ایران من


ایران منایران من
آفتاب عالم افروز چشمه ی هور
زشت آید به چشم موشک کورمعرفی قهرمانان و دلیران ایران

1:

ایرانیان و نیکخواهی برای دیگر کشورها
فروهر های مردان و زنان پاکدین همه ی کشورها را می ستائیم

فروردین یشت کرده ی 31 بند 45تا سوشیانت های کشورها از پی سود امت آواز برآورند

یسنا هات 70 پاره ی 4فروهر های فرزندان پاکدین همه ی کشورها را میستائیم فروهرهای پاکانی که در کشورند ....


درسی که بابک خرمدین به ما داد
فروهرهای پاکانی که در بیرون کشورند را میستائیم


یسنا هات 26 پاره 9


برای فرزندان خود نام ایرانی برگزینید !

2:

پس قبول دارید
اونها که به دیگر نژاد ها توهین مینمايند
و قصد تحقیر اونها را دارند ایرانی نیستند؟؟؟؟


ایران من نظر سنجي: سوسمار خوری اعراب
آستیاگ


درسی که بابک خرمدین به ما داد

3:

درود بر تو با عنوان زیبای تاپیک و نوشته های زیبات.
کسانی که به مادر خود بی مهری می نمايند انسانهای مورد اعتمادی نیستندو باید از انها دوری کرد..ایران مادر همه ماست.


ساسانیان شاهنشاهی نیرومند که روم را به لرزه در آورد

4:

درود بر تمام ایراندوستان جهان


ساسانیان وارث جوانمردی هخامنشیان و اشکانیان

5:

من هستوارم بدین به مزدیسنا که مخالف جنگ و بکنار گذارنده ی جنگ افزار و پیوند دهنده ی جهانیان هست

یسنا 13 پاره ی 2نیروی راستی را رد جنگاوری میخوانم


اظهار نظر ایتالیایی ها در مورد تاریخ ایران

6:

این نقشه ایران هست که با نفوذ سر بازان دلاور ایران در عراق و افغانستان و سراسر منطقه امروز تقریبا تحقق یافته هست=

ایران من


بر سر بردیا برادر کمبوجیه چه امد.

7:

در بندهای وندیداد از کتابهای قانون ایران باستان آمده باید از فرزندان ناخواسته تا هنگام بلوغ نگهداری شود
در وقتی که در تمام فرهنگها به این کودکان حرامزاده میفرمودند نیاکان ما به اونها خداداد نام نهاده بودند

8:

دوست عزیز آستیاگ
لطفاً تاپیک زیبایتان را ادامه دهید، ما هم در ادامه به شما کمک خواهیم کرد.


9:


کتا ب زن ایر انی نوشته کور ش آریا منش


آرتادخت از زنانی هست که وزیر دارائی اردوان چهارم اشکانی میشود و بی اونکه فشاری بر امت بیاورد و باج و خراج را افزون نماید کشور را به توانگری میرساند چنانچه برآمده هست کارها بزرگ او در گردآوری دارائی کشور یکی جلوگیری از هزینه های بیهوده به ویژه درباریان و دیگری گرفتن باج و خراج از در آمد توانگران بوده هست

10:

در وقت باستان در ایران بزرگان کشور اختیار داشتند شاه را عوض نمايند


فقط در دوره ی ساسانیان 6 پادشاه را برکنار نموده اند


1 برکناری یزدگرد اول که در دادگاهی به نام دادگاه راز محاکمه شد و به جرم بدکاری و کشتار


فراوان در کنار چشمه سو در نیشابور به مرگ نیز محکوم شد2 برکنار کردن دودمان ساسانی و انتخاب خسرو بجای فرزندان یزد گرد3 بر کنار کردن خسرو ؟4 برکنار کردن قباد به جرم کشتن سوخرای5 برکناری هدمزد ساسانی بر دست بهرام چوبین سردار بزرگ ایرانی با کمک انجمن مهیستان6 برکنار کردن خسرو پرویز از پادشاهی خسرو ظاهرا به خاطر جنگ افروزیهای بیمورد علیه امپراطوری روم که در نهایت موجب ضعف هر دو امپراطوری و منجر به شکست هر دو امپراطوری از اعراب شدحال خودتان بین تفاوت تاریخ ایران باستان با تاریخ مجعول ایران پس از اسلام قضاوت کنید

11:

ایران بیش از 10 هزار سال تاریخ دارد.فقط اینگونه نبوده هست که 2500 سال باشد.
کافی هست به شهر سوخته در سیستان و بلوچستان برویم و با شفرمودی مشاهده کنیم که در 5 هزار سال پیش حتی چشم مصنوعی در ایران وجود داشته هست!

