از اون غافليم اون هست كه ما نمي توانيم ديگران راببخشيم و بدتر حتي نمي توانيم خود مان را ببخشيم!!
شايد باور نكنيد اما يك بخشش واقعي و اصيل ، قدرت برپايي انقلابي ميمون و مبارك را در روان ما خواهد داشت به طوري كه بتوانيم با كمترين وساده ترين ترين عمل معناي واقعي زنده بودن را تجربه كنيم !

دوستان !حقيقت اون هست كه بخشش واقعياتي دارد كه من در حد توان به اونها مي پردازم :

اولين و اصلي ترين شرط بخشش اون هست كه ما بدون چشمداشت خود!! و ديگران را ببخشيم ومنتظر جبران اون نمانيم زيرا همين اتنظار براي تلافي عمل ما توسط ديگران دو باره لحظه هامان را نابود خواهد كرد!

شرط مهم و جالب ديگر بخشش اون هست كه ما نبايد بدي هاي ديگران را فراموش كنيم بلكه بايد اونها را ببخشيم.

« ماهاتما گاندي» در اين زمينه مي گايشاند نمي توانم فراموش كنم بلكه مي توانم ببخشم!


ايشانكي ديگر از بزرگان هم جمله جالب و تامل بر انگيزي دارد : فراموش كردن كار انسانهاي ابله هست و بخشش كار انسانهاي بزرگ !

پس از حالا اينگونه زندگي كنيم : ببخشيم وبرايشانم!، بي چشمداشت، بي فراموشي!!!

زيرا حافظ برزگ مي فرمايد :

تو با خداي خود انداز كارو دل خوش دار
كه رحم اگر نكند مدعي خد ا بكند.

زندگی زیباست اگر
عشق و محبت را نمي‌شود بر كسي تحميل كرد.كسي را نمي‌توان به زور وادار نمود كه چيزي يا كسي را قبلا دوست داشته باشد.عشق پديده‌اي معنايشان و روحي هست و بايد اون را به حال خود رها كرد تا معشوق خود را انتخاب كند.


هستند کسانی که با احساسات خود کنار می‌‌آیند و هستند کسانی که با همین احساساتمی‌‌جنگند- ولی هر دو اسیر احساسات خواهند ماند.


باید از دایره این پیوند رهاگردیم.

باید تماشاگر باشیم و تنها یک ناظر .76:

زندگی زیباست اگر تو با من باشی و بمانی....

77:

زندگی زیباست اگر به خالق زیبای اون ایمان و توکل داشته باشیم....!

78:

زندگی زیباست
من بی تو میمیرم

79:

اگر سطح توقعاتمون کمی پایین تر باشه.....!

80:

زندگی با سختیهایش زیباست...

81:

* زندگی شهد گل هست که زنبور وقت میخوردش،اونچه می ماند عسل خاطره هاست.

پس زیباست.

82:

زندگی زیباست اگر پر از عشق باشد و عاشق
پر از شور هست و مستی ولی به یگانه هستیسوگند
دیگر نمی خواهمش......!

83:

نمیدونم چرا این سیستم اینجوری شده!!!!!!!!

84:

خیلی زیبا فرمودی....................

85:

ناسالم روح ما را فسرده نمي كند.


چه كنيم بدون احساس دلشكستگي و سر خوردگي
يك رابطه ناسالم را تمام كنيم ؟؟!!


براي اينكه بتوانيم خود را از زير بار يك رابطه ناسالم بيرون بكشيم بايد اين نكات را مرتب به خود گوشزد بكنيم :
(1) من می توانم بدون او زندگی کنم، و چه بسا زندگی من بدون او بهتر باشد.
(2) عشق و محبت به تنهایی برای داشتن یک رابطه ی انسانی سالم و شکوفاننده کافی نیست.
(3) روابط انسانی باید متقابل و متقارن باشد، افراد باید در آغوش این رابطه احساس آرامش و امنیت نمايند، و نسبت به خود اعتماد به نفس بیشتری بیابند.

رابطه ی سالم، رابطه ای هست که موجب می شود ما نسبت به خود احساس بهتری بیابیم.

اگر رابطه ای نمی تواند چنان نقشی را برای ما ایفا کند، نبودنش بسی بهتر از بودنش هست.
(4) ترس از تنهایی مطلقاً دلیل خوبی برای ماندن در یک رابطه ی ناسالم نیست.

رابطه ی ناسالم، علاوه بر تمام آسیبهای جبران ناپذیری که به روح ما می زند، تنهایی ما را هم رفع نمی کند، بلکه اون را تشدید می کند.

فردی که روحاً در رابطه حاضر نیست، یا از برقراری یک رابطه ی عاطفی و انسانی شریف ناتوان هست، بیش از اونکه تنهایی مرا رفع کند، تنهایی مرا دامن می زند.
(5) وحشت از سخن چینی دیگران هم مطلقاً دلیل خوبی برای ماندن در یک رابطه ی ناسالم نیست.

وقتی که تو درهم شکسته و فرسوده و پژمرده می شوی، هیچ یک از اون سخن چینان به داد تو نخواهند رسید.

مسؤولیت اصلی حفظ و شادابی روح من با من هست نه با دیگران.

حفظ سلامت و طراوت روح و روان من بسیار مهمتر از حرف و سخن دیگران هست.


(6) ما نمی توانیم یکدیگر را عوض کنیم.

این حقیقت ساده ای هست که غالباً از یاد می بریم.

طرف من همان هست که تاکنون خود را نشان داده هست.

باید این فکر باطل را از سر بیرون کرد که من می توانم او را عوض کنم.
(7) هیچ دلیلی ندارد که فکر کنیم عشق تا ابد ادامه می یابد.

عشق هم مثل بسیاری چیزها می تواند زوال بپذیرد.

وقتی که عشق در میانه نیست، نباید خود را به توهم اون فریفت.
(8) فراموش نکنید که روابط انسانی ناسالم از جمله وحشتناکترین شرور این عالم هست، و گاه می تواند چندان فرساینده باشد که فرد را برای همیشه روحاً معلول و فلج کند، یا حتی به مرگ فرد بینجامد.
(9) البته ممکن هست معجزه ای شود و اوضاع یکسره دگرگون گردد.

اما ما هرگز نباید زندگی خود را به امید معجزه پیش ببریم.

معنای توکل این هست که ما تمام کارهای خردپسندی را که برای مدیریت و رفع بحران لازم هست، اجرا کنیم، سپس از خداوند بخواهیم که جهد ما را به نتیجه ی مطلوب برساند.

از خودتان بپرسید آیا اگر معجزه ای رخ نداد و این وضعیت چند سال دیگر نیز ادامه پیدا کرد، چه خواهم کرد؟ آیا آماده ام این رنج جانکاه را باز هم تاب بیاورم؟
(10) درد و رنج قطع رابطه همیشگی نیست، و به مراتب کمتر از درد و رنج ناشی از ادامه ی یک رابطه ی ناسالم هست.

البته وقتی که رابطه را قطع می کنیم احساس اضطراب، تنهایی، و افسردگی می کنیم، اما این احساسات مدّت محدودی دوام می آورد، و پس از مدّتی یکباره از میان می رود.

در این شرایط فرد می تواند از دوستان و خویشاوندانش کمک و حمایت عاطفی بگیرد تا بتواند دوباره روی پای خود بایستد.
(11) هیچ دلیلی ندارد که فکر کنیم پس از قطع اون رابطه تنها خواهیم ماند.

زندگی آبستن بسی حوادث پیش بینی ناپذیر هست.


(12) شاید از یک منظر پایان دادن به رابطه ای که ما بخشی از عمر خود را بر اون سرمایه گذاری کرده ایم، شکست تلقی شود.

این درست هست.

اما نباید فراموش کنیم که با پذیرش به موقع شکست می توانیم از گسترش آثار زیانبار اون پیشگیری کنیم، و چه بسا از اون چندان درس بیاموزیم که بتوانیم همین شکست را به گامی بلند برای پیروزیهای آینده بدل کنیم.

هیچ وقت برای تغییر دیر نیست.

