کاربرد مردن در فرهنگ ایرانی


کاربرد مردن در فرهنگ ایرانیکاربرد مردن در فرهنگ ایرانی
کاربرد مردن در فرهنگ ایرانی
کاربرد مردن در فرهنگ ما:


برو بمیر : برو گمشو !
بمیرم برایت : خیلی دلم برایت می سوزد !
می میرم برایت : عاشقتم !
می مردی ؟ : چرا کار را انجام ندادی ؟
مردی ؟ : چرا جواب نمی دهی ؟
نمردیم و … : بالاخره اتفاق افتاد !
مردیم تا … : صبرمان تمام شد !
مرده : بی حال !
مردنی : نحیف و لاغر !
مردم : خسته شدم!
مردی؟ : چرا جواب نمیدی
من بمیرم ؟ : راست می گوییطنز های گریه آور

1:

ـ تائید


طنز- عید دیدنی

2:

آپ به دلیل هستارت تاپیک مشابه


عجب زمانه ای شده! (طنز)

3:

اپ برای اینکه جالب بود


جوک مردانه فقط برای آقایان

4:

مُردی دوبار تکرار شده بود

فکر کنم برای تاکید بیشتر بودش :دی


دخترا از قدیم همین جوری بودن :دی

5:


فکرکنم واقعا مرده


66 out of 100 based on 31 user ratings 956 reviews

@