12:

ای امت بهترین سخنان را بگوش هوش بشنوید و با اندیشه روشن و ژرف و ژرف بینی اون ها را بررسی کنید


هر مرد و زن راه نیک و بد را شخصا برگزینید


گاتاها هات 30 بند 2

13:

این هم نقشه ایی دیگر از ایران

ایران من

14:

خواستار ستائیدنم فروهرهای پاک همه ی پوریوتکیشان راپو ریوتکیشان یعنی پیروان ادیان قبل از دین زرتشتییسنا نقل پور داوود ج 1 ص 222

15:

خواستار ستائیدنم فروهرهای چیره و پیروزگر پاکدینان فروهر دارندگان کیش کهن را فروهر های پاک نیاکان را از روی راستی


یسنا پورداود 154

16:

در هر کشوری در خارج ایران اگر کسی زندگی میکند.باید در محل خود یک انجمن خانه ایران تشکیل دهد.و از طریق این خانه ایران خانواده های ایرانی در شهر خود را به عضویت بپردازد.
که رسم هست چنین گروههایی هر بار در خانه یکی از اعضا میهمانی انجام نمايند تا موجب دوستی و اشنایی بیشتر و همبستگی شود.در صورت امکان هر انجمن خانه ایران برای خود یک وبسایت درست کند تا اعضا بتوانند همواره با یکدیگر در ارتباط باشند.کارهایی مثل رفع مشکل اعضا و حتی اعطای وام و همچنین هر گونه کمک و یاری که اعضا می توانند به هم بنمايند بسیار نیکوست.اگر در بین اعضا افراد ثروتمندی وجود داشته باشند می توان ساختمانی را هم برای این انجمن خانه ایران در نظر گرفت و فعالیتها را در انجا متمرکز نمود.همچنین می توان فیلمها و تصاویری را تولید کرد و در اینترنت برنامه داد.
در هر صورت کار گروهی همواره موجب می شود تا مشکلات کمتر شود و دوستی ها و همبستگیها بیشتر شود.
اجازه ندهیم که هیچ چیز چه مذهب باشد چه عقیده اختلاف سلیقه ما را از هم جدا کند.ایرانیان باید در سراسر جهان با هم متحد باشند.

17:

آموزگاران کیش ...

کشورهائی را که پیش از این بوده اند و پس از این خواهد بود میستائیم

یسنا بخش 31

18:

روزنامه اطلاعات 13 دی ماه 1377 :


نخستین کارد پزشکی مغز در جهان تا کنون بدست آمده هست در ایران 4800 سال پیش انجام شده هست مطالعات وتحقیقات علمی و پزشکی بر روی جمجمه کشف شده در شهر سوخته بیانگر انجام نخستین جراحی مغز در ایران در 4800 سال پیش هست بنقل روابط عمومی ساوقت میراث فرهنگی کشور در طول کاوش های باستان شناسی در شهر سوخته واقع در 55 کیلو متری شهرستان زابل در سال 1356 و در یک گور دسته جمعی متعلق
به 4800 سال پیش در میان بقایای اسکلت 13 فرد مدفون در اون جمجمه ای متعلق به دختری 13 تا 14 ساله کشف شد مطالعات علمی صورت گرفته بر روی جمجمه بیانگر این هست که دختر مذکور دچار بیماری هیدروسفالی بوده و پزشکان برای رفع فشار داخل جمجمه با انجام عمل جراحی و برداشتن بخشی از هستخوان (پاریتال) راست وی را برای مدت محدودی درمان کردند شواهد موجود بیانگر این نکته هست که بیمار مذکور حداقل برای مدت شش ماه پس از عمل جراحی در قید حیات بوده هست این جمجمه دارای حجم بزرگ بوده ولی ارتفاع اون عادی و بزرگی بیش از حد بخش مرکزی در اون بارز هست .

19:

گاتها هات 53 بند 3 سخنی از سوی زرتشت به جوانترین دخترش :

دختر میباید همسر آینده را با خرد خود بر گزیند

20:

در وقت جمشید ایرانیان به همه ی علوم دست یافتند و ان را در جهان تقسیم کردند
فلسفه را به غرب دادند
هنر های رزمی را به اسیای دور
تمرین های روانی را به هند
هنر زیبایی را به چین
و ...
اما گل این علوم را نزد خود نگه داشتند
و از این جاست که میگویند::::
هنر نزد ایرانیان هست و بس

21:

من روانم را با اندیشه ی نیک

به سرای برین جای خواهم داد

و با آگاهی از پاداشی که

اهورامزدا برای کارها بر نهاده هست

تا تاب و توان دارم

به امتان میآموزم که

در راه راستی بکوشند .