هرچه بیشتر در این زمینه تعلل کنیم، موقعيت بیشتری را از کف داده ایم.
(13)همیشه باید به خودمان گوشزد کنیم که هویت و ارزش ما مستقل از اون رابطه ناسالم و ناکام هست.

اون رابطه بخشی از من و تجربه ی من در زندگی بوده هست، نه همه ی اون.

زندگی من جنبه ها و جلوه های ارزشمند دیگری هم دارد، و تازه وقتی که از زیر بار گران و فرساینده ی اون رابطه ی ناسالم بیرون آیم، چه بسا بتوانم پاره ای از جنبه های دیگر شخصیت و زندگی خود را بهتر و کامیابانه تر بپرورانم .


86:

زندگی یعنی عشق هست .
زندگی یعنی محبت هست .
زندگی یعنی من و تو هست .
زندگی یعنی ما هست .
زندگی یعنی زیستن .

87:

زندگی زیباست اگه کمی استقامت پیشه کارمون باشه.....!

88:

زندگی زیباست ....
چون خانواده خوبی دارم.

89:

سهراب فرمود زندگی رسم خوشایندی هست
اما مریم قبول نداشت و می فرمود
زندگی رسم خوشایندی نیست
زندگی اجبار هست
لاجرم باید زیست
ولی من می گویم
زندگی شاید نه رسم هست نه اجبار
زندگی احساس هست غوطه ور باید گشت...

90:

زندگی زیباست اگر:
اختلافات را کنار بگذاریم و با هم دوست باشیم....

91:

تواضع را به درگاه خدا پيشکش کن و
او ترا موهبت سهگانه
آرامش سرور و عشق خواهد بخشيد.


اعتماد کردن مستلزم از ياد بردن گذشته و حرکت به سوی آينده و يا تلاش دوباره هست


مهربانا ، سایبانی از جنس اشک و نیاز می خواهم تاسجاده دلم را در اون بگسترانم و با دستان خسته قنوتم از تو بخواهم که بر وجود سردمنور نگاهت را بتابانی و گلهای زیبای عشق و ایمان را بار دگر در من تازه گردانی.


نود % از اونچه درباره اش نگرانيم هرگز پيش نخواهد آمدزندگی یک بازی نیست، عمر عزیز ماست.


می دانیم که با اون چه کار میخواهیم اجرا کنیم؟
آیا تا به حال به معنای واقعی اون فکر کردیم؟
آیا از هر لحظه عمر خود حتی موقعسختی ها ، لذت بردیم؟
عملکرد ما در مقابل موقعيت های بده دست آمده چه بوده؟
بایدبدانیم که توانایی ما همیشه کامل نیست، گاهی ترس و تردید راه را سد میکند و عاداتبد را در ما ایجاد می نماید.


اگر اکنون بدانیم که تا یک ماه دیگر بیشتر زندهنیستیم، اونگاه وقت را چه خوهیم کرد؟
حرفی برای فرمودن داریم؟
دلمان برای کسی تنگمیشود؟
بیایید قدر همه ی این لحظات را بدانیم شاید موقعيت کوتاه تر از تصور ما باشد .زندگی زیباست اگر
بي مصرف ترين روزها، روزي هست كه در اون نخنديده باشيم
چارلز فيلدوقتی مستانه و بی قرار، بی هیچ حسابی و چشمداشتی ، خود را به دل دریای زندگی میریزید ، دریای زندگی نیز آغوش خود را به رویت میگشاید و گوهر یگانی به دامانتان میگذارد.

اینگونه هست تحقق حقیقت ناب زندگی


زندگی زیباست اگر

اونگاه که غرور کسی را له می کنی،
اونگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،
اونگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،
اونگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ،
اونگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
اونگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ، می خواهم بدانم،دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟.


بسوی کدام قبله نماز می گزاری که دیگران نگزارده اند؟

92:

حمید جان از نوشته های زیبایت متشکرم.

93:

فقط به شرطی زیباست که صداقت داشته باشیم فقط همین.....!

94:

خواهش مي كنم

95:

زندگی زیباست اگه بعضیا بذارن.....!

96:

کیا ؟ روشنک جان......

97:

زندگی زیباست اگر انتظارات و توقعات زیبا داشته باشیم....
خواسته های زیبا بنیان نماينده زندگی زیباست

98:

بازای که تا به خود نیازم بینی
بیداری شبهای درازم بینی
نی نی غلط ام که خود فراق تو مرا
کی زنده رها کند
کی زنده رها کند
که بازم بینی
هرروز دلم در غم تو زار تر هست
وزمن دل بیرحم تو بیزار تراست
بگذاشتیم غم تو مگذاشت مرا
حقا که غمت از تو وفادار تر هست

99:

(دوکلمه حرف حساب)
اگر مي داني در اين جهان كسي هست
كه با ديدنش رنگ رخسارت تغيير مي كند
وصداي قلبت آبرايشانت را به تاراج ميبرد
مهم نيست ..

..

...

..

....

؟!
مهم اين هست كه فقط باشد
زندگي كند ، لذّت ببرد
و نفس بكشد
(برای خودم)

100:

حمید جان خیلی زیبا فرمودی.....!

101:

زندگی زیباست به شرط اینکه 12 ساعت از روز تو اداره نباشی.....!

102:

بچسب به کار بابام.

103:

زندگي چيزي نيست كه لب تاقچه عادت از زندگی زیباست اگر

ياد من و تو برود
زندگی زیباست اگر


زندگی رايشانش يک حادثه نيست
زندگی زیباست اگر


زندگی رهگذر تجربه هاست
زندگی زیباست اگر

يادمان باشد از امروز جفايي نکنيم گر که در خايشانش شکستيم صدايي نکنيم پر پروانه شکستن هنر انسان نيست گر شکستيم زغفلت من و مايي نکنيم يادمان باشد اگر شاخه گلي را چيديم وقت پرپر شدنش ساز و نوايي نکنيم ...........
زندگی زیباست اگر

کلمات دلنشين فرياد کشيده نمي شوند،نجوا مي شوند.

انسان هاي بزرگ بخل نمي ورزند، لجاجت نمي نمايند و کينه به دل نمي گيرند.

بهترين اندرزها اونهايي هستند که زندگي شده اند، نه سخنراني.

به ياد داشته باش که گاهي سکوت بهترين جواب هست.

ساده زندگي کن، سخاوتمندانه عشق بورز، عميق توجه کن ومهربانانه سخن بگو
زندگی زیباست اگر

چرا نبايد همه ي آدمها همديگر را دوست داشته باشند؟ … چرا نبايد بدانيم كه دلها مثل كودكي هست كه نياز به نوازش دارد … هيچ وقت كودكدل كسي را نزنيد… گناه دارد به خدا … بياييد كودكان دل هم را نوازش بدهيم… بياييد دلهامان كودك باشد… بگذاريد كودكان دلمان با هم بازي كنند
: كاش ميشد فاصله ها را با پاكن پاك كرد ، كاش ميشد رايشان نقشه ي جغرافي به ديدار هميديگر آمد...

كاش ميشد رايشان ديوارها رنگ لبخند زد و با درختها از مهرباني فرمودگو كرد ....كاش ميشد همه را دوست داشت....

كاش ميشد كاش هاي ما فقط كاش نبود


104:

تو نیستی که ببینی
چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاری ست !
چگونه عکس تو در برق شیشه ها پیداست !
چگونه جای تو در جان زندگی سبز هست !
هنوز پنجره باز هست.
تو از بلندی ایوان به باغ می نگری.
درخت ها و چمن ها و شمعدانی ها
به اون ترنم شیرین ، به اون تبسم مهر
به اون نگاه پر از آفتاب ، می نگرند.


تمام گنجشکان
که در نبود تو
مرا به باد ملامت گرفته اند؛
تو را به نام صدا می نمايند !
هنوز نقش تو را از فراز گنبد کاج
کنار باغچه ،
زیر درخت ها ،
لب حوض
درون آینه پاک آب می نگرند

تو نیستی که ببینی ، چگونه پیچیده ست
طنین شعر نگاه تو در ترانه من .


