نتایج اپی کراتوپلاستی در درمان کراتوگلوبوس پیش رفته

تهیه لیپوزوم های فوزوژنیک حاوی سیکلوسپورین ‏‎A‎‏ و ارزیابی اثرات ایمونوساپرسیوی آن در کشت سلولهای ‏‎T‎‏ انسانی
اثر افدرین در بی دردری و تحمل ناشی از مورفین در موش سوری نر در روش صفحه داغ
تاثیر تخریب اعصاب سروتونرژیک در هسته های راف خلفی و میانی بر روی بروز تحمل به اثر ضد دردی مرفین در موش صحرائی نر
مطالعه واکنشهای ناخواسته ناشی از استرپتوکیناز در بیماران با انفارکتوس حاد میوکاردیوم بستری شده در مرکز قلب و عروق شهید مدنی تبریز در سالهای
بررسی الگوی مقاومت به سیپروفلوگساسین بر روی باکتریهای گرم منفی جدا شده از کشت ادرار کودکان
بررسی تاثیر وزن مولکولی ‏‎PEG‎‏ بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی دیسپرسیونهای جامد پیروکسیکام تهیه شده به روش ذوبان
مطالعه تاثیر نوع مواد خوش طعم کننده در پذیرش شربت استامینوفن سه کارخانه داخل کشور توسط داوطلبین
بررسی افزایش سرعت انحلال ایندومتاسین با استفاده از روش مایع به جامد ‏‎(liquisolid)‎‏
بررسی تاثیبر سورفکتانتها در سرعت انحلال لورازپام از دیسپرسیونهای جامد آن
بررسی اثر هیپوگلیسیمیک عصاره هیدروالکلی برگ گزنه ‏‎(Urtica dioica)‎‏ در موش های صحرائی سالم و دیابتیک
گزارش تشخیص مولکولی آتروفی عضلانی نخاعی در خانواده های ایرانی
بررسی سابقه خانوادگی و نوع ازدواج والدین در گروهی از مردان الیگواسپرمی و ازواسپرمی شهر همدان طی سال های 1381 و 1382
تاریخچه تشخیص پیش از تولد هموگلوبینوپاتی ها در ایران و گزارش نتیجه 1141 مورد تشخیص پیش از تولد
Qt - Calling widget parent's slots
Qt - serialize/deserialaize text and picture
How to enable editing for QTableWidget
Qt 4.6 QLineEdit Style. How do I style the gray highlight border so it's rounded?
facebook authentication using qt
How to make the title bold?
Stop single QModelIndex from being update
QT EventTransition implementation
zipping a folder/file using qt
QFileDialog filter from mime-types
*
@