گاتها سرود اول

22:

درود بر شما ، براستی که پیامبر نیک سرشت ما چه نیکو سخن میفرمودند !

تا تاب و توان دارم

به امتان میآموزم که

در راه راستی بکوشند

گاتها سرود اول

23:

ای راستی

کی تو را خواهم دید؟

ای اندیشه ی نیک

کی با دانایی تو را در خواهم یافت ؟

و ای اهورای توانا

کی به تو راه خواهم برد ؟

و کی آوای درونی مزدایی را خواهم شنید

باشد که

با مهین پیام اندیشه انگیز بر زبان

به گمراهان راه بنمایم

24:

من ایرانی امروز مسلمانم
حواستون باشه

25:


26:

این پست شما با موضوع این تاپیک چه ربطی میتواند داشته باشد؟
مدتی هست پستهای شما را در این تالار میخوانم ، تا کی میخواهید
به پستهای 2-1 خطی بیربط خودتان ادامه بدهید ؟؟؟

27:

دوست من بسیار از پست زیبایتان سپاسگزارم.
در ضمن اگر موافق باشید درباره دانش پزشکی ایرانیان در دوره پیش از زردشت و در دوره زردشت مطلبی را بگویم و اون این هست:در قسمتی از نبشته های به دست آمده که الان یادم نیست و حتما منبع اونرا خواهم گذاشت جمله ای با نام اینکه در دوره اشو زردشت به چند نوع پزشکی رسیده بودند:1.پزشکی که با گلها و گیاهان سرو کار دارند(عطاری)2.پزشکانی که با آهن سرو کار دارند(جراح)3.پزشکانی که با روان سر و کار دارند(احتمالاروانشناس)است میباشند.

28:

با کلیک کردن روی www.aciiran.com میتوانید در نظرسنجی که

توسط انجمن پژوهشگران ایران انجام میشود در رابطه با هویت ایرانی شرکت

کنید پرسشها به دو بخش پرسشهای مربوط به ایرانیان داخل کشور و ایرانیان

خارج کشور تقسیم میشود

29:

نظر سنجی مهمیه شرکت کنید

30:


31:

چندی پیش نماینده محترم زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی آقای کوروش نیکنام خواهان بازگشت نشان افتخار آمیز شیر و خورشید سرخ به جای هلال احمر عثمانی شد علاوه بر اون چند تن از نمایندگان مجلس نیز خواهان بازگشت نشان شیر و خورشید بر سر در مجلس شدند در همین رابطه
"حداد عادل" رییس مجلس شورای اسلامی چندی پیش در مصاحبه با خبرنگاران فرمود : "با موافقت افکار عمومی شیر و خورشید بر سر در مجلس برنامه می گیرد."
او به خبرنگاران فرمود: "رسانه ها در این خصوص کمک نمايند و نظرسنجی اجرا کنند که اگر بالارفتن شیرها بر سردر مجلس از نظر افکار عمومی جامعه نوعی احیای شعار سال های قبل از انقلاب محسوب نمی شود، ما نیز مشکلی نداریم."
روزنامه هم میهن قصد دارد در این باره نظر سنجی اجرا کند.

کافی هست از امروز 2/4/86 نظر خودرا به شماره 30007171 ارسال کنید


32:

یک بار هم پیشنهاد شد که نام ماه مرداد به نام امرداد و نام اصلی ان هست تغییر پیدا کند.
در ان مورد خبری نیست؟

33:

نوشته روزنامه ی هم میهنمجسمه هاي شير و خورشيد بين زمين و هوا
ایران منولي‌الله خليلي: «23، 24 بهمن 57 بود.

گروهي از انقلابي‌هاي دور مجلس جمع شده بودند و در يك چشم به‌هم‌زدن از سردر مجلس بالا رفتند و مجسمه‌هاي شير و خورشيد را به پايين پرت كردند.»

«عبدالحسين حائري» كه پشت انبوهي از كتاب‌هاي خطي در كتابخانه مجلس نشسته، اين حرف‌ها را مي‌زند.

او 53 سال هست كه در كتابخانه مجلس كار مي‌كند و سال‌ها رئيس كتابخانه بوده.

