مسابقه جشن نفس


مسابقه جشن نفسمسابقه جشن نفس
بسمه تعالی

چه بهتر از نفسهایم

کسی درخستگی هایش نفس گیرد

هوای زندگی را درتنش جاری کندبا من


دوستان و همراهان گرامی بدینوسیله، واحدپیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،به همراهت بریک سال نو، سالی پراز سلامتی وشادکامی برای شما انسان های نوع دوست، که آرزوی هر چه زیبا تر شدن زندگی را برای خود و دیگران خواستارید،آرزومند است. همانطورکه می دانید، هریک از شما میتوانید،همانگونه که خود به درک عمیق مسئله اهدای عضونائل آمده ایدبه عنوان یک پیام آورزندگی، باصحبت بادوستان وآشنایان خوددر ترویج این فرهنگ مقدس سهمی داشته باشید. به دلیل اهمیت اطلاع رسانیدرست، شما میتوانید بامراجعه به قسمت سفیران درسایت اهدای عضو ومطالعه مطالب آموزشی جدید،اطمینان حاصل کنیدکه در صحبت بااطرافیان،درست ترین ودقیق ترین اطلاعات را به آن ها منتقل خواهید کرد.همچنین با شرکتدر آزمون قرارداده شده درقسمت سفیران،می توانید درصورت تمایل بعنوان سفیررسمی اهدای عضو نیز سهم بیشتری را درپرورش این نهال نوپا برعهده بگیرید.همچنین به اطلاع می رسانیم که به مانند هرسال امسال نیز،واحد پيونددانشگاه علومپزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي،بيمارستان دکتر مسيح دانشوری باهمکاری جمعيت حمايت ازپيوند اعضای ايرانيان ششمین جشنواره فرهنگي "نفس"را در راستاي ترويج فرهنگ مقدس اهداي عضو از بيماران مرگ مغزي باموضوع "اهداي عضو، اهداي زندگي"برگزار مينمايد.

اهداف:- ترويج و بسط فرهنگاهداي عضو - نجاتجان بيماراننيازمندپيوند اعضا- ايجادارتباط نزديک بين هنر وفرهنگ مقدس اهداي عضو - مشارکت مردم وهنرمندان دربسط و توسعهفرهنگ اهداي عضو
بخش هاي جشنواره نفس:مسابقه نقاشي، عکس،پوستر،کاريکاتور،تصویر سازی،جمله کوتاه،شعر، داستانکوتاه، انيميشن،مجسمه سازی

گاه شمار جشنواره:آخرين مهلت ارسال آثار: 15اردیبهشت ماه1391نمايشگاهو مراسم معرفيآثار برتر واعطاي جوايز:در نهمین مراسم جشن نفس برای اطلاع ازشرایط شرکت درجشنواره برروی این لینک کلیک نمایید.


به امید دیدارشما در مراسم بزرگداشت پیوند اعضا (جشن نفس) دراردیبهشت ماه1391 که زمان ومکان دقیق آن متعاقباارسال خواهدشد.باسپاس
واحدفراهم آوریاعضای پیوندی
بیمارستاندکتر مسیحدانشوری
دانشگاهعلوم پزشکی وخدمات درمانیبهداشتی شهیدبهشتی
www.ehda.ir
مُسابقه دانِستَنی های عاشورا

1:

ـ تائید


62 out of 100 based on 37 user ratings 562 reviews

@