آن چیست که در هوا رود شعله اوهم سوختن و گریه بود پیشه اواز دور چو استخوان نماید


آن چیست که در هوا رود شعله اوهم سوختن و گریه بود پیشه اواز دور چو استخوان نماید
    آن چیست که در هوا رود شعله او
هم سوختن و گریه بود پیشه او
از دور چو استخوان نماید تن او
خواهی که شود زنده بزن گردن او

پاسخ :


اولين آيه سجده دار در كدام سوره قرار دارد؟

1:اولين آيه اي كه از بهشت ياد مي‌كند، چيست؟

شمع


اولين آيه اي كه از جهنم ياد مي‌كند، چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


54 out of 100 based on 39 user ratings 314 reviews

@