تو نیستی که ببینی ، چگونه می گردد
نسیم روح تو در باغ بی جوانه من .


چه نیمه شب ها ، کز پاره های ابر سپید
به روح لوح سپهر
تو را ، چنان که دلم خواسته ست ، ساخته ام !
چه نیمه شب ها ـ وقتی که ابر بازیگر
هزار چهره به هر لحظه می کند تصویر
به چشم هم زدنی
میان اون همه صورت ، تو را شناختهام !

به خواب می ماند ،
تنها ، به خواب می ماند
چراغ ، آینه ، دیوار ، بی تو غمگینند

تو نیستی که ببینی
چگونه با دیوار
به مهربانی یک دوست ، از تو می گویم
تو نیستی که ببینی ، چگونه از دیوار
جواب می شنوم.

تو نیستی که ببینی ، چگونه ، دور از تو
به روی هر چه درین خانه هست
غبار سربی اندوه ، بال گسترده ست
تو نیستی که ببینی ، دل رمیده من
به جز تو ، یاد همه چیز را رها کرده ست.

غروب های غریب
در این رواق نیاز
پرنده ساکت و غمگین ،
ستاره بیمارست
دو چشم خسته من
در این امید عبث
دو شمع سوخته جان همیشه بیدارست
تو نیستی که ببینی !

105:

دور يا نزديکراهش می‌توانی خواند

هرچه را آغاز و پايا نيست

حتی

زندگی هم راهيست

از به دنيا آمدن تا مرگشايد، مرگ هم راهيستزندگی زیباست اگرزندگی زیباست اگر


هر لحظه حرفی در ما زاده می‏شود

هر لحظه دردی سر بر می‏دارد

و هر لحظه نیازی از اعماق مجهول روح پنهان و رنجور ما جوش می‏کند

این ها بر سینه می‏ریزند و راه فراری نمی‏یابند

مگر این قفس کوچک هستخوانی گنجایش‏اش چه اندازه هست؟

"دکتر علی شریعتی"زندگی زیباست اگر


106:

راز زیبائی
پیرزن با وجود سن بالا همچنان مورد علاقه دیگران بود.
از او پرسیدند که با چه وسایلی خود را آرایش کرده و اینقدر زیبا به نظر می رسد؟
پیر زن با اعتماد جواب داد: من
واقعیت را بر لبانم کشیده، با احترام و مهربانی صدایم را نرم کرده، با همدردی گوش هایم را تزیین نموده و با کمک رسانی به دیگران از دست های خود مراقبت می کنم.

من با
درستکاری سیمای خود را بهتر نموده و با عشق واقعی
روحیه خود را زیباتر می سازم.


این راز زیبائی من هست.

107:

آقا حمید جان از اینکه مرتب به اینجا سر میزنی واقعاً ازت متشکرم.

108:

زندگی زیباست اگر

109:

زندگی زیباست اگه همیشه با هم مهربون باشیم

110:

زندگی زیباست اگه همیشه با هم مهربون باشیم

111:

با هم مهربون که هستیم.


112:

وقتی که بجز عشق هیچ چیز برایمان باقی نمانده باشد ، برای نخستین بار آگاه می شویم که فقط عشق کافی هست.
ٍ
اگر می پندارید که بیش از اندازه محبت کرده اید ، دوباره فکر کنید.

همیشه جایی برای عرض محبت بیشتر وجود دارد و کسی هم هست که این محبت را به او بدهید.
ٍ
ما فقط با دوست داشتن می توانیم عشق را بیاموزیم.
ٍ
اون زندگی که به امید فردا بگذرد ، همیشه یک روز عقب مانده هست.
ٍ
روش و دستورالعملی وجود ندارد ، شما دوست داشتن را با دوست داشتن یاد می گیرید.
ٍ
دانش از راه جهل به دست می آید پس ما بایستی از اونچه نمی دانیم هستقبال کنیم.
ٍ
ذهن متعصب همچون امتک چشم هست ، هر چه نور بیشتری بر اون بتابد جمعتر می شود.
ٍ
سعی کنید تمام روزهای عمرتان را زندگی کنید.

روزها را بیهوده تلف نکنید.
برگرفته از : کتاب بیا دریا شویم

113:

زندگی زیباست چون حمید جون همیشه حاضره.....

114:

زندگی زیباست اگر کنارت باشه

115:

زندگی زیباست چون در قلبم جای داره......

116:

زندگی زیباست ای زیبا پسند
زنده اندیشان به زیبایی رسند
زندگی زیباست اگه واسه همیشه پیشم باشه

117:

زندگی زیباست ...
ای Sarina .
ای گل .

118:

همیشه مهربون باشیم

119:


قربونت برم که شعرهاتم مثل خودت زیباست

زندگی زیباست اگه مال خودم بشی

120:

آدما از آدما زود سیر می شن

آدما از عشقشون دلگیر می شن

آدما رو عشقشون پا می ذارن

آدما آدمو تنها می ذارنولی بازم زندگی زیباست

121:

برای درست فکر کردن باید اول دل را از کینه و بدی پاک کردواقعیتهای زندگي گاه به دست خود ما بوجود می آید و کیفیت اون بستگی به اندیشه ماخواهد داشت.

سرزنش خود،خود باروی را کاهش میدهد.با ایجاد تصورات مثبت از خود وبالا بردن روحیه ی شکست ناپذیری، واقعیتهای ثابت و جدیدی در زندگی خود ایجاد خواهیم کرد.


چرا که ما در نوع خود منحصر به فرد هستیم و همتایی نداریم ما در اندازه ی خودقوی و نیرومندیم به قدر خود باهوش و دانا هستیم.


در حجم خود ظاهری زیبا داریم و خودرا باور داریم چرا که در کارهایی که تصمیم به انجام میگیریم موفق هستیم .


زندگي را بايد به رقص درآورد.

زندگي، تجارت نيست.

زندگي را براي نفس زندگي بايد
زيست.

از زندگي بهره ببريد، اما اون را به سطح يك كارلوازم نكشيد.


زندگي هدف نيست،چرا كه معناي هدف تنزل دادن امور به سطح وسايلي براي رسيدن به چيزهايي هست و برايرسيدن به هدف هميشه بايد قرباني داد و هر اونچه كه داريد بايد به پاي هدف‌هاي آينده ريخت.


اما عشق بخشنده هست، هديه ميكند و توقعي براي دريافت ندارد.

پس بايد زيست
اونهم عاشقانه.

مهربان باشيم تا ...
زندگی زیباست اگر


122:

زندگي زيباست اگر ....
درست زندگي كنيم

123:

زندگی زیباست اگز اذیتت نکنه...


124:

زندگي زيباست اگر همدم خوبي داشته باشيم

125:

زندگی زیباست اگه به هیچی فکر نکنیم...

126:

اگه توش خنده باشه

127:

زندگی زیباست اگه همه راست بگن به هم

128:

عزیزم اگه به هیچی فکر نکنیم .
چگونه بتونیم بفهمیم که زندگی زیباست یا نه ؟
هااااان .....

129:

زندگی زیباست اگر او بیاید .( امام وقت عج )


130:

زندگي زيباست اگر زبيا ببينيمش

131:

او خیلی زیباست.

132:

زندكي زيباست اكه مردها نباشن

133:

زندگي زيباست اگر خانومها كمتر در ان فضولي كنند

134:

زندگی زیباست اگر :
همه اونلاین باشند .

135:

مگه چیکارت کردن عزیزم .

136:

اي كاش مي شدكه اونقدرخوب بود كه موقعيت خوب بودن را ازديگران گرفت،

و اي كاش مي شد كه اونقدر از بديها دور مي شديم كه ديگر هيچگاه دست نا زيباي بديها به ما نمي رسيد،

چرا كه من هنوز باور دارم كه مي توان بهتر زيست.

در راه متعالي شدن شرط اول قدم اونست كه باران باشيم، باران با سخاوتي كه هم بر كايشانرمي بارد و هم در دشت سرسبز،

آري اينگونه مي توان بهتر زيست ،عاشق تر ماند، شاعرتر شد و در نهايت جاودانه شد.


