توابع جزء صحیح زیررا بكشید (مراحل از اول تا آخر كامل باشد) 1)جزء صحیح رادیكال

فكر مرا مشغول كرده است. سوال:سه نفر رفتند به یك مغازه و هر كدام 10 تومان
موفقیت در این درس وراه
----------باشد و fx=fogx-باشد جی 1-x ایكس چیست؟ با تشكر مجید
دانشجو برق هستم می خواستم خواهش كنم تعدادی سایت در مورد ریاضی مهندسی
مثلثاتی میخواهم؟ ب
تا نمره خوبی بگیرم؟ كمكم كنید با تشكر
مطالعات ترمودینامیکی میانکش هیستون H2A با دودسیل تری متیل آمونیم برماید (DTAB)
اندازه‌گیری پتانسیلهای نیم موج ترکیبات آلی تحت تابش نور مرئی
روشی مناسب جهت ساخت بتالاکتامهای بدون استخلاف اتم نیتروژن
بررسی تشکیل کمپلکس مورکسید با یونهای قلیائی خاک به روش اسپکترومتری در مخلوط آب - متانول و کمپلکس شدن 18 کراون 6 با یونهای قلیائی خاکی به روش پل
فرآیند اکسیداسیون در ساخت مدارهای تجمعی سیلیکون
تجزیه شیمیایی تعیین ساختمان و بررسی پدیده تعویض یونی در یک زئولیت طبیعی
تغلیظ و اندازه‌گیری عناصر (Zn , Fe(II),(III) , Ni , Co , Cu , Pb) از نمونه‌ه‌ای آبی توسط رزین تعویض کننده آنیونی به شکل سیتراته
تخلیص سلنیم به طریق الکتروشیمی
سنتز داروهای مشابه نیفی‌دیپین
سنتز 4ˆ1 - فنانترن کینون‌ها

توابع جزء صحیح زیررا بكشید (مراحل از اول تا آخر كامل باشد) 1)جزء صحیح رادیكال
با سلام
لطفا شكل توابع جزء صحیح زیررا بكشید (مراحل از اول تا آخر كامل باشد)
1)جزء صحیح رادیكال ایكس=وای
2)جزء صحیح قدر مطلق ایكس=وای
3) قدر مطلق جزء صحیح ایكس=وای
با تشكر

پاسخ :
باسلام.لطفا جواب سؤال خود را به صورت تصویری در بانك سؤالات تبیان ملاحظه نمایید.

97 out of 100 based on 57 user ratings 457 reviews

غیر از اتحاد های كتاب درسی بر

قطر كره ای كه بر یك مكعب محیط شده است . 3.4 متر اس
داشته باشم تا موفق شوم؟
توابع لگاریتمی چگونه است؟ با ت


به 10 قسمت تقسیم كنیم با 5 برش چگونه میتوان ان را به یك مربع تبدیل كرد؟
به 10 قسمت تقسیم كنیم چگونه با 5 برش می توان به یك
من بر

كه با آن بتوانم مسائل ریاضی
حل مسائل ریاضی
بررسی جهت گزینی واکنش حلقه‌زائی بنزونیتریل اکسید با چالکون‌ها در مجاورت کاتالیزور انتقال فاز
سنتز هتروسیکل‌های نیتروژن‌دار با استفاده از اریل ازایدها
مطالعه رفتار فازهای ساکن اصلاح شده با نمک‌های معدنی در کروماتوگرافی گازی
کاربرد روش بهینه‌سازی سیمپلکس و طرح فاکتوریل در برخی از مسائل شیمی
روش مناسب تولید انبوه کلر و بروموتان
بررسی اثر پرکننده معدنی تالک بر روی خواص فیزیک - مکانیکی پلی‌پروپیلن و آلیاژهای آن
پیش تغلیظ و اندازه‌گیری مقادیر کم کادمیم با استفاده از واکنشگر -1(-2پیریل‌آزو)-2- نفتل (PAN) تثیبت شده بر روی آلومینای پوشیده شده با سدیم دسیل سو
تهیه فروس سولفات به منظور استفاده دارویی
بررسی رنگ‌آمیزی پوشش‌های اکسیدی آلومینیوم یا استفاده از ترکیبات مختلف و مطالعه ترمودینامیکی یک لیگاندماتروهتروسیکل جدید با برخی کاتیونه
تهیه و شناسایی کمپلکسهای جدید از مشتقات -2 گوانیدنیوبنزایمیدازول با یونهای سه ظرفیتی نقره، منگنز، کبالت و کروم
*
@