آيه معروف "ا َمَّنْ يجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يكْشِفُ السُّوءَ" در كدام سوره


آيه معروف "ا َمَّنْ يجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يكْشِفُ السُّوءَ" در كدام سوره
    آيه معروف "ا َمَّنْ يجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يكْشِفُ السُّوءَ" در كدام سوره قرآن برنامه دارد؟

پاسخ :


آيه 184 سوره بقره چيست؟

1:آيه 185 سوره بقره چيست؟

آیه معروف "أَمَّنْ یجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یكْشِفُ السُّوءَ" در سوره نمل آیه 62 برنامه دارد.


آيه 186 سوره بقره چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


59 out of 100 based on 44 user ratings 919 reviews

@