مردي هست با ريش و سبيل سفيد بلند، قدي خم شده كه همه او را هستاد صدا مي‌كنند.


بريده، بريده و آرام حرف خود را ادمه مي‌دهد: «مي‌خواستند تكه‌هاي مجسمه را با خود ببرند ولي اجازه نداديم، با اونها صحبت كرديم.


خواهش كرديم و بعد اونها هم مجسمه را به همان حال رها كردند.حتي يك مجسمه فرشته هم در وسط حياط هست كه ماري به دست دارد فكر مي‌كردم اون را هم خراب مي‌كنند اما خوشبختانه آسيبي به اون وارد نشد و بعد‌ها هم مجسمه رنگ زده شد و مورد لطف برنامه گرفت.

اما هيچ وقت ديگر به مجسمه‌هاي شيروخورشيد توجه نشد.» مجسمه‌هاي رها شده شير و خورشيد در كنار سردر سپس چندي به اداره اموال مجلس منتقل شدند.

حائري مي‌گايشاند: «به هيچ وجه دستوري براي پايين كشيدن مجسمه‌ها از سايشان کسي صادر نشده بود، اين يك حركت انقلابي بود.

در همه انقلاب‌ها هم اين اتفاقات مي‌افتد، مجسمه‌ها و نشان‌هاي حكومت‌هاي قبلي پايين كشيده مي‌شود.

اما مجسمه شير و خورشيد سردر مجلس هيچ ارتباطي به حكومت نداشت.

ولي اون وقت به انقلابي‌ها نمي‌شد فرمود اينها نماد ملي هستند نه سلطنتي.»

اما مجسمه‌هاي رها شده بار ديگر پنج سال پيش و هموقت با بازسازي ساختمان مشروطه مجلس بهارستان براي ساختمان تشريفات از اداره اموال بيرون آمد و توسط كارشناساني كه در ساختمان كار مي‌كردند مرمت شد.«كيوان شيرواني» كه كارشناس كتابخانه و مركز اسناد مجلس هست مي‌گايشاند: «سه سال هست كه دوباره به دنبال احيا و مرمت شيرها افتاده و بررسي‌هايي هم انجام داده‌ايم.»

او اين روزها به فكر پيدا كردن خورشيدهايي هست كه پيش از اين بر دوش مجسمه‌هاي شير وصل بوده هست.

شيرهايي كه امروز بر پشت خود خورشيد ندارند اما هر روز چند ساعتي زير نور خورشيد آفتاب مي‌خورند.

شيرهايي كه با دو شمشير در دست پشت به ميدان بهارستان رايشان زمين و بريك پايه فلزي در حياط مجلس نشسته‌اند.از كنار خيابان نمي‌توان اونها را ديد.

بايد از كنار نرده‌هاي مجلس و ورودي عبور كرد تا متوجه اونها شد.

اين مجسمه‌ها 99 سال پيش به نشانه قدرت و نگهباني در بالاي سردرجاي گرفتند و نمايندگان هر روز سپس عبور از زير اونها وارد مجلس مي‌شدند.

مجسمه‌هايي كه در سال‌هاي ورودي مجلس وقايع مختلفي را ديده‌اند و در به توپ‌بستن مجلس آسيبي نديدند و لياخوف روسي نتوانست به اونها آسيبي بزند.

مجسمه‌هاي شيروخورشيد مجلس امروز 28 سال و سه ماه و10 روز هست كه در انتظار وقتي هستند تا بار ديگر بر سردر ورودي مجلس بهارستان جاي گيرند.

«حدادعادل» رئيس مجلس شوراي اسلامي فرموده اگر امت بخواهند، بار ديگر مجسمه‌ها در جاي خود برنامه مي‌گيرند.

او فرموده برنامه شد رسانه‌‏ها در اين خصوص كمك كنند و نظرسنجي اجرا کنند كه آيا بالارفتن شيرها بر سردر مجلس از نظر افكار عمومي جامعه نوعي احياي شعار سال‌‏هاي قبل از انقلاب محسوب نمي‌‏شود.

اگر اين تلقي ايجاد نمي‌‏شود، ما نيز مشكلي نداريم.

تلقي‌اي كه رئيس مجلس از اون صحبت مي‌كند مربوط به ارتباط اين شيرها با سلطنت هست.

حداد سپس پايين آمدن مجسمه‌هاي شيروخورشيد تاكنون رسمي‌ترين مقام كشور هست كه در مورد برگرداندن شيروخورشيد به سردر مجلس صحبت كرده اما پيش از اين هم تلاش‌هايي براي بالا بردن مجسمه‌ها صورت گرفته بود.