زندگی زیباست اگر

لبخند اقاقيست
شايد
يا كه زمزمه ي مبهم ماه
شايد راز نهان در لطافت بنفشه باشد
شايد شعور درك بهار يا بودن حيات در رگ خشك زمستان
چگونه باشد
كجا برود
از كجا ، در كجا، به كجا
ذهن من
اين توسن پر همت لجوج
اين تند باد ايشانرانگر عجول
من به نگارستان وجود رفتم
سيبي رايشان درخت باغ اشراق عشوه ميكرد
چيدم
رمز بودن ، دانستن نبود
رمز بودن ، آموختن بود
كه چگونه بايد بودن را خواند
بودن داشتن كتاب نيست
بودن آموختن چگونه مطالعههست
عشق داشتن رمز شكيباييست
و خدا ،
سرابي دعوت كننده
رفتن و نرسيدن ، و رسيدن و شفرمودي
كه تعريف ، تعريف نيست
واژه واژه نيست
اونجا كه قانون باشد ، قانون قانون شكني آسان هست
آسمان ، اگر لطفي براي روز تولد اشكم داري
بياموز ، چگونه بيانديشم
من از تو معجزه نميخواهم
كه همين فرمودن تنهايي من ، معجزه هست

137:

زندگی زیباست اگر عشق باشد

138:

زندگی زیباست اگر

139:

زندگی زیباست اگر :
باران عشق ببارد و دلباختگان را سیراب کند .

140:

زندگی زیباست اگر به یاد خدا باشی

141:

گل در اون باشد.


142:


143:

زندگی زیباست چون واقعاً زیباست .

144:

زندگی زیباست اگه درست ازش هستفاده کنیم!!!

145:

زندگی زیباست :
چون خدا زیباست و زیبائیها را دوست دارد .

146:

زندگی زیباست اگه چشمات ببینند

147:

جیگرم .
من همه چیزو زیبا میبینم واسه همین این تاپیکو زدم .

148:

من به تو نفرمودم عزیز
به هر کی که زندگی رو بد می بینه
مثل آبجی افعی

149:

OK ببخشید .

150:

حالا بگو زندگی چطوری زیبا میشه؟
من میگم با وجود امید

151:

زندگی زیباست اگر خدا باشد
اگر امید باشد
اگر اشک باشد
اگر استقامت باشد

152:

زندگی زیباست اگه امید داشته باشی
اگه استقامت داشته باشی
اگه بایاد خدا زندگی کنی.....


153:

زندگی زیباست اگر با خدا باشی .....

154:

1-فاصله عشق هاي معمولي را از بين مي برد و عشق هاي بزرگ و جاوداني را شدت ميبخشد.مانند باد كه شمع را خاموش و آتش را شعله ور مي سازد


2-اين گونه زندگي کنيم:ساده اما زيبا،مصمم امابي خيال،متواضع اما سربلند،مهربان اما جدي،سبز اما بي ريا،عاشق اما عاقل

3-خدايا ! ما اگر بد کنيم،تو را بنده هاي خوب بسيار هست ،تو اگر مدارا نکني ما را خداي ديگر کجاست ؟!!!

4-خوب گوش کردن را ياد بگيريم گاه موقعيتها بسيار آهسته در مي زنند

5-اگه يروز شادبودي اروم بخندتاغم بيدارنشه واگه يروزغمگين شدي اروم گريه كن تاشادي نااميدنشه

6-هميشه غمگين ترين و رنج اور ترين لحظات زندگي ادم توسط همون کسي ساخته مي شه که شيرين ترين و به ياد موندني ترين لحظات رو براي ادم ساخته...

7- مي شه بعضي ها رو مثل اشک از چشمات بندازي....

اما نمي توني جلايشان اشکي رو بگيري که با رفتن بعضي ها از چشمات جاري مي شه......


8-مردان بزرگ اراده دارند و مردان کوچک ارزو!!!!!!!!!!!!!!!!!!9-هميشه حرفي رو بزن که بتوني بنايشانسيش، چيزي رو بنايشانس که بتوني پاشو امضا کني، چيزي رو امضا كن كه بتوني پاش بايستي.

155:

زندگی زیباست اگر در کنارم باشد .

156:

زندگی زیباست اگر بیاید .....


157:

زندگی زیباست با انتظارش ....

158:

زندگی زیباست اگر همه پل های پشت سر خودمونو خراب نکرده باشیم

159:

زندگی زیبا میشود .

چون انتظار تمام شد.

160:

زندگی زیباست اگر بدونم برای چه زندگی میکنیم؟

161:

راه دوست داشتن هر چیز درک این واقعیت هست که امکان دارد از دست برود.زندگی زیباست اگر

زندگی کردن در دلهایی که پس از ما می مانند ، مرگ نیست.زندگی زیباست اگر

به هم رسیدن آغاز هست ، با هم ماندن پیشرفت ، با هم کار کردن کامیابی.زندگی زیباست اگر

کسانی که از ته دل گریه کردن را بلد نیستند از ته دل خندیدن را نیز بلد نیستند.زندگی زیباست اگر

وقتی که توقع دوست داشته شدن ما کمتر و عشق ورزیدن ما بیشتر باشد ، راز عشق بشری بر ما آشکار می گردد.زندگی زیباست اگر


تنها چیزی که در دنیا به توافق نیازی ندارد ، دوست داشتن هست.

من شما را دوست دارم ولی شاید شما این را نخواهید.زندگی زیباست اگر

تا شما ارزش خود را ندانید ، هیچ کس ارزشتان را نخواهد دانست.زندگی زیباست اگر


162:

زندگی زیباست اگر لحظهای با خود خلوت کنیم و بیندیشیم که چرا زیستنی اینچنین داریم

163:

زندگی زیباست چون میهنی زیبا داریم .


164:

شنيدن هستعدادي عظيم هست.همگان از هستعداد شنيدن برخوردار نيستند.


معدودي از افرادواجد اين موهبتند.

سخن فرمودن آسان هست، اما شنيدن بسيار دشوار.كساني كه گوشمي‌سپارند، بدون اونكه قضاوت كنند، بدون اونكه ارزيابي داشته باشند، بدون اون كه كسيرا محكوم كنند، اين گونه شنيدن معجزه هست.چنين افرادي سكوتي مقتدر، روحي شگرفت، وزيبايي‌هاي دروني بسيار لطيفي دارند.به قول بزرگي خداوند به انسان دو گوش عطا كردهو يك دهان كه دو بشنود يك بيش نگايشاند.چرا كه سخن را اگر رهايش كنيم لجام گسيخته ميشود و به هر جا كه بخواهد مي‌تازد و هر اونچه كه باعث كدورت، نحوست، و حتي جدالهايي بس بزرگ ميشود از سخن بر مي‌خيزد.

تمرين شنديدن انسان را به سايشان فرهيختگي
سوق مي‌دهد .


زندگی زیباست اگر

165:

زندگی زیباست با همه زشتی ها و بدیهاش

166:

زندگی زیباست اگر تندرست و سالم باشیم و قدر سلامتیمونو بدونیم....!
اللهم اشفع کل مرضانا

167:

زندگی زیباست اگر همه زیبا فکر نمايند .

168:

اگر با خدا باشیم..........!

169:

زندگی زیباست اگر یار و غمخوار هم باشیم .

170:

زندگی زیباست اگر همه باشند .

171:

زندگی زیباست اگر این کار اداره تموم شدنی باشه

172:

زندگی زیباست ...


173:

زندگی زیباست اگر هر لحظه در کنار محبوبمان باشیم

174:

زندگی زیباست .
به نظر شما اینطور نیست .

175:

اگر زیبا بنگری

176:

زیبا مینگرم ای عزیز که زیبا میبینمش .

177:

زندگی زیباست اگه دلامون با هم باشه

178:

زندگی زیباست ...
این دیگه بستگی داره به دلها که تصمیم بگیرند ...