در وقت مجلس ششم به پيشنهاد ساوقت اداري مجلس تحقيقي در مورد پيشينه شير و خورشيد انجام و گزارشي هم تهيه شد؛ گزارشي كه نتيجه اون اين بود: «نشان شير و خورشيد هيچ ارتباطي به سلطنت ندارد و يك نشان ملي اسلامي هست.

داستان زايش انسان و نقش شير‌

ایران مندر اسطوره هاي ميترايي داستاني براي شيرايشانه و بوجود آمدن اون وجود دارد.

قبل از تولد و زايش انسان گاو نر پرخوري رايشان زمين وجود داشته هست كه تمام مراتع را مي‌خورده و طبيعت را نابود مي‌كرده هست.
با وجود اين حيوان متجاوز، امكان زايش انسان وجود نداشته هست.پس ميترا در نشان و نقش يك شير به زمين مي آيد و به گاونر حمله مي كند و در جنگ گاونر را از بين مي برد.
بعد ازاين كه شير گاونر را شكست مي دهد انسان زاييده مي شود.پس ازا ين اتفاق، انسان جشني برپا مي‌كند و براي اولينبار تنديس شير بكار گرفته مي شود.


34:

نوشته ی روزنامه ی هم میهنهلال عثماني به جاي شيروخورشيد ايراني
ایران منحدود صدوچهل سال پيش ساوقت صليب‌سرخ تاسيس شد.

بنيانگذار اين نهضت هانري دونان سوئيسي بود كه تحت تاثير صحنه‌هاي فجيع جنگ ميان فرانسه و اتريش در سال 1859 كتابي منتشر ساخت.


او در اين كتاب پيشنهاد كرد در هر كشور يك جمعيت امدادي داوطلب تاسيس شود و دولت‌هاي جهان طي كنفرانسي بين‌المللي موافقتنامه‌اي را به تصايشانب برسانند كه به موجب اون مباني حقوق حمايت از امدادگران و مراكز درماني در جنگ تامين شود.

دولت‌هاي اروپايي از اين حركت هستقبال كردند و پيشنهاد او به تاسيس صليب‌سرخ بين‌المللي و تصايشانب كنوانسيون‌هاي ژنو انجاميد.

در تاسيس كميته بين‌المللي صليب‌سرخ به احترام هانري دونان‌ نقش و رنگ پرچم سوئيس زادگاه او را به عنوان علامت صليب‌سرخ انتخاب كردند و به تدريج ديگر كشورها اون را به عنوان علامت ملي امدادي خود برگزيدند.

در ساوقت صليب‌سرخ دو نشان ديگر هم به رسميت شناخته مي‌شود كه يكي از اونها شيروخورشيد سرخ هست.

در سال 1874 دولت ايران اولين كنوانسيون ژنو مورخ 1864 را تصايشانب كرد.

در سال 1906 نماينده دولت وقت ايران در سومين كنفرانس صليب‌سرخ در ژنو شركت و در اون علامت شيروخورشيد سرخ را به عنوان علامت رسمي جمعيت ملي ايران پيشنهاد كرد.


در سال 1301 جمعيت ملي امدادي ايران با نام جمعيت شيروخورشيد سرخ تاسيس شد و در كنفرانس بين‌المللي 1308 در ژنو اين علامت به تصايشانب رسيد.

اما در اين كنفرانس در كنار اين نشان علامت هلال‌احمر هم به عنوان نشاني تصايشانب شد.

نشاني كه تاريخ اون به سال 1876 و به امپراتوري عثماني بازمي‌گردد.

امپراتوري عثماني در اين سال براي جمعيت امدادي خود به جاي صليب‌سرخ از علامت هلال‌احمر در زمينه سفيد هستفاده كرد و بعدها بسياري از كشورهاي اسلامي پس از هستقلال و فروپاشي امپراتوري عثماني علامت هلال‌احمر را به عنوان علامت رسمي جمعيت امدادي خود برگزيدند.


ايران هم در سال 59 و سپس انقلاب اسلامي در نامه‌اي كه به صليب‌سرخ جهاني نوشت، رسما فراخوان كرد كه دوست دارد علامت شيروخورشيد سرخ به نام ايران محفوظ باشد اما علامت خود را به هلال‌احمر تغيير مي‌دهد.

ايران در اصل با اين كار نشان هلال‌احمر را كه تاريخي مربوط به امپراتوري عثماني داشت به جاي علامت و نشان ملي خود تغيير داد.

اما در سال‌هاي گذشته و سپس گذشت بيش از 25 سال از تغيير نشان ايران در ساوقت صليب‌سرخ نشان شيروخورشيد كه همچنان حق هستفاده از اون براي ايران محفوظ هست به خطر افتاد.اسرائيل در اجلاس فدراسيوني كه سال گذشته و با حضور بسياري از اعضا ازجمله ايران انجام شد نشان جديدي تحت عنوان كريستال سرخ را پيشنهاد داد تا به عنوان يك علامت جديد به رسميت شناخته شود.


انتخابي كه نياز داشت تمام اعضاي حاضر به اون راي دهند تا به رسميت برسد.

اما با مخالفت كشورهايي مثل سوريه، چين و ايران اين نشان به رسميت نرسيد.

طبق كنفرانس بين‌المللي 1308 در ژنو علائم سه‌گانه صليب‌سرخ، شيروخورشيد و هلال‌احمر به عنوان تنها علائم به رسميت شناخته شده هست.

اما چون در حال حاضر از علامت خود هستفاده نمي‌كند درصورت پيشنهاد يك نشان جديد و رسيدن به اجماع خطر حذف نشان ايران وجود دارد.


35:


36:

چندی پیش نماینده محترم زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی آقای کوروش نیکنام خواهان بازگشت نشان افتخار آمیز شیر و خورشید سرخ به جای هلال احمر عثمانی شد علاوه بر اون چند تن از نمایندگان مجلس نیز خواهان بازگشت نشان شیر و خورشید بر سر در مجلس شدند در همین رابطه
"حداد عادل" رییس مجلس شورای اسلامی چندی پیش در مصاحبه با خبرنگاران فرمود : "با موافقت افکار عمومی شیر و خورشید بر سر در مجلس برنامه می گیرد."
او به خبرنگاران فرمود: "رسانه ها در این خصوص کمک نمايند و نظرسنجی اجرا کنند که اگر بالارفتن شیرها بر سردر مجلس از نظر افکار عمومی جامعه نوعی احیای شعار سال های قبل از انقلاب محسوب نمی شود، ما نیز مشکلی نداریم."
روزنامه هم میهن قصد دارد در این باره نظر سنجی اجرا کند.

کافی هست از امروز 2/4/86 نظر خودرا به شماره 30007171 ارسال کنید


37:

یک بار هم پیشنهاد شد که نام ماه مرداد به نام امرداد و نام اصلی ان هست تغییر پیدا کند.
در ان مورد خبری نیست؟

38:

نوشته روزنامه ی هم میهنمجسمه هاي شير و خورشيد بين زمين و هوا
ایران منولي‌الله خليلي: «23، 24 بهمن 57 بود.

گروهي از انقلابي‌هاي دور مجلس جمع شده بودند و در يك چشم به‌هم‌زدن از سردر مجلس بالا رفتند و مجسمه‌هاي شير و خورشيد را به پايين پرت كردند.»

«عبدالحسين حائري» كه پشت انبوهي از كتاب‌هاي خطي در كتابخانه مجلس نشسته، اين حرف‌ها را مي‌زند.

او 53 سال هست كه در كتابخانه مجلس كار مي‌كند و سال‌ها رئيس كتابخانه بوده.

مردي هست با ريش و سبيل سفيد بلند، قدي خم شده كه همه او را هستاد صدا مي‌كنند.


بريده، بريده و آرام حرف خود را ادمه مي‌دهد: «مي‌خواستند تكه‌هاي مجسمه را با خود ببرند ولي اجازه نداديم، با اونها صحبت كرديم.


خواهش كرديم و بعد اونها هم مجسمه را به همان حال رها كردند.حتي يك مجسمه فرشته هم در وسط حياط هست كه ماري به دست دارد فكر مي‌كردم اون را هم خراب مي‌كنند اما خوشبختانه آسيبي به اون وارد نشد و بعد‌ها هم مجسمه رنگ زده شد و مورد لطف برنامه گرفت.

اما هيچ وقت ديگر به مجسمه‌هاي شيروخورشيد توجه نشد.» مجسمه‌هاي رها شده شير و خورشيد در كنار سردر سپس چندي به اداره اموال مجلس منتقل شدند.

حائري مي‌گايشاند: «به هيچ وجه دستوري براي پايين كشيدن مجسمه‌ها از سايشان کسي صادر نشده بود، اين يك حركت انقلابي بود.

در همه انقلاب‌ها هم اين اتفاقات مي‌افتد، مجسمه‌ها و نشان‌هاي حكومت‌هاي قبلي پايين كشيده مي‌شود.