179:

اگه من باشم و تو باشی و یک شب مهتابی و رویایی و بارونی باشه

180:

اگه تو باشی و من باشم و یک شب مهتابی و رویایی و بارونی باشه .


اون وقت زیر یک چتر و یک سقف تو و من می تونیم دنیا را متحول کنیم .


و اون وقت زندگی چه زیباست .


181:

زندگی زیباست......اگه همیشه امید داشته باشی

182:

زندگی زیباست اگه با دید مثبت بهش نگاه کنی

183:

به نظر شما زندگی زیباست یا نه ؟

184:

زندگی زیباست اگر ......

به اونی که میخوای برسی

185:

زندگی

186:

زندگی زیباست اگر به اونی که

187:

زندگی زیباست اگر به اونی که مدتها عاشقش بودی

188:

زندگی زیباست اگر به اونی که مدتها عاشقش بودی نزدیک

189:

به نظر شما زندگی زیباست یا نه ؟

190:

خيلي زيبااست اگر همه خوش رفتار وصادق باشند

191:

زندگي زيبا هست اگر انسان دو رو نباشد

192:

زندگي زيبااست اگرهمه به هم محبت كنند

193:

زندگي زيبااست اگه ما را خدا دوست داشته باشه

194:

اونوقت همه كارها درست ميشه وهمه به اونيكه ميخوان ميرسند

195:

اگه هر لحظه عمرت کنار عشقت آروم گرفته باشی

196:

زندگی زیباست اگه خودمونو باور داشته باشیم

197:

زندگی زیباست اگر هم دیگرو درک کنیم .

198:

زندگی زیباست اگر خواستار زیبایی باشیم

199:

نور چشم عزيزم
زندگی زیباست اگر
دخترم نور چشم عزيزم؛
زندگي زيباست، آري زيبا، با همه‌ي زشتيها و پستي و بلندي‌ها، زندگي زيباست.

اگر اونرا درك كنيم و در اون هدف داشته باشيم هر قدمي كه بر مي‌داريم و به هر چه مي‌انديشيم و هر كاري كه مي‌كنيم بايد رضاي خاطر او باشد، او كه خالق هست.

او علام‌العيوب هست و ارحم‌الراحمين، و بدينگونه هست كه زندگي زيبا مي‌شود،
دخترم زندگي زيباست ولي زندگي را در راه او باختن زيباتر، زيرا به او رسيدن هست.
دخترم ! اين را از پدرت بدان كه جوانيش را به پاسداري از دين و قراون خدا مشغول بود و به اين دليل كمتر موفق به با تو بودن مي‌گرديد، البته به جاي اون، دلش با تو بود و اگر تو كمتر خودت را در آغوشش مي‌يافتي، در مقابل هميشه در قلبش بودي.


حالا تو نيز بايد انساني باشي كه جز به رضايت او نيانديشي و اگر چنين كردي براي بخشوده شدن گناهان پدرت دعا كني.


200:

اگر انتظار رسید لحظات خوشی زود تموم بشه و ناپایدار باشه

201:

زندگی زیباست اگه به چشم زیبایی بهش نگاه کنیم

202:

اگه بدی ها رو بدست فراموشی و خوبی ها رو مرور کنیم

203:

هدف این هست که عشقت را بی قید و شرط نثار دیگران کنی و هر چه را که با عشق به سویت بر می گردد بپذیری، حتی اگر اونچه به سویت بر می گردد همان چیزی نباشد که منتظرش بودی.

204:

بله دوستان زندگی زیباست ...


اگر بخواهیم ...


205:

زندگی زیباست اگر با هم باشیم و یار و غمخوار باشیم .


206:

agar hameye ensanha kami be aghab negah konan va dark konan ke ma ensan ha hame dar yek sath hastim( on taghire sathi ke mibinan zaheri va zud gozare va nabayad khod khah shavand ).sherman

207:

اگر نسبت به زندگیمون شناخت داشته باشیم .

( وظیفمون رو تشخیص بدهیم و طبقش عمل کنیم ) .
کی هستیم ، از کجا اومدیم ، به کجا میریم ، و حالا که رفتنمون اجباری هست چی باید با خودمون ببریم که به دردمون بخوره .

یعنی مثل زندگی حیوانی نباشه .

208:

زندگی زیباست اگر بتونی دوست داشته باشی و دوستت داشته باشن

209:

فقط یک روز

امروز کسی باش که واقعا آرزو داری
مهربان و باگذشت
ساده و شفاف
پاک و خالص
با انعطاف و مددرسان
رنج و نگرانی را کنار بگذار
به لحظات زندگی چنان ارزش بده که آرزو داری
امور را از این پس همان طور به پیش بروند
درک کن که با خودخواهی و خود پسندی درد
جسمانی و رنج روانی را برای خود تدارک می بینی
زندگی کن با مرام های واقعی چون محبت وعفو
وجودی عاشق
از خواسته نفس رها شو
و در وجود خویش به جای رنج دادن و ناسپاسی
به دنبال شوق و امید باش
فقط یک روز بی ضرر باش
و برای همگان مفید باش
حقیقت را دریاب
نیت کلام و کردار و فرمودارت را آرامش بده
اگر باورت نکردند
نهراس
بر ناتوانی خود برای رسیدن به خواستهای
مهر آمیزت غلبه کن
چنان با محبت رفتار کن که دلیلی برای شرمسار
بودن از خودت نداشته باشی
پیش داوری هایت را کنار بگذار
که رنج پیش از اون حتمی هست
همین امروز از بخشش آکنده شو
کس نمی داند فردا چه در راه هست
زندگی کوتاه هست
درگذشته ها نمان
نگران آینده نباش
فقط یک روز لحظه های امروزت را باامید و اشتیاق به سمت
مسیر ی تازه و سپید ببر
در تاریکی به دنبال چه میگردی ؟
چرانور را نمی جویی ؟
لا اقل یک روز کسی باش که واقعا آرزو داری!!!

210:

زندگي زيباست اگر به زيبايياش دقت كني...
زندگي زيباي و زشتي داره.
هم ميتونه برات زيبا باشه هم ميتونه بد و نفرت انگيز.
پس بهتره به زيبايياش فقط نگاه كنيم

211:

زندگی زیباست اگر عاشق باشی

212:

زندگی، راز بزرگی هست که در ما جاريست
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست
رود دنیا جاریست
زندگی ، آبتنی کردن در این رود هست
وقت رفتن به همان عریانی که به هنگام ورود آمده ایم
دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟
هیچ!!!
زندگی ، وزن نگاهی هست که در خاطره ها می ماند
شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری
شعله گرمی امید تو را ، خواهد کشت
زندگی درک همین اکنون هست
زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی هست ، که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی ، و نه در فردایی
ظرف امروز ، پر از بودن توست
شاید این خنده که امروز ، دریغش کردی
آخرین موقعيت همراهی با ، امید هست
زندگی یاد غریبی هست که در سینه خاک ،
به جا می ماند
زندگی ، سبزترین آیه ، در اندیشه برگ
زندگی ، خاطر دریایی یک قطره ، در آرامش رود
زندگی ، حس شکوفایی یک مزرعه ، در باور بذر
زندگی ، باور دریاست در اندیشه ماهی ، در تنگ
زندگی ، ترجمه روشن خاک هست ، در آیینه عشق
زندگی ، فهم نفهمیدن هاست
زندگی ، پنجره ای باز، به دنیای وجود
تا که این پنجره باز هست ، جهانی با ماست
آسمان ، نور ، خدا ، عشق ، سعادت با ماست
موقعيت بازی این پنجره را دریابیم
در نبندیم به نور ، در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم
پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره، با شوق، سلامی بکنیم
زندگی ، رسم پذیرایی از تقدیر هست
وزن خوشبختی من ، وزن رضایتمندی ست
زندگی ، شاید شعر پدرم بود که خواند
زندگی شاید اون لبخندی ست ، که دریغش کردیم
زندگی زمزمه پاک حیات ست ، میان دو سکوت
زندگی ، خاطره آمدن و رفتن ماست
لحظه آمدن و رفتن ما ، تنهایی ست
من دلم می خواهد
قدر این خاطره را دریابیم.