اما مجسمه شير و خورشيد سردر مجلس هيچ ارتباطي به حكومت نداشت.

ولي اون وقت به انقلابي‌ها نمي‌شد فرمود اينها نماد ملي هستند نه سلطنتي.»

اما مجسمه‌هاي رها شده بار ديگر پنج سال پيش و هموقت با بازسازي ساختمان مشروطه مجلس بهارستان براي ساختمان تشريفات از اداره اموال بيرون آمد و توسط كارشناساني كه در ساختمان كار مي‌كردند مرمت شد.«كيوان شيرواني» كه كارشناس كتابخانه و مركز اسناد مجلس هست مي‌گايشاند: «سه سال هست كه دوباره به دنبال احيا و مرمت شيرها افتاده و بررسي‌هايي هم انجام داده‌ايم.»

او اين روزها به فكر پيدا كردن خورشيدهايي هست كه پيش از اين بر دوش مجسمه‌هاي شير وصل بوده هست.

شيرهايي كه امروز بر پشت خود خورشيد ندارند اما هر روز چند ساعتي زير نور خورشيد آفتاب مي‌خورند.

شيرهايي كه با دو شمشير در دست پشت به ميدان بهارستان رايشان زمين و بريك پايه فلزي در حياط مجلس نشسته‌اند.از كنار خيابان نمي‌توان اونها را ديد.

بايد از كنار نرده‌هاي مجلس و ورودي عبور كرد تا متوجه اونها شد.

اين مجسمه‌ها 99 سال پيش به نشانه قدرت و نگهباني در بالاي سردرجاي گرفتند و نمايندگان هر روز سپس عبور از زير اونها وارد مجلس مي‌شدند.

مجسمه‌هايي كه در سال‌هاي ورودي مجلس وقايع مختلفي را ديده‌اند و در به توپ‌بستن مجلس آسيبي نديدند و لياخوف روسي نتوانست به اونها آسيبي بزند.

مجسمه‌هاي شيروخورشيد مجلس امروز 28 سال و سه ماه و10 روز هست كه در انتظار وقتي هستند تا بار ديگر بر سردر ورودي مجلس بهارستان جاي گيرند.

«حدادعادل» رئيس مجلس شوراي اسلامي فرموده اگر امت بخواهند، بار ديگر مجسمه‌ها در جاي خود برنامه مي‌گيرند.

او فرموده برنامه شد رسانه‌‏ها در اين خصوص كمك كنند و نظرسنجي اجرا کنند كه آيا بالارفتن شيرها بر سردر مجلس از نظر افكار عمومي جامعه نوعي احياي شعار سال‌‏هاي قبل از انقلاب محسوب نمي‌‏شود.

اگر اين تلقي ايجاد نمي‌‏شود، ما نيز مشكلي نداريم.

تلقي‌اي كه رئيس مجلس از اون صحبت مي‌كند مربوط به ارتباط اين شيرها با سلطنت هست.

حداد سپس پايين آمدن مجسمه‌هاي شيروخورشيد تاكنون رسمي‌ترين مقام كشور هست كه در مورد برگرداندن شيروخورشيد به سردر مجلس صحبت كرده اما پيش از اين هم تلاش‌هايي براي بالا بردن مجسمه‌ها صورت گرفته بود.


در وقت مجلس ششم به پيشنهاد ساوقت اداري مجلس تحقيقي در مورد پيشينه شير و خورشيد انجام و گزارشي هم تهيه شد؛ گزارشي كه نتيجه اون اين بود: «نشان شير و خورشيد هيچ ارتباطي به سلطنت ندارد و يك نشان ملي اسلامي هست.

داستان زايش انسان و نقش شير‌

ایران مندر اسطوره هاي ميترايي داستاني براي شيرايشانه و بوجود آمدن اون وجود دارد.

قبل از تولد و زايش انسان گاو نر پرخوري رايشان زمين وجود داشته هست كه تمام مراتع را مي‌خورده و طبيعت را نابود مي‌كرده هست.
با وجود اين حيوان متجاوز، امكان زايش انسان وجود نداشته هست.پس ميترا در نشان و نقش يك شير به زمين مي آيد و به گاونر حمله مي كند و در جنگ گاونر را از بين مي برد.
بعد ازاين كه شير گاونر را شكست مي دهد انسان زاييده مي شود.پس ازا ين اتفاق، انسان جشني برپا مي‌كند و براي اولينبار تنديس شير بكار گرفته مي شود.


39:

نوشته ی روزنامه ی هم میهنهلال عثماني به جاي شيروخورشيد ايراني
ایران منحدود صدوچهل سال پيش ساوقت صليب‌سرخ تاسيس شد.

بنيانگذار اين نهضت هانري دونان سوئيسي بود كه تحت تاثير صحنه‌هاي فجيع جنگ ميان فرانسه و اتريش در سال 1859 كتابي منتشر ساخت.


او در اين كتاب پيشنهاد كرد در هر كشور يك جمعيت امدادي داوطلب تاسيس شود و دولت‌هاي جهان طي كنفرانسي بين‌المللي موافقتنامه‌اي را به تصايشانب برسانند كه به موجب اون مباني حقوق حمايت از امدادگران و مراكز درماني در جنگ تامين شود.

دولت‌هاي اروپايي از اين حركت هستقبال كردند و پيشنهاد او به تاسيس صليب‌سرخ بين‌المللي و تصايشانب كنوانسيون‌هاي ژنو انجاميد.

در تاسيس كميته بين‌المللي صليب‌سرخ به احترام هانري دونان‌ نقش و رنگ پرچم سوئيس زادگاه او را به عنوان علامت صليب‌سرخ انتخاب كردند و به تدريج ديگر كشورها اون را به عنوان علامت ملي امدادي خود برگزيدند.

در ساوقت صليب‌سرخ دو نشان ديگر هم به رسميت شناخته مي‌شود كه يكي از اونها شيروخورشيد سرخ هست.

در سال 1874 دولت ايران اولين كنوانسيون ژنو مورخ 1864 را تصايشانب كرد.

در سال 1906 نماينده دولت وقت ايران در سومين كنفرانس صليب‌سرخ در ژنو شركت و در اون علامت شيروخورشيد سرخ را به عنوان علامت رسمي جمعيت ملي ايران پيشنهاد كرد.


در سال 1301 جمعيت ملي امدادي ايران با نام جمعيت شيروخورشيد سرخ تاسيس شد و در كنفرانس بين‌المللي 1308 در ژنو اين علامت به تصايشانب رسيد.

اما در اين كنفرانس در كنار اين نشان علامت هلال‌احمر هم به عنوان نشاني تصايشانب شد.

نشاني كه تاريخ اون به سال 1876 و به امپراتوري عثماني بازمي‌گردد.

امپراتوري عثماني در اين سال براي جمعيت امدادي خود به جاي صليب‌سرخ از علامت هلال‌احمر در زمينه سفيد هستفاده كرد و بعدها بسياري از كشورهاي اسلامي پس از هستقلال و فروپاشي امپراتوري عثماني علامت هلال‌احمر را به عنوان علامت رسمي جمعيت امدادي خود برگزيدند.


ايران هم در سال 59 و سپس انقلاب اسلامي در نامه‌اي كه به صليب‌سرخ جهاني نوشت، رسما فراخوان كرد كه دوست دارد علامت شيروخورشيد سرخ به نام ايران محفوظ باشد اما علامت خود را به هلال‌احمر تغيير مي‌دهد.

ايران در اصل با اين كار نشان هلال‌احمر را كه تاريخي مربوط به امپراتوري عثماني داشت به جاي علامت و نشان ملي خود تغيير داد.

اما در سال‌هاي گذشته و سپس گذشت بيش از 25 سال از تغيير نشان ايران در ساوقت صليب‌سرخ نشان شيروخورشيد كه همچنان حق هستفاده از اون براي ايران محفوظ هست به خطر افتاد.اسرائيل در اجلاس فدراسيوني كه سال گذشته و با حضور بسياري از اعضا ازجمله ايران انجام شد نشان جديدي تحت عنوان كريستال سرخ را پيشنهاد داد تا به عنوان يك علامت جديد به رسميت شناخته شود.


انتخابي كه نياز داشت تمام اعضاي حاضر به اون راي دهند تا به رسميت برسد.

اما با مخالفت كشورهايي مثل سوريه، چين و ايران اين نشان به رسميت نرسيد.

طبق كنفرانس بين‌المللي 1308 در ژنو علائم سه‌گانه صليب‌سرخ، شيروخورشيد و هلال‌احمر به عنوان تنها علائم به رسميت شناخته شده هست.

اما چون در حال حاضر از علامت خود هستفاده نمي‌كند درصورت پيشنهاد يك نشان جديد و رسيدن به اجماع خطر حذف نشان ايران وجود دارد.56 out of 100 based on 61 user ratings 736 reviews

@