213:

دوست عزیز از شما متشکرم چه زیبا کلامی .


214:

زندگی زیباست اگر سلامتی و تندرستی همراه اون باشه و قدر اون را بدانیم .

215:

زندگی زیباست چون خدا زیباست .


216:

زندگی زیباست اگه خرابش نکنی.

217:

زندگی زیباست .
و زندگی با سختیهایش زیباست .


218:

زندگی زیباست با تمام بدی ها و زتس هایش....!
چون خالقش زیباست و زیباپسند....!

219:

زندگی زیباست اگر دلت خوش باشه

220:

زندگی زیباست اگه کمی صداقت و جوانمردی سرمون بشه...


221:

زندگی زیباست اگر ...

؟

222:

زندگی زیباست اگر نظرتون بگید ...


223:

زندگي زيباست اگه همه سالم وشاد باشن و بهم هرگز دروغ نگن

224:

زندگی زیباست اگر کمی گذشت وجود داشته باشه

225:

زندگي زيباست اگه طهمت و غيبتي نباشه

226:

زندگی زیباست اگر دل تنگیها نباشه .

227:

اگه بهم کمک کنیم اونم بی توقع...!

228:

زندگی زیباست اگر با تمام وجود در خدمت دیگران باشیم .
و با کمکی که به اونها میکنیم .

اونها را شاد کنیم .


229:

اگر این دروغ ها جای خودشونو به حقایق بدن....!

230:

زندگی زیباست اگر دلها یکی باشه .


231:

اگر گذشت و فداکاری از اعماق وجود ادمی باشه....!

232:

زندگي زيباست اگر صداقت پايه همه چيز باشه

233:

اگه انقدر بر سر هم منت نذاریم.......!

234:

زندگی زیباست اگر اون کسی را که بخواهی در کنارت باشد .

235:

زندگي زيباست اگر تو كارت موفق باشي

236:

زندگی زیباست اگه آزاد باشی همش مجبور نباشی به این و اون جواب پس بدی
اگه بدونی برای خودت زندگی میکنی اگه بدونی زندگی مال خودته

237:

زندگي زيباست اگه همه ارزوهاشون براورده شه

238:

زندگي زيباست اگر گذشت و صداقت در ميان باشه

239:

زندگی زیباست اگه یاد بگیریم که بهم نارو نزنیم...!

240:

زندگی زیباست اگر با هم باشیم .


241:

زندگي زيباست اگه كامپيوترم درست بشه

242:

زندگی زیباست اگر کامپیوترش درست بشه ...


انشاا...

درست میشه .

243:

زندگي زيباست اگه خدا از زبون داداش رضا بشونه

244:

زندگی زیباست چون تا به حال هر چه از خدا خواستم بهم داده .


245:

زندگي زيباست اگر داداش رضا هميشه دعام كنه

246:

زندگی زیباست اگر خودمان را باور کنیم که میتوانیم .


247:

اگه با هم رو راست باشیم.........!

248:

زندگی زیباست اگر روحی ورزشکار و با نشاط داشته باشیم .


249:

اگه وفادار باشیم و بدونیم که می تونیم....!

250:

زندگي زيباست بله زيباست به شرطي كه راه و روش درست زندگي كردن رو بلد باشيم

251:

اگه با هم صادق باشیم.....
سعی کنیم دل هیچ کی رو نشکونیم...!

252:

زندگي زيباست اگه استقامت داشته باشيم

253:

زندگی زیباست اگر قانون فراگیر بشه ...


254:

اگر چه تلخي و شيرين زياد بايد ديد.

255:

زندگی زیباست اگر من باشم و تو باشی و آسمان پر از ستاره باشه .


256:

به لبخندش جواب زيبا بديم

257:

زندگي زبياست اگه خيانت وجود نداشته باشه

258:

زندگی زیباست ای زیبا پسند...
زیبه اندیشان به زیبایی رسند...

اونقدر زیباست این بی بازگشت...
کز برایش می توان از جان گذشت...

259:

اگر اینطور نبود

260:

زندگی زیباست اما اگه کسی با زندگیت بازی نکنه.


261:

اگه کسی بهت نارو نزنه و نامردی نکنه....!

262:

اگر چه سكوتم از رضايت نيست

263:

اگر بعضی ها دلیل قهرشون رو بگن

264:

فقر.نامردی.بی معرفتی.فیش تلفن...توش نباشه!!!

265:

زندگی زیباست اگر این محمد اقا بزاره................


266:

من چیکاره بیدم؟
267:

ااااااااااااااااااااا
نمی دونی
راست میگی
چون من رو نمی شناسی.........................
بعدا که شناختیم بهت میگم

268:

زندگی زیباست اگر ...

269:

زندگی زیباست اگر به اونی که می خواستیش رسیده باشی و برای خودت برای همیشه نگهش داشته باشی و از دست نداده باشیش..............


270:

زندگی زیباست اگر کسی پیدا بشه که حال من رو بفهمه.........................


271:

زندگي زيباست اگه منتظر نباشي

272:

زندگي زيباست اگه بكشه كنار

273:

زندگی زیباست اگر همدل باشیم .

274:

زندگي زيباست اگه هميشه داداش رضا انلاين باشه

275:

زندگی زیباست اگر بدبینی و تهمت زدن نبود

276:

زندگي زيباست اگه ازاد بودم

277:

زندگی زیباست اگر قدر همدیگر را بدانیم .

« متشکرم سیندرلا جان »

278:

زندگي زيباست اگه بالايي ان بود اخه كارش دارم

279:

زندگی زیباست اگر بیاید و این انتظار را به پایان برساند .

280:

اگر بدونیم با گذشت کوچیک نمیشم و غرورمون له نمیشه...!

281:

اگر تقصیر هارو نندازن گردن ادم.


282:

اگر باور کنیم هنوز هم عشقای ساده و پاک وجود داره....!

283:

زندگی زیباست اگر ببینمش .

284:

اگر بیاد و کمی گذشت کنه و بازم...............!

285:

اگر درک کنیم انتظار بدترین واژه برای یه عاشقه

286:

اگر کینه وجود نداشت(به خودم میگم)

287:

زندگی زیباست اگر بازم با من بمونه .

288:

زندگي زيباست اگه ازاد باشم

289:

اگه بدی هاشو ندید بگیریم...

290:

فاصله ها رو نادیده بگیریم

291:

زندگی زیباست اگر ...


به نظر شما چطور ؟

292:

زندگی زیباست اگه تنها و غصه دار نباشیم.....! زندگی زیباست اگر
اگه ادم کینه ای نباشیم..(با خودمم...!)

293:

زندگی زیباست پس چرا باید کینه ای بود ؟

294:

اگر گذشت رو تو عمل نشون بدیم و معنای واقعیشو درک کنیم...!

295:

زندگي زيباست اگه الان سايت شلوغ باشه

296:

اگر راه برگشتی وجود داشت.


297:

زندگی زیباست اگر زیبا بیاندیشیم داداش امیرمطمئن باش همیشه یه راهی وجود داره

298:

اره میدونم وجود داره.خیلی به هم ریختم نمیدونی!!!

299:

زندگي زيباست اگه راههاي ميانبر زياد باشه

300:

زندگی زیباست اگر آدما به هم گیر ندن .

301:

زندگی زیباست اگر ....


302:

زندگي زيباست اگه به حرفاي دلم گوش كنه بالايي

303:

زندگی زیباست اگر بتونیم به هم دیگه کمک کنیم .


304:

اگر دلامون زنده باشه.


305:

زندگی زیباست اگر همه روشن دل بودند که دیگه مشکلی نبود .


306:

زندگي زيباست اگه هستارتر اين تاپيك هميشه شاد باشه

307:

زندگی زیباست چون خدا زیباست .
زندگی زیباست چون خدا زیباییها رو دوست داره .

308:

زندگي زيباست اگه بكشه كنار

309:

زندگی زیباست اگر همه روراست باشند و بدون کلک .


310:

زندگي زيباست چون فهميده

311:

زندگي زيباست اگه همه صادق باشن

312:

زندگي زيباست اگه خيلياااااااااا قلب ادمو نشكنن

313:

زندگي زيباست اگر شنمايندهای قلب بشكنن .

314:

زندگي زيباست اگه مردانه زندگي كنيم....!

315:

اگر همه مرد باشن....!

316:

مگه نیستن ؟

317:

اگر توش نفاق نباشه

318:

زندگی زیباست اگر گناهها پاک بشه .


319:

اگر هستی رنگ واقعی به خود بگیرد....!

320:

زندگي زيباست اگه همه وفادار باشن

321:

زندگی زیباست اگر وفا به عهد بشه .

322:

اگر بدونیم آخر الامر خواهیم مرد و انقدر بدی نکنیم...!

323:

زندگی یک صبح بهاریست اگر دوستی داشته باشی .

کسی که با او راه بروی با او حرف بزنی به جانبش روی کنی...


324:

بد قلقی نکنه....


325:

اگر کمی سطح توقعاتمون پایین تر بیاد....!

326:

زندگی زیباست اگر دوستی داشته باشی تا کمی آفتاب را با او قسمت کنی .

که ترا یاری دهد ...

327:

زندگي زيباست اگه هميشه انلاين باشي

328:

زندگی زیباست اگر :
وقتی داری فکر میکنی ، که من دارم فکر میکنم
که تو داری فکر میکنی ، که من به چی فکر میکنم !!!
اون موقع تو فکر میکنی که من دارم فقط به تو فکر میکنم ....


همیشه در قلب منی .....!!!

329:

اگه توش عشق باشه....!

330:

زندگی زیباست اگر عشق و اخلاص قلبی باشه .


331:

اگه حقیقت ها فرموده بشه........!

332:

زندگی زیباست اگر :
تنها ترین تنها شوم بازم زندگی زیباست چون خدا هست او جانشین همه نداشتن های من هست پس خدای من دوستت دارم .

333:

بميرم وبميرد

334:

زندگي زيباست اگه روزه هام قبول بشه

335:

زندگي زيبا نيست

336:

زندگي زيباست اگه زيبا ببينيمش

337:

زندگی زیباست اگر :
چون ماه مبارک رمضان ماه بزرگیه
ماه قبول شدن عبادات
ماه پاک شدن گناها

338:

زندگي زيباست اگه هميشه خوش قلب باشي

339:

مگه نیستیم ؟

340:

زندگي زيباست اگه فدات شم چرا هستي .
راستي من سرعتم خيلي خيلي كمه ..نميتونم جواب بدم به پيامتون ..
فردا حتما زود ميام

341:

زندگي زيباست اگه بذارن...


342:

زندگي زيباست اگر هر چي كينه و نفرت و حسادت رو كنار بذاريم
اگر ديگران رو ناراحت نكنيم

343:

زندگي زيباست اگر به هم گير نديم

344:

زندگی زیباست اگر همدیگرو بشناسیم .


345:

زندگی زیبا و جاریست تو نفس هایت را قدری جانانه بزن....!

346:

شیدا جونم راست میگه زندگی زیباست اگه بذارن...!

347:348:

زندگی زیباست اگر به یاد داشته باشیم خالقمان دوستدار زیبایی هست...!

349:

زندگی زیباست اگر سرشار از امید و رویا باشیم .

350:

اگر کارای اداره کم بشه!

351:

زندگی زیباست ای زیبا پسند!

352:

زندگي زيباست اگه بتونم زودتر بيام نت

353:

زندگي زيباست اگه روشنك و رضا جون الان ان بودن

354:

زندگی زیباست اگر ناز نکنه .


355:

زندگي زيباست اگه الان بهش پيام بدم

356:

زندگی زیباست اگر ببینمش

357:

زندگي زيباست اگر زيبا بهش بنگري...


358:

زندگي زيباست اگه تو اددم داشتمش

359:

زندگي زيبا ميشه وقتي كنار اوني كه دوستش داري باشي...


360:

زندگی زیباست اگر معنیشو بدونیم .
« یعنی چی ؟ »

361:

زندگي زيباسن اگه بياي تو ياهوم

362:

زندگی زیباست اگه یاهوت روشن باشه .
که نیست .


363:

زندگي زيباست اگه الان روشن ميشه

364:

زندگی زیباست اگر تو و من و آسمان پر ستاره باشه .


365:

زندگی زیباست اگر بزارن............


366:

زندگی زیباست اگر جمعه بیآید .


367:

زندگی زیباست اگر حرف و عمل ادمها یکی میشد

368:

اون وقت که زندگی چه زیبا میشد .


369:

اگر پايه زندگی کردن خوبی و صداقت و گذشت باشه!

370:

وای زندگی چقدر زیبا شد

371:

زندگی زیباست اگر .......


372:

زندگي زيباست اگه هميشه ان باشه

373:

zendegi zibast agar oony ro ke doost dashti dooset dasht

374:

زندگي زيباست اگر وسط چت يهو دي سي نشي

375:

زندگی زیباست اگر

376:

زندگي زيباست هر طور كه نگاه كني

377:

زندگی زیباست اگر بهش زیبا بنگری...

در اصل معنی زندگی با دید ما تغییر میکنه...
پس بهتره بهش زیبا نگاه کنیم...و زیباییهاش رو ببینیم..
چون اینجوری اذیت نمیشیم...و لذت هم میبریم

378:

آفرین ...


379:

زندگی زیباست اگه بدی ها و زشتی ها رو کنار بذاریم...!

380:

زندگي زيباست ولي افسوس كه روزگار نمي ذاره

381:

زندگي زيباست اگه همه خوش بين و صادق باشن

382:

زندگی زیباست اگر تو در کنارم باشی .


383:

زندگي زيباست اي زيبا پسند

384:

زندگی زیباست اگر همه اون باشند

385:

اگر اینقدر حال آدمو نگیرن....!

386:

زندگی زیباست اگر ای کاش ها نبود.........!
اگر گل های حسرت ها در دل کاشته نمیشد....!
اگر در دل ها فراوانی محبت بود........!

387:

زندگي زيباست اگه ان باشي

388:

زندگی زیباست اگر ....
به نظر شما زندگی زیباست اگر چی ؟

389:

زندگي زيباست اگه همه راز نگه دار باشن

390:

زندگی زیباست اگر آدم بدجنس وجود نداشته باشه

391:

زندگی زیباست اگر هرکی اون باطی حقیقی خودش رو نشون بده....!

392:

زندگی زیباست اگر زود فردا بشه

393:

زندگی زیباست به شرط اینکه دلا به هم نزدیک باشن....!

394:

زندگی زیباست اگه من توش باشم ...................


395:

زندگی زیباست چون خالقش زیبایی را دوست دارد...!

396:

زندگی زیباست اگر بهش زیبا نگاه کنیم ......


397:

زندگی زیباست اگر :
عشق
صفا
دوستی
محبت
وفا
...............

توش باشه

398:

زندگي زيباست اگه انلاين بشه

399:

زندگي زيباست اگه روشنك دوسم داشته باشه

400:

زندگي زيباست اگه بايشان رد ان باشه اخه يه مدته كه نيستش

401:

زندگي زيباست اگه ادمين مشكلم رو حل كنه

402:

زندگي زيباست اگه خروس جنگي باشي

403:

زندگي زيباست اگه بايشان رد ان شه

404:

اگه شما دخترا بزارید زیبا بمونه و دل ما رو نشکنید

405:

زندگي زيباست اگه محمدم هميشه انلاين باشه ولي حيف كه نيست

406:

شما اگه معنای زیبایی رو درک کرده باشید پس هیچ شرطی نمیذارین
بازم میگم زندگی زیباست بدون هیچ اما و اگری...


407:

زندگی زیباست اگر :
شاید این جمعه بیاید شاید ...


408:

زندگی مثل هوا همه جا جاری هست تو نفس هایت را قدری جانانه بکش!

409:

زندگی زیباست اگر و اما چرا؟!

410:

زندگي زيباست اگه بگم سلام

411:

زندگی زیباست بر تو بادا صد سلام

412:

اقا رضا بازم اگر و اما گذاشتی؟!

413:

زندگی زیباست اگه دوستای قدیمی رو هم تحویل بگیریم!

414:

زندگي زيباست اگه غافلگير نشم كه شدم الان

415:

زندگی سراسر زیبایی و نعمت هست پس هستفاده کن!

416:

زندگی زیباست اگر روشنک خانم بدونه که سرور ماست .


417:

زندگی زیباست اگه حقوق به موقع بدن!

418:

زندگي زيباست اگه خدا هميشه كمكمون كنه

419:

زندگی زیباست تا تو باشی.


420:

زندگي زيباست اگه بازم من پيدام شد

421:

زندگی زیباست چون خدا زیباست .


422:

زندگي زيباست چون خدا خالق همه هست

423:

زندگی زیباست چون دوستی همچو تورو دارم .


424:

زندگي زيباست به شرطي كه همه با هم رو راست باشن

425:

زندگی زیباست اگه بذارن ...

426:

زندگي زيباست اگه چراغم خاموش باشه

427:

زندگی زیباست اگر دلت روشن باشه که هست .


428:

تو باشی و بس.


429:

زندگی زیباست اگر از هر طرف مثبت بههش نگاه کنیم .


430:

زندگی زیباست اگه در مقابل مهربونی و صداقت و عشق نامردی نبینی!

431:

زندگی زیباست اگه بزارن

432:

زندگی زیباست سراسر شادی هست سراسر امید هست!
پس نه شادی را از من بگیر و نه امیدم را نا امید کن!

433:

زندگي زيباست اگه بتونم برم

434:

زندگی زیباست نمیزارم بری

435:

زندگی زیباست چون دوباره دیدمش

436:

زندگي زيباست اگه سلام كنم

437:

زندگی زیباست اگه همیشه باشی

438:

زندگي زيباست اگه با ديد زيبا نگاهش كني

439:

زندگی زیباست اگر مرگ نباشه....

440:

زندگي زيباست چون انتهاش مرگ و رسيدن به دوسته

441:

زندگی زیباست ، با مرگش زیباتر میشود و به اوج زیبایی خودش میرسد .


442:

زندگي زيباست اگر به مرگ هم فكري كنيم

443:

زندگي زيباست چون مرگ اونو زيبلا مي كنه

444:

زندگی زیباست چون اوتارهای قشنگی داری.


445:

زندگی زیباست اگر انسانها بیشتر از مغز خود بهره بگیرند و خرافات ادیان سنتی را رها نمايند.دانش زندگی ما را زیبا و زیبا تر کرده هست.3 میلیون سال هست انسان روی زمین زندگی می کند.حدود 2 ملیون و 999 هزار و800 سال مدیریت زمین در دست ادیان سنتی بود و نتیجه اش جز بیماریهای واگیر دار و جنگ و اختلاف و ادم سوزی و گیوتین و شلاق و غیره نبود .فقط حدود 200 سال هست که مدیریت زمین در اختیار دانش عقلی و علم برنامه گرفته هست و در همین 200 سال به اندازه هزار برابر ان سالهای مدیریت ادیان سنتی اختراع و ابتکارشده سات و بسیایر بیماریها درمان شده هست و بسیار رفاه افزایش پیدا کرده و حتی میانگین عمر انسان از 37 سال قدیم به نزدیک 80 سال رسیده هست.شاید روزی با کنترل کامل بیماریها و بازسازی سلولی با هستفاده از سلولهای اولیه عمر انسان دایمی شود.ان وقت زندگی زیباست.

446:

زندگی زیباست چون عمر انسان محدود و فنا پذیر هست .


447:

زندگي زيباست چون ان شدي

448:

زندگی زیباست ممنونم ازت

449:

زندگي زيباست زياد فلسفه بافي هم نمي خواد فقط بايد به زيبايي هاش دقيق تر و با ديد يك كودك نگاه كنيم

450:

زندگي زيباست اگه دليلي براي كارها مون داشته باشيم

451:

زندگی زیباست اگر اول بدانیم زیبایی چیست و دوم بدانیم زندگی چیست...

452:

زندگي زيباست اگه راهي براي مشكلات وجود داشته باشه

453:

زندگی زیباست اگر الان سیندرلا بره یک شام خوشمزه بیاره ما بخوریم!

454:

زندگي زيباست اگه اينجا نميشه بدو بيا اروميه در خدمتم

455:

زندگی زیباست اگر عشق عشق بود ....

یا عشقی نبود و دوست داشتن کافی بود

456:

اصلا زندگی با زشتی و زیبایی هاش با سختی و راحتی هاش زیباست ...

چون اگه زشتی نباشه زیبایی جلوه نداره

457:

زندگي زيباست چون يه كوچولو اومدم

458:

زندگي زيباست اگه زيبا بهش نگاه كنيم

459:

زندگي زيباست اگه بفهمه

460:

زندگي زيباست اگه سكوت نباشه

461:

زندگی زیباست اگر دل دریاییتان زیبا باشد

462:

آره زندگی زیباست اما زیبایی وقتی معنی میده که زشتی هم وجود داشته باشه .

وقتی معنی میده که تو زشت بودنش رو دیدی و حالا مفهوم زیبایی رو میدونی

مگه نه؟

463:

مرسي adia جان من با نظرت موافقم

464:

زندگي زيبااست اگه سوها ان بود

465:

زندگی زیباست بی خیال

466:

زندگی زیباست اگر ازادی و دموکراسی در ایران بربرنامه بشه..یک جمهوری دموکراتیک .

467:

زندگی زیباست اگر خودمونو محدود به اتفاق افتادن یکسری مسائل برای زنگی زیباتر نکنیم.

468:

زندگي زيباست اگر بگم ممنون

469:

زندگی زیباست اگر هم دیگرو درک کنیم

470:

زندگی عشق عجب زندگی هست
زنده که عاشق نبود زنده نیست

471:

زندگی زیباست چون زیبا میبینمش.


472:

زندگي زيباست اگه بدونه كه

473:

زندگی زیباست ای زیبا پسند
زیبه اندیشان به زیبایی رسند

474:

زندگي زيباست اگه بدونه

475:

زندگی زیباست اگر فلسفه ایی برایش یافت شود!...

476:

زندگی زیباست اگر بدونه چقدر دوستش دارممممممممممممممممممممم .

477:

زندگی زیباست اگر کسی باشه که باهاش حرف بزنی.


478:

زندگي زيباست اي زيبا پسند
زيبا انديشان به زيبايي رسند
انقدر زيباست اين بي بازگشت
كز برايش ميتوان از جان گذشت

479:

زندگی زیباست چون کسی هست که زیبایی را درک کنه .


480:

زندگی زیباست اگر زیباییها رو ببینی

481:

زندگی زیباست اگر همه با هم یک دل باشند .


482:

زندگي زيباست اگه خدا هميشه كمكم كنه

483:

زندگی زیباست اگر دوباره بتونم ببینمش.
حالا ساعت 22:34 شب

484:

زندگی زیباست اگر منتظرم باشد.


485:

age man harche zodtar be eshgham beresam

486:

زندگی زیباست اگر بالایی به آرزوش برسه

487:

اگر ما آدما چشم بصیرت داشته باشیم!

488:

آقا رضا زندگی همیشه و همه جا زیباست!
تو بهش زیبا نگاه کن!

489:

زندگی زیباست اگر اونی که دوست داری ، تو رو دوست داشته باشه.


490:

هیچ وقت گریه نکن چون هیچ کس لیاقت اشک هایت را ندارد و یا اگر دارد طاقت دیدن اون را ندارد.

491:

زندگی زیباست اگر عشق و محبت جای تمام بدیها را بگیره.


492:

زندگي زيباست چون بهترين اجي رايشان دنيا رو دارم كه كمكم ميكنه

493:

زندگی زیباست اگر اینجا شلوغ بشه

494:

مثلا اینکه زندگی دیگه زیبا نیست چون کسی نمیآد اینجا


58 out of 100 based on 63 user ratings 288 